Course

Course code: ILHA20
Swedish title: Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs
Credits: 30

NB! The information below was about spring semester 2022. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Teaching – spring semester of 2022

From 9 February, more teaching will be conducted on campus. During the gradual return to campus, some digital teaching will continue. Hence, it is very important that you pay attention to information from your teacher and potential changes in your schedule in Canvas and/or TimeEdit.

Study period: spring semester 2022
Type of studies: full time, day
Study period: 2022-01-17 – 2022-06-05
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-71204

Introductory meeting: 2022-01-18 at 13:15 – 15:00

Teachers: Henrik Brissman, Ingrid Dunér, Frits Gåvertsson, Bruno Hamnell, Jimmy Jönsson, Matthew Norris, Kristiina Savin, Anna Tunlid

Description

Fortsättningskursen i idé- och lärdomshistoria ger dig en allmän orientering i idéhistorisk forskning och en fördjupning i specifika teman och idéhistoriska miljöer. 

Kursen är uppdelad i fyra delkurser. Under den första delkursen studerar du, utifrån historiska exempel, det intellektuella livets relation till specifika platser där idéer och kunskap produceras, diskuteras och förmedlas. I den andra delkursen får du diskutera och analysera centrala debatter i svensk idéhistorisk forskning med hjälp av källtexter och vetenskapliga artiklar. I den tredje delkursen läser, diskuterar och analyserar du klassiker inom historieskrivningen, till exempel verk av Skinner, Kuhn och Lovejoy. Den fjärde delkursen löper delvis parallellt med de andra och behandlar metodiska och praktiska frågor i forskningsarbete. Den sista delkursen avslutas med att du skriver en uppsats. 

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Delkurser:
1. Idéhistoriska platser (7,5 hp)
2. Debatter i svensk idéhistorisk forskning (7,5 hp)
3. Klassiker i historieskrivningen (7,5 hp)
4. Uppsatskurs (7,5 hp)

Included parts

  • Placing Intellectual History, 7.5 credits
  • History of Ideas in Sweden, 7.5 credits
  • Classics in the History of Ideas, 7.5 credits
  • Essay, 7.5 credits

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15