Course

Course code: ILHB26
Swedish title: Idé- och lärdomshistoria: Normer, rätt och religion
ECTS credits: 7.5

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn semester 2015.

Study period: autumn semester 2015
Type of studies: part time, 75 %, evening
Study period: 2015-10-13 – 2015-11-24
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-32351
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Teachers: Charlotte Christensen-Nugues

Description

Kursen behandlar grundläggande teman i den västerländska rättshistorien, från medeltiden till idag, med särskild tonvikt vid religionens roll i utvecklingen av den västerländska rättstraditionen. Rätt och religion har samspelat på olika sätt genom historien och många av våra grundläggande föreställningar om rättvisa, skuld, plikt, rättigheter, det gemensamma goda, etc. har utvecklats ur just detta samspel.

Kursen är kronologiskt uppbyggd och följer den västerländska rättshistorien från den romerska rättens renässans under 1000- och 1100-talet och den katolska kyrkorättens utveckling under samma tid fram till 1900-talets rättspositivism och ifrågasättande av absoluta värden.

Kursen syftar till att ge en idéhistorisk belysning av rättshistorien, vilka normer, värderingar och idéströmningar som bidragit till hur vårt rättssystem utvecklats. Den kan vara till nytta för alla med ett historiskt intresse för dessa frågor, men även bidra till en ökad förståelse för likheter och skillnader mellan olika rättskulturer i vår tid.

Kursen behandlar grundläggande teman i den västerländska rättshistorien från medeltiden till idag med särskild tonvikt vid religionens roll i utvecklingen av den västerländska rättstraditionen. Rätt och religion har samspelat på olika sätt genom historien och många av våra grundläggande föreställningar om rättvisa, skuld, plikt, rättigheter, det gemensamma goda etc har utvecklats ur just detta samspel. Kursen är kronologiskt uppbyggd och följer den västerländska rättshistorien från den romerska rättens renässans under 1000- och 1100-talet och den katolska kyrkorättens utveckling under samma tid fram till 1900-talets rättspositivism och ifrågasättande av absoluta värden. Den vänder sig till dig som vill ha en djupare förståelse för vilka normer, värderingar och idéströmningar som bidragit till hur vårt rättssystem utvecklats.

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15