Kurs

Kursen ILHB26 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ILHB26
Engelsk titel: History of Ideas: Norms, Law and Religion
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2015.

Kurstillfälle: höstterminen 2015
Studiesätt: trekvartsfart, kvällstid
Kursperiod: 2015-10-13 – 2015-11-24
Anmälningskod: LU-32351
Behörighet: Grundläggande behörighet

Lärare: Charlotte Christensen-Nugues

Beskrivning

Kursen behandlar grundläggande teman i den västerländska rättshistorien, från medeltiden till idag, med särskild tonvikt vid religionens roll i utvecklingen av den västerländska rättstraditionen. Rätt och religion har samspelat på olika sätt genom historien och många av våra grundläggande föreställningar om rättvisa, skuld, plikt, rättigheter, det gemensamma goda, etc. har utvecklats ur just detta samspel.

Kursen är kronologiskt uppbyggd och följer den västerländska rättshistorien från den romerska rättens renässans under 1000- och 1100-talet och den katolska kyrkorättens utveckling under samma tid fram till 1900-talets rättspositivism och ifrågasättande av absoluta värden.

Kursen syftar till att ge en idéhistorisk belysning av rättshistorien, vilka normer, värderingar och idéströmningar som bidragit till hur vårt rättssystem utvecklats. Den kan vara till nytta för alla med ett historiskt intresse för dessa frågor, men även bidra till en ökad förståelse för likheter och skillnader mellan olika rättskulturer i vår tid.

Kursen behandlar grundläggande teman i den västerländska rättshistorien från medeltiden till idag med särskild tonvikt vid religionens roll i utvecklingen av den västerländska rättstraditionen. Rätt och religion har samspelat på olika sätt genom historien och många av våra grundläggande föreställningar om rättvisa, skuld, plikt, rättigheter, det gemensamma goda etc har utvecklats ur just detta samspel. Kursen är kronologiskt uppbyggd och följer den västerländska rättshistorien från den romerska rättens renässans under 1000- och 1100-talet och den katolska kyrkorättens utveckling under samma tid fram till 1900-talets rättspositivism och ifrågasättande av absoluta värden. Den vänder sig till dig som vill ha en djupare förståelse för vilka normer, värderingar och idéströmningar som bidragit till hur vårt rättssystem utvecklats.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15