Publications

Books (5 of 285)

 • Norris, M. (2016). A Pilgrimage to the Past : Johannes Bureus and the Rise of Swedish Antiquarian Scholarship, 1600-1650. Ugglan. Mineravserien, 19. Lund University (Media-Tryck). Dissertation.
 • Gunnarson, M. (2016). Please Be Patient : A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. Dissertation.
 • Arvidson, M. (2016). An Imaginary Musical Road Movie : Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Concept Album "Highway Rider". Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, 10. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences.
 • Ehn, B., Löfgren, O. & Wilk, R. (2016). Exploring everyday life : strategies for ethnography and cultural analysis. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Lundin, S. (2016). Organs for Sale An Ethnographic Examination of the International Organ Trade. Palgrave Pivot. Palgrave Macmillan.
 • Show all books (totally 285)

Editorships (5 of 197)

 • Blaakilde, A. L., Hansson, K., Aasgaard Jansen, K. & Ådahl, S. (2015). (Eds.) Conference • NNHSH 2015 Theme: Encounters between Nordic health, welfare and the global: Challenges and possibilities. The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
 • Dunér, D. (2015). (Eds.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2015. Sjuttonhundratal, 12. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. & Broberg, G. (2015). (Eds.) Svenska Linnésällskapets årsskrift 2015. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Enevold, J. & MacCallum-Stewart, E. (2015). (Eds.) Game Love : Essays on Play and Affection. McFarland.
 • Hansson, K. & Nordmark, E. (2015). (Eds.) Att arbeta med delaktighet inom habilitering. Studentlitteratur AB.
 • Show all editorships (totally 197)

Articles (5 of 530)

 • Haider, J. & Åström, F. (2017). Dimensions of trust in scholarly communication : problematizing peer review in the aftermath of John Bohannon’s ‘Sting’ in Science. Journal of the Association for Information Science and Technology, 68, 450-467. John Wiley and Sons.
 • Haider, J. (2016). The shaping of environmental information in social media : affordances and technologies of self-control. Environmental Communication: A Journal of Nature and Culture, 10, 473-491. Taylor & Francis.
 • Hanell, F. (2016). Information activities and appropriation in teacher trainees’ digital, group-based learning. Information Research, 21. Thomas Daniel Wilson.
 • Lundblad, K. (2016). Föreställningar om förlag : gränser mellan produktion och förmedling i den svenska bokvärlden, 1600-tal till idag. Biblis, 3-11. Föreningen Biblis.
 • Qvarnström, L. (2016). The Jewish Modernist : Isaac Grünewald in Bertel Hintze’s Art History. Journal of Art Historiography, 1-22. Department of History of Art, Univeristy of Birmingham.
 • Show all articles (totally 530)

Book chapters (5 of 874)

 • Petersén, M. (2018). Country Beside Itself : Photography and Politics in Late 20th-Century Sweden. In Qvarnström, L. (Eds.) Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Swedish Art History : A Selection of Introductory Texts (pp. 379-387), 18. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences.
 • Bengtsen, P. (2016). Stealing from the public : the value of street art taken from the street. In Ross, J. I. (Ed.) Routledge Handbook of Graffiti and Street Art (pp. 416-428). Routledge.
 • Haider, J. & Kjellberg, S. (2016). Data in the making : Temporal aspects in the construction of research data. In Rekers, J. V. & Sandell, K. (Eds.) New big science in focus : Perspectives on ESS and MAX IV (pp. 143-163), 8. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Lunds universitet.
 • Humbracht, M., Hyun, I. & Lundin, S. (2016). Managing Hope and Spiritual Distress : The Centrality of the Doctor-Patient Relationship in Combatting Stem Cell Travel. In Malmkvist, E. & Zeiler, K. (Eds.) Routledge Studies in the Sociology of Health and Illness, Bodily exchanges, Bioethics and Border Crossing : Perspectives on Giving, Selling and Sharing Bodies. Routledge.
 • Löfgren, O. (2016). Staying in hotels. In Waskul, D. D. & Vannini, P. (Eds.) Popular Culture as Everyday Life (pp. 275-286). Routledge.
 • Show all book chapters (totally 874)

Prefaces (5 of 13)

 • Dunér, D., Ilmakunnas, J., Aspaas, P. P., Hansen, S. P. & Robertsdottir, H. (2015). Introduction : Time and History. In Dunér, D. (Eds.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies (pp. 7-12), 12. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2014). Introduction : Eighteenth-Century Crossroads. In Dunér, D. (Eds.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies (pp. 7-10), 2014. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2013). Extrema världar. Om sökandet efter liv i rymden. In Dunér, D. (Eds.) [Host publication title missing] (pp. 7-10). Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.
 • Dunér, D., Ilmakunnas, J., Pippin Aspaas, P., Hansen, S. P. & Róbertsdóttir, H. (2013). Introduction: Ways of Life. In Dunér, D. (Eds.) Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2013 (pp. 7-10), 2013. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Nordin, S. (2012). [Tema:] Poesins logik och mystik. Insikt och handling, 24. Hans Larsson Samfundet.
 • Show all prefaces (totally 13)

Encyclopaedia entries (5 of 8)

 • Hagström, C. (2015). Fredagsmys. NE.se, Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin.
 • Kaiserfeld, T. (2013). Creativity in Invention, Theories. In Carayannis, E. (Ed.) Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, and Entrepreneurship (pp. 409-420). Springer.
 • Önnerfors, A. (2012). Cosmopolitanism. In Anheier, H. K., Juergensmeyer, M. & Faessel, V. (Eds.) Encyclopedia of Global Studies (pp. 303-307). SAGE Publications.
 • Önnerfors, A. (2012). Freemasons. In Juergensmeyer, M., Faessel, V. & Anheier, H. K. (Eds.) Encyclopedia of Global Studies (pp. 607-608). SAGE Publications.
 • Geisler, U. (2008). Wallin, Nils Lennart. Die Musik in Geschichte und Gegenwart : allgemeine Enzyklopädie der Musik. Supplement. Verlag J. B. Metzler / Bärenreiter.
 • Show all encyclopaedia entries (totally 8)

Conference contributions (5 of 407)

 • O'Dell, T. (2017). Regionauts, Mobility and the Boarder Work of Cultural Coalescence.
 • O'Dell, T. (2016). Body Monitoring Before the App.
 • O'Dell, T. (2016). Multi-Targeted Ethnography : Dispositions for Reaching New Audiences.
 • O'Dell, T. & Gradén, L. (2016). Lost Worlds? : Heritage in a Cultural Economy.
 • Andersson, C. (2015). Teenagers and search engines : a cultural analytical approach towards information searching.
 • Show all conference contributions (totally 407)

Reports (5 of 86)

 • Haider, J. & Sundin, O. (2016). Algoritmer i samhället. Kansliet för strategi- och samtidsfrågor, Regeringskansliet.
 • Larsson, S., Svensson, L. & Carlsson, H. (2016). Digital Consumption and Over-Indebtedness Among Young Adults in Sweden. LUii reports, 3. Lund University Internet Institute.
 • Alftberg, Å. (2015). Mellan vanor och faror : ett kulturanalytiskt perspektiv på äldre människors bruk av läkemedel. Working Papers in Medical Humanities, 1. Lund University Libraries.
 • Carlsson, H., Larsson, S. & Åström, F. (2015). Överskuldsättning och konsumtionsmönster i det digitala samhället – en kunskapsöversikt. LUii reports, 1. Lunds universitets internetinstitut (LUii).
 • Carlsson, H., Larsson, S. & Åström, F. (2015). Over-Indebtedness and Consumption Patterns in Digital Society – A Research Review. LUii reports, 2. Lund University Internet Institute.
 • Show all reports (totally 86)

Working papers (5 of 26)

 • Alftberg, Å. (2015). Ansvar och kontroll. Levd erfarenhet av ljudmiljöer hos personer med kokleaimplantat. Occasional Papers in Disability & Rehabilitation. Malmö University.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2014). In The Loop : Rendering Culture and Multi-Targeted Ethnography in Applied Contexts.
 • Salomonsson, K. (2013). Personlig paketering : Kroppar, kläder och garderober.
 • Willim, R. (2013). Transmutations of Noise.
 • Salomonsson, K. (2012). Och vilken garderobstyp är du? : Om kroppar, kläder och personal shoppers.
 • Show all working papers (totally 26)

Reviews (5 of 308)

 • Kärrholm, S. (2016). Recension av Maria Jönssons Behovet av närhet blir med åren betydligt större än nödvändigheten att bevara sin värdighet : om genus, trots och åldrande i Kerstin Thorvalls författarskap. Barnboken. Tidskrift för barnlitteraturforskning, 39 (2016). Svenska Barnboksinstitutet.
 • Kärrholm, S. (2016). Recension av Yvonne Lefflers Sigge Stark : Sveriges mest produktiva, utskällda och lästa författare. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 136/2015, 393-395. Svenska litteratursällskapet.
 • Dunér, D. (2015). Anatomins renässans. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 114-116. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2015). Bengt Bergius : Tal om läckerheter, ed. Jakob Christensson (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2015). xcii + 576 pp. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 12, 252-253. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2015). Frankenia. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 116-117. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Show all reviews (totally 308)

Articles in specialist publications and popular press (5 of 156)

 • Herd, K. (2016). Constructing football through magic : an ethnographic study of football supporters. Soccer & Society, 1-12. Taylor & Francis, Taylor & Francis.
 • Herd, K. (2015). Colour my falafel blue : Football branding in Swedish food industry – an ethnographic approach. Fork to Farm : International Journal of Innovative Research and Practice, 2, 1-6. American Farm School, American Farm School.
 • Nilsson, G. (2015). Våldtäktsgenrer. Tidskriften 10TAL, 6, 24-29. 10tal, 10tal.
 • Svensson, R. (2015). Bokcafét : politisk och social mötesplats i 1970-talets röda Lund. Biblis, 62-69. Biblis, Kungliga biblioteket, Föreningen Biblis.
 • Tersmeden, F. (2015). Ett äkta fall av ågren. Lundensaren : Nyhetsbrev för alumner. Lunds universitet (LU Alumni Relations), Lunds universitet (LU Alumni Relations).
 • Show all articles in specialist publications and popular press (totally 156)

Newspaper articles (5 of 85)

 • Jönsson, L.-E. (2015). Ökad styrning, mer frihet?. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2015). Skruva den som DDR. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2015). Varning för skratt. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Lundblad, K. (2015). En död som kan besvärjas. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Lundblad, K. (2015). Sänkt moms lyfter inte litteraturen. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Show all newspaper articles (totally 85)

Miscellaneous (5 of 39)

 • Bengtsen, P. (2015). Street art and the exploration of urban public space.
 • Bengtsen, P. (2015). Street art, exploration and democracy.
 • Bengtsen, P. (2015). Street art's explorative potential.
 • Bengtsen, P. (2015). Street art’s potential to create an active, critical public.
 • Dunér, D. (2015). Tänkandets historia. Lund University.
 • Show all miscellaneous (totally 39)