Course

Course code: ILHA01
Swedish title: Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs
ECTS credits: 30

Note! Information from autumn semester 2018 : ILHA10

Study period: spring semester 2018
Type of studies: full time, day
Study period: 2018-01-15 – 2018-06-03
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-71201
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Introductory meeting: 2018-01-15 at 15:15 – 17:00 in LUX:C126 hörsal

Teachers: Henrik Brissman, Charlotte Christensen-Nugues, David Dunér, Ingrid Dunér, Bruno Hamnell, Jonas Hansson, Victoria Höög, Jimmy Jönsson, Thomas Kaiserfeld, Monica Libell, Patrik Lundell, Svante Nordin

Description

Hur har människor sett på sig själva och sin omvärld genom historien? Vilka idéer och föreställningar om livet, döden, samhället, naturen och universum har utvecklats, och hur påverkar de vårt sätt att tänka idag?

Idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas och vetenskapernas historia från antiken fram till idag.  Ämnet försöker fånga in olika epokers och samhällsgruppers världsbilder, det som är kännetecknande för en tidsålder och en kultur. Du kommer att lära dig hur förhållandet till naturen har förändrats, varifrån de politiska begreppen om frihet och demokrati kommer, vilka åsikter det har funnits om skillnaden mellan män och kvinnor och om olika försök att skilja vetenskapen från religionen. Du kommer inom kursen att diskutera idéspridningen, hur teorier och synsätt förflyttat sig, mottagits och förvandlats i olika historiska kontexter.

Kursen är kronologiskt uppbyggd och i undervisningen varvas föreläsningar med seminarier där du får läsa och diskutera källtexter som haft särskild betydelse för den idéhistoriska utvecklingen. Under utbildningen tränas viktiga färdigheter som texttolkning, idéhistorisk analys och skriftlig framställning.

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t. ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här:
http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Modules

  1. Antiken och medeltiden, 6.5 ECTS
  2. Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, 6.5 ECTS
  3. Upplysningen och romantiken, 6.5 ECTS
  4. Den moderna världsbildens framväxt, 6.5 ECTS
  5. Projektarbete, 4 ECTS

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15