Kurs

Kursen ILHA01 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ILHA01
Engelsk titel: History of Ideas: Level 1
Högskolepoäng: 30

Observera! Från höstterminen 2018 finns informationen här: ILHA10

Kurstillfälle: vårterminen 2018
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2018-01-15 – 2018-06-03
Anmälningskod: LU-71201
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2018-01-15 kl. 15.15 – 17.00 i LUX:C126 hörsal

Lärare: Henrik Brissman, Charlotte Christensen-Nugues, David Dunér, Ingrid Dunér, Bruno Hamnell, Jonas Hansson, Victoria Höög, Jimmy Jönsson, Thomas Kaiserfeld, Monica Libell, Patrik Lundell, Svante Nordin

Beskrivning

Hur har människor sett på sig själva och sin omvärld genom historien? Vilka idéer och föreställningar om livet, döden, samhället, naturen och universum har utvecklats, och hur påverkar de vårt sätt att tänka idag?

Idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas och vetenskapernas historia från antiken fram till idag.  Ämnet försöker fånga in olika epokers och samhällsgruppers världsbilder, det som är kännetecknande för en tidsålder och en kultur. Du kommer att lära dig hur förhållandet till naturen har förändrats, varifrån de politiska begreppen om frihet och demokrati kommer, vilka åsikter det har funnits om skillnaden mellan män och kvinnor och om olika försök att skilja vetenskapen från religionen. Du kommer inom kursen att diskutera idéspridningen, hur teorier och synsätt förflyttat sig, mottagits och förvandlats i olika historiska kontexter.

Kursen är kronologiskt uppbyggd och i undervisningen varvas föreläsningar med seminarier där du får läsa och diskutera källtexter som haft särskild betydelse för den idéhistoriska utvecklingen. Under utbildningen tränas viktiga färdigheter som texttolkning, idéhistorisk analys och skriftlig framställning.

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t. ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här:
http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Ingående delar

  • Antiken och medeltiden, 6,5 hp
  • Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, 6,5 hp
  • Upplysningen och romantiken, 6,5 hp
  • Den moderna världsbildens framväxt, 6,5 hp
  • Projektarbete, 4 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15