Person

Ingrid Dunér

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ingrid.dunerkultur.luse

Mobil 070–571 35 15

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har en kandidatexamen i statsvetenskap och magisterexamen i idé- och lärdomshistoria.

Min nya avhandling, Controlling Destiny: Julian Huxley's Post-Darwinian Evolutionism and the History of Transhumanism, undersöker transhumanismens historia genom en studie av evolutionsbiologen Julian Huxleys (1887-1975) idéer om människans växande förmåga att kontrollera sin egen evolutionära framtid. Transhumanism - ett begrepp som myntades av Huxley - är idag en intellektuell, politisk och social rörelse som förespråkar användandet av teknik för att förbättra och utöka människans egenskaper och styra mänsklighetens fortsatta evolution.

Jag är intresserad av framtidens idéhistoria och centrala idéer om kontroll, medveten evolution och det posthumana, samt den existentiella svårigheten med Darwinismen, och av hur transhumanismen blev ett mera utbrett sätt att tänka om människan och hennes framtid i vår samtida teknokultur.

I Forskningsportalen kan du söka och hitta information om alla aktiva forskare, enheter, publikationer, projekt, infrastrukturer och mer för att få en överblick över Lunds universitets hela forskning.

Min profil i Lunds universitets forskningsportal
Ingrid Dunér

Forskare

  • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ingrid.dunerkultur.luse

Mobil 070–571 35 15

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15