Museology

The museology research at the Department of Cultural Sciences is directed above all towards the fields in which the museum and cultural heritage sectors are currently undergoing changes. Museums face many different types of challenges today. They are to attract new visitor groups and sponsors from business and industry, they are to be at the cutting edge in their choice of exhibitions, while being expected at the same time not to lose their broad popular appeal. One project which is funded within the framework of Programme K is entitled "Museums in transformation" and tackles precisely this problem. The project investigates the process of change undergone by Swedish museums over the last decade. Another project which is under development is "Museums – the interface between the physical and the digital". Digital accessibility and public communication have brought about changes in the traditional working methods within museums and have forced the setting of new priorities. Yet the results of these efforts and the challenges that have been faced have not been investigated in a thorough and critical manner. In addition to the above, the relationship linking museums and the cultural heritage sector to their collections is also being studied in an ongoing thesis (within the subject of ethnology). The subject is so far only represented by one person. But when the Faculties of Humanities and Theology created the cultural sciences department, good conditions were established for the development of museology research. The above-mentioned thesis is an example of the way in which museology and ethnology can complement one another. The fact that museology is connected to the same division as archival science and library and information science is also an advantage. This has, among other things, benefited the development of research issues related to the problems of the digitisation of museums. The future investments that the faculty will hopefully make to promote and reinforce traverse research environments for the humanities will definitely strengthen museological research.

Books (9)

 • Tersmeden, F., Bjerstedt, S. & Magnusson Staaf, B. (2014). Lund just då! - Om en parodisk Lundaguide från 1890. Gamla Lunds årsskrift, 96. Föreningen Gamla Lund i samarbete med Fakirensällskapet.
 • Magnusson Staaf, B., Tägil, T., Gustavsson, T. & Kristina, B. (2011). Modernismens tegelfasader. Skrift (Arkus), 65. Arkus.
 • Magnusson Staaf, B. (2010). Staden vid kusten : arkeologiska berättelser i Citytunnelns spår. Malmö Museer.
 • Magnusson Staaf, B. & Tykesson, T. (2009). Malmö i skimmer och skugga : stadsbyggnad och arkitektur 1945-2005. Architectus Verborum i samarbete med Malmö Stadsbyggnadskontor.
 • Magnusson Staaf, B. & Björhem, N. (2006). Långhuslandskapet : en studie av bebyggelse och samhälle. Malmö Kulturmiljö.
 • Magnusson Staaf, B. (1996). An Essay on Copper Flat Axes. Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°, 21. Almqvist & Wiksell International. Dissertation.
 • Magnusson Staaf, B. (1996). An Essay on Copper Flat Axes. Acta Archaeologica Lundensia, 4. Almqvist & Wiksell International.
 • Magnusson Staaf, B. & Tykesson, T. (1996). Arkitekterna som formade Malmö : en modern stad växer fram. Carlsson Bokförlag.
 • Magnusson Staaf, B. (1994). An essay on the theory of history in Swedish archeology. Institute of Archaeology, Lund University. Licentiate thesis.

Editorships (2)

 • Magnusson Staaf, B., Tykesson, T., Hansson, C., Brunnberg, K. & Reisnert, A. (2001). (Eds.) Guide till Malmös arkitektur. Arkitektur förlag.
 • Magnusson Staaf, B., Reisnert, A. & Björklund, E. (1999). (Eds.) Malmös möte med renässansen. Malmö Museer.

Articles (7)

 • Magnusson Staaf, B. (2011). Reducing Cultural Values to a Cost, or Adam Smith Misunderstood. Current Swedish Archaeology, 19. Svenska arkeologiska samfundet.
 • Magnusson Staaf, B. (2004). Illusion och verklighet : landskapet som rekonstruktion. Bebyggelsehistorisk tidskrift, 48, 5-10.
 • Magnusson Staaf, B. (2001). Early Metallurgy in Scandinavia: Continuity or Discontinuity?. Lund Archaeological Review, 2001, 19-28. Institute of Archaeology, University of Lund.
 • Magnusson Staaf, B. (2001). Historiens Vaktmästare. Res Publica, 53, 29-36. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Magnusson Staaf, B. (2000). The rise and decline(?) of the modern in Sweden : reflected through cultural resource management archaeology. Current Swedish Archaeology, 8, 179-194. Svenska arkeologiska samfundet.
 • Magnusson Staaf, B. (1996). For Whom the Bell Tolls. Current Swedish Archaeology, 4, 141-155. Svenska arkeologiska samfundet.
 • Magnusson Staaf, B., Eriksdotter, G. & Larsson, S. (1996). The Street as Monument. Lund Archaeological Review, 1995, 35-51. Institute of Archaeology, University of Lund.

Book chapters (31)

 • Magnusson Staaf, B. (2015). Spela hnefatafl ensam. Årsbok, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015, 35-47. Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Magnusson Staaf, B. (2014). Monasteries, convents and nunneries in Medieval Lund. In Gläser, M., Schneider, M. & Kimminus-Schneider, C. (Eds.) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum IX : Die Klöster (pp. 559-572). Schmidt-Römhild.
 • Magnusson Staaf, B. (2013). Att lita på krisen? : Om kris som komponent i historieteori. In Arvidsson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (Eds.) Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia (pp. 29-48). Sekel Bokförlag.
 • Magnusson Staaf, B. (2013). Korrosionsskador i tegelfasader : värdering och åtgärder. In Holmström, M. (Eds.) Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete : Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11 (pp. 97-102). Riksantikvarieämbetet.
 • Magnusson Staaf, B. (2012). Friluftsmuseer : tradition och framtid. In Gardelin, G. (Ed.) Platsers historia (pp. 12-27). Kulturen i Lund.
 • Magnusson Staaf, B. (2012). Grevefejden : en komplicerad historia. In Blom, K. A. (Ed.) Lunds historia : staden och omlandet. 1. Medeltiden : en metropol växer fram (pp. 484-489), 1. Lunds kommun.
 • Magnusson Staaf, B. (2012). Nils Åberg och den skapande fantasin. In Nicklasson, P. & Petersson, B. (Eds.) Att återupptäcka det glömda : aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden (pp. 355-369), 32. Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet.
 • Magnusson Staaf, B. (2012). Playing and Learning in Medieval Lund. Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VIII : Kindheit und Jugend, Ausbildung und Freizeit, 447-456. Schmidt-Römhild.
 • Magnusson Staaf, B. (2010). Föremåls betydelse och att förstå sig själv baklänges. Svenska Unescorådets årsbok 2009, 2010:1, 95-104. Svenska Unescorådet.
 • Magnusson Staaf, B. (2010). The medieval fortifications of Lund. In Gläser, M. & Kimminus-Schneider, C. (Eds.) Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII : die Befestigungen (pp. 721-731). Schmidt-Römhild.
 • Magnusson Staaf, B. (2009). När paradiset kom till Malmö. När teatern kom till Malmö : boken om ett tvåhundraårsjubileum, 25-28. Malmö museer och Malmö stadsarkiv.
 • Magnusson Staaf, B. (2008). Kina - mitt i världen. In Magnusson Staaf, B. (Ed.) Kina (pp. 11-25). Kulturen i Lund.
 • Magnusson Staaf, B. (2007). Att söka en historisk kärna : perspektiv på norrländskt historiebruk. In Lundström, I. (Eds.) Historisk rätt? : kultur, politik och juridik i norr (pp. 226-241). Riksantikvarieämbetet.
 • Magnusson Staaf, B. (2007). Sex and the city. In Jönsson, L.-E. (Eds.) Sexuellt (pp. 153-165), 2007. Kulturen i Lund.
 • Magnusson Staaf, B. (2007). Utställningen 1907 : när en ny tid inleddes. In Blom, K. A. (Ed.) Allt ljus på Lund : boken om den stora utställningen 1907 (pp. 35-57). Stiftelsen Lundaguide.
 • Magnusson Staaf, B. & Tykesson, T. (2007). Stortorget, Gustav Adolfs torg och österut. Malmöguiden : välkommen till en promenad i Sveriges mest sydländska och internationella stad, 67-85. Stiftelsen Lundaguide / Wallin & Dahlbom.
 • Magnusson Staaf, B. (2006). Fantasin och museernas vilkor : glömska, minne och framtid. In Åkesson, L. (Ed.) Mellan minnesvärt och bortglömt (pp. 11-23), 2006. Kulturen i Lund.
 • Magnusson Staaf, B. (2005). Klostergården och miljonprogrammets diskreta charm. In Arcadius, K. (Ed.) Skånsk Kulturmiljövård : 30 år senare (pp. 163-171). Skånes hembygdsförbund.
 • Magnusson Staaf, B. (2004). Museums and Ethics. In Karlsson, H. (Ed.) Swedish Archaeologists on Ethics (pp. 349-362). Bricoleur Press.
 • Magnusson Staaf, B. (2003). Att sätta Malmö på kartan. In Tykesson, T. (Ed.) Malmös Kartor : från 1500-talet till idag. Historiska Media.
 • Magnusson Staaf, B. (2003). Places in Our Minds : Transformation and Tradition in Early Iron Age Settlements. In Larsson, L. & Hårdh, B. (Eds.) Centrality-regionality : the social structure of southern Sweden during the Iron Age (pp. 311-321). Almqvist & Wiksell International.
 • Magnusson Staaf, B. & Åhlén, M. (2003). Hur Kensingtonstenen skapar historia. Kensingtonstenens gåta = The riddle of the Kensington runestone : Historiska nyheter special. Statens historiska museum.
 • Magnusson Staaf, B. (2002). Att fånga vad som tänkts. In Berggren, Å. & Burström, M. (Eds.) Reflexiv Fältarkeologi? : återsken av ett seminarium (pp. 202-205). Riksantikvarieämbetet.
 • Magnusson Staaf, B. (2002). Changes of Use: Transformations of Comprehension. In Ottaway, B. & Wager, E. S. (Eds.) Metals and Society :papers from a session held at the European Association of Archaeologists Annual Meeting in Lisbon 2000 (pp. 133-144), BAR International Series 1061. Archaeopress.
 • Magnusson Staaf, B. (2001). Fasta och brutna förbindelser. In Flodin, L. & Modig, A. (Eds.) Möten med forntiden (pp. 57-59). Riksantikvarieämbetet.
 • Magnusson Staaf, B. (2000). Form and Function : the Architecture of Meaning. In Olausson, D. & Vandkilde, H. (Eds.) Form, function & context (pp. 71-80). Almqvist & Wiksell International.
 • Magnusson Staaf, B. (2000). Hannah Arendt and Torsten Hägerstrand : converging tendencies in contemporary archaeological theory (?). In Holtorf, C. & Karlsson, H. (Eds.) Philosophy and Archaeological Practice : perspectives for the 21st century (pp. 135-152). Bricoleur Press.
 • Magnusson Staaf, B. (2000). Kalk. In Björhem, N. (Eds.) Föresundsförbindelsen : på väg mot det förflutna. Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö.
 • Magnusson Staaf, B. (2000). Ting och Tanke. In Högberg, A. (Eds.) Artefakter - arkeologiska ting : en bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv (pp. 41-49), 71. Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö.
 • Magnusson Staaf, B. (1999). Malmös historia efter 1658. In Abrahamsson, R., Fernández, F. & Hain, J. R. (Eds.) Malmöbilder (pp. 11-14). J R Hain.
 • Magnusson Staaf, B. (1997). Kinas vaggor : nya arkeologiska fynd. In Davidsson, A. (Ed.) Årsbok om Kina (pp. 32-38), 1997. Svensk-kinesiska föreningen.

Prefaces (2)

 • Magnusson Staaf, B. & Johanssen, B. (2004). Plats på scen : kring beskrivning och förmedling av Bohusläns fasta fornlämningar genom tiderna. Kulturhistoriska dokumentationer, 17. Riksantikvarieämbetet.
 • Magnusson Staaf, B. (2000). Näset : nutidsarkeologiska promenader längs en skånekust 1977,1988,1999. In Hedström, Å. (Eds.) [Host publication title missing] (pp. 2-8). Wedgepress & Cheese.

Conference contributions (1)

 • Magnusson Staaf, B. (2004). To Remodel Society : Democracy and Archaeology. In Bohlin, H. (Ed.) Södertörn Archaeological Studies (pp. 50-56), 1. Södertörns högskola.

Reports (4)

 • Magnusson Staaf, B. (2002). Fullåkerslandskapet. Öresundsförbindelsen. Lockarp 7A : rapport över arkeologisk slutundersökning, 16. Malmö Kulturmiljö.
 • Magnusson Staaf, B. & Anders, G. (2002). Rapport om rapporter : en diskussion kring kvalitetsbedömningar av arkeologiska rapporter. Projekt uppdragsarkeologi, 2001:3. Riksantikvarieämbetet.
 • Magnusson Staaf, B. & Rostoványi, v. A. (1998). Jägar-Bondelandskapet. Öresundsförbindelsen och arkeologi II: projektprogram och undersökningsplaner för arkeologiska slutundersökningar, 7. Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö.
 • Magnusson Staaf, B., Håkan, A., Laila, E. & Joakim, F. (1995). Lockarp. Rapport över arkeologiska förundersökningar, 6. Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö.

Reviews (7)

 • Magnusson Staaf, B. (2015). Building in a Border Zone. Ethnologia Scandinavica, 45, 246-249. Folklivsarkivet.
 • Magnusson Staaf, B. (2013). Recension av Att aldrig vandra vill : Johan Haquin Wallman Sveriges förste arkeolog. Rig, 2013, 117-119. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Magnusson Staaf, B. (2010). Recension av Ekonomibyggnader på skånska herrgårdar : idéhistoriska speglingar i lantbrukets arkitektur. Rig, 2010, 252-253. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Magnusson Staaf, B. (2003). Märkvärt medeltida. Kulturmiljövård, 1, 80-80. Riksantikvarieämbetet.
 • Magnusson Staaf, B. (2002). A clean sweep will be made : Hanna Sjöbergs installation exhibition on the lost city of Küstrin at the Historical Museum, Stockholm. Public Archaeology, 2, 248-251. James & James.
 • Magnusson Staaf, B. (2002). Lutz Klassen, Fruhes Kupfer in Norden : Untersuchungen zu Chronologi, Herkunft und Bedeutung der Kupferfunde der Nordgruppe der Trichterbecher Kultur. Fornvännen, 97, 329-332. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien.
 • Magnusson Staaf, B. (2002). Skånska regioner. Kulturmiljövård, 2, 74-75. Riksantikvarieämbetet.

Newspaper articles (2)

 • Högberg, A., Jennbert, K., Larsson, L., Magnusson Staaf, B., Andrén, A., Karlsson, H., Bolin, H., Cassel, K., Gustavsson, A., Kyhlberg, O. & Kristansen, K. (2011). Förslaget till ändringar i kulturminneslagen håller inte!. DIK Forum, 19-21.
 • Magnusson Staaf, B. (2010). Kontroll över kulturarvet SD:s medel för att nå makt. Dagens Nyheter. Dagens Nyheter.

Miscellaneous (2)

 • Magnusson Staaf, B. (2009). Förväntningar : Professionsförberedande studier och studenters förväntningar på yrkesliv.
 • Magnusson Staaf, B. (2009). Museologi och kunskapsorganisation : en kursutvecklingsidé för delkurs inom mastersprogram ABM.