lunduniversity.lu.se

Department of Arts and Cultural Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1

ETNA14

Course code: ETNA14
Swedish title: Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs
ECTS credits: 30

Semester:

NB! The information below was about spring 2018. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring 2018
Type of studies: full time, day
Study period: 2018-01-15 – 2018-06-03
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden
Application code: LU-70501

Introductory meeting: 2018-01-15 at 10.15 – 12.00: LUX:C337

Teachers: Karin Gustavsson, Jenny Hallström, Kristofer Hansson, Katarzyna Herd, Markus Idvall, Lars-Eric Jönsson, Gabriella Nilsson, Thomas O'dell, Jón Thor Pétursson

Description

Kursen ger insikter om hur kulturbegrepp och ett kulturanalytiskt perspektiv kan användas såväl för att belysa dagens samhällsfrågor, livsmönster och vardagsliv som för att rekonstruera historiska miljöer och kulturell förändring.

Denna kurs ger dig insikter om hur det svenska samhället och de värderingar som genomsyrar Sverige har ändrats genom tiden. Under kursens gång kommer du att få en djupare insikt i hur människor i Sverige har uppfattat och förhållit sig till fenomen som sexualitet, våld, rädsla, familjeliv, arbete och fritid, ting och konsumtion. Men kursen ger inte bara en möjlighet att läsa om dessa företeelser, det ger dig även möjlighet att aktivt arbeta med egna analyser av olika kulturella fenomen.

Vi startar kursen med att läsa och diskutera hur etnologi kan öka förståelsen för människors vardagsliv och hur ämnet formats som vetenskaplig disciplin. Därefter genomför vi ett mindre etnografiskt fältarbete där du tillsammans med några kurskamrater lär dig att upptäcka, beskriva och analysera nuet, vad som finns och pågår här och nu. Denna uppgift genomförs i samarbete med Kulturhistoriska Museet (Kulturen) i Lund.

Under tredje delkursen står det förflutna och kulturella förändringsprocesser i fokus. Under kursen presenteras ett etnologiskt perspektiv på samhällsutvecklingen i Sverige under de senaste två hundra åren, samt olika typer av informationskällor och metoder som används av etnologer för att rekonstruera och analysera historiska förhållanden och skeenden. I gruppövningen ”Spår” utgår man från ett föremål och beskriver dess etnologiska historia.

Kursen avslutas med en delkurs där berättande och folklore sätts i fokus. Här presenteras hur människor i nutid och i historien, såväl verbalt som genom andra kommunikationsformer, hanterat sin vardag och påverkat samhället.

Etnologi kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Modules

  1. Ethnological Perspectives, 7.5 ECTS
  2. Ethnograpical Methods, 7.5 ECTS
  3. Culture History: Perspectives and Methods, 7.5 ECTS
  4. Narration and Folklore, 7.5 ECTS

Important dates – Spring semester 2019

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
In Swedish
21 januari 2019 – 9 juni 2019

Öppen för sen anmälan

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 50 000
First payment: SEK 50 000
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions