Course

Course code: ETNA14
Swedish title: Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs
Credits: 30

NB! The information below was about spring semester 2023. The course is also given this semester. Choose semester above for more information!

Study period: spring semester 2023
Type of studies: full time, day
Study period: 2023-01-16 – 2023-06-04
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-70500
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Introductory meeting: 2023-01-16 at 13:15 – 15:00 in LUX:C214

Teachers: Alma Aspeborg, Emma Eleonorasdotter, Kristina Ericson, Karin Gustavsson, Katarzyna Herd, Håkan Jönsson, Lars-Eric Jönsson, Jakob Löfgren, Elias Mellander, Thomas O'dell

Description

Vi etnologer är intresserade av hur människor skapar mening i sina liv och förståelse för sin omvärld. Detta är viktigt för att förstå varför människor gör som de gör - och inte gör. För att förstå människan som kulturvarelse, helt enkelt. Betydelsefullt är t.ex. den roll som genus, klass, etnicitet, sexualitet, kropp och funktionalitet spelar i möte mellan människor och med den sociala omgivningen.

Vardagen och det till synes triviala är särskilt spännande för oss etnologer, då vi gärna går in köksingången för att få syn på "det stora genom det lilla". Det vill säga, vi vill synliggöra större samhälleliga strukturer och fenomen genom insikter om individers liv och leverne. Även ett historiskt perspektiv är viktigt, både för att förstå dåtidens människor och livsvillkor och nutidens. 

Nu när du ska bli etnolog kommer du att träna upp en förståelse för hur de värderingar och normer som finns i samhället idag har uppstått och kommit att skapa de kulturella mönster som vi uppfattar som självklara och normala. "Hur kunde det bli så här?", är en fråga du kommer att kunna svara på. Utöver vetenskapliga insikter om sådant som vardagsliv, kulturmöten och historiebruk kommer utbildningen i etnologi successivt att ge dig erfarenhet av att tillämpa de metoder som behövs för att kunna genomföra en kulturanalys, och ge dig en inblick i hur det är att yrkesarbeta som etnolog.

Under terminen kommer du att successivt introduceras till etnologiämnet via fyra olika tematiska ingångar - seendet (delkurs 1), letandet (delkurs 2), kännandet (delkurs 3) och lyssnandet (delkurs 4). Dessa fyra verb är centrala för hur människor lever sina liv, men de utgör också viktiga metodologiska utgångspunkter när etnologer arbetar för att förstå dessa levda liv. När du gått igenom alla fyra delkurserna ska du, via de här fyra ingångarna, ha fått en fördjupad förståelse av vad det innebär att vara människa - och att vara etnolog. 

Etnologi kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen 

Included parts

  • Ethnological Perspectives, 7.5 credits
  • Culture History: Perspectives and Methods, 7.5 credits
  • Materiality, Consumption and Cultural Heritage , 7.5 credits
  • Narration and Folklore, 7.5 credits

Important dates – autumn semester 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
In Swedish
2 September 2024 – 19 January 2025

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 July 2024

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Full course tuition fee: SEK 57,500
First payment: SEK 57,500
Convert currency

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15