lunduniversity.lu.se

Department of Arts and Cultural Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Art History of the Western World - Level 1

KOVA14

Course code: KOVA14
Swedish title: Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs
ECTS credits: 30

Semester:

Study period: autumn 2018
Type of studies: full time, day
Study period: 2018-09-03 – 2019-01-20
Language of instruction: Swedish
Eligibility: General and courses corresponding to the following Swedish Upper Secondary School Programs: History 1b/1a1+1a2 and Social Studies 1b/1a1+1a2 or History A and Social Studies A
Application code: LU-31501

Introductory meeting: 2018-09-03 at 10.15 – 11.00: LUX:C126 hörsal

Teachers: Karin-Linnea Annebäck, Björn Fritz, Ylva Haidenthaller, Cecilia Hildeman Sjölin, Måns Holst-Ekström, Max Liljefors, Ludwig Qvarnström

Description

Kursen ger en översiktlig presentation och problematisering av huvuddragen i den västerländska konsthistoriska kanonbildningen.

Studieobjekten utgörs av en mångfald olika slags verk: konstbilder, massproducerade bilder och fotografi, arkitektur och stadsbyggnad m m. Studieobjekten diskuteras både i förhållande till den kultursituation i vilken de uppkommit, till konst- och bildtraditionen, till de individuella upphovsmännen och från utgångspunkter som är relaterade till aktuella förhållanden av olika slag.

Kursen omfattar även praktiska övningar i beskrivning och tolkning inför originalverk, liksom i att uttrycka iakttagelserna muntligt och skriftligt i seminarieuppgifter och hemskrivningar. Frågor kring upplevelse, beskrivning och tolkning är centrala.

Konsthistoria och visuella studier kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Modules

  1. Western Art History from Antiquity to 1400, 7.5 ECTS
  2. Western Art History 1400-1800, 7.5 ECTS
  3. Western Art History 1800-1900, 7.5 ECTS
  4. Western Art History from 1900 to the Present, 7.5 ECTS

Note!

The course is not open for applications through antagning.se / universityadmissions.se next semester. Please contact the department for more information!

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions