Book History

As an academic discipline book history is young. It is a flourishing field on an international level, and well established in countries such as England, France and the US, but the discipline is also fast growing in other countries such as India and Japan. Lund University, where book history was introduced in 1991, is the only academic institution in the Nordic countries to offer courses both on an undergraduate and graduate/PhD level. But book history research is being pursued also in other disciplines such as literary history, history, art history, and many others. The digital communication shift brings to the fore a growing need of knowledge and understanding of different forms of communication, how they influence and are in turn influenced by society and culture. All verbal communication, except direct oral, require some form of graphic technique - for example handwriting, printing, or digital coding - and all graphic documents, from inscriptions in stone to e-books, have a form and are material. How form and materiality look, influence the reception in what is being communicated. This is the fundamental point of departure in book history: A document, a book for example, is produced, distributed and consumed. All these processes are studied within book history. Accordingly a book historian can study technical questions as well as the book market or aspects of reading and literacy. The document in question - be it a newspaper, a book, or a digital file - is part of a legal, administrative, economical, and cultural context - a fact that generates many interesting problems and many possibilities to approach varying perspectives of different conditions and meanings of human communication. The connection between document (books, newspapers, forms, adverts, posters and so on), man and society is important within book history research, as is also the idea that a graphic technique and its products are both results of human activity and at the same time factors influencing the actions of men and society. The Book History Department Book History Department is housed at the Department of Arts and Cultural Sciences. Apart from a professor, there are two post graduates, two PhD-students with doctoral positions and several other doctoral students in the final phases of their work. The most important collegial network is the Nordic Book History Forum with a program of several annual research seminars in Lund and Copenhagen. We also collaborate with Copenhagen University, with several seminars in Lund, with Swedish literary historians, historians of ideas etc, as well as with book historians in other countries. For more information please contact:  Kristina Lundblad or Gunilla Törnvall

Books (8)

 • Lundblad, K. (2015). Bound to be Modern : Publishers' Cloth Bindings and the Material Culture of the Book, 1840–1914. Oak Knoll Press.
 • Nylander, E. (2011). The Mild Boredom of Order : A Study in the History of the Manuscript Collection of Queen Christina of Sweden. Bokhistoriska skrifter, 8. Department of Cultural Sciences, Lund University. Dissertation.
 • Strömquist, H. (2010). ”Med coleurt omslag” : färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria. Bokhistoriska skrifter, 6. Dissertation.
 • Lundblad, K. (2010). Om betydelsen av böckers utseende : det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840–1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband : en studie av bokbandens formgivning, teknik och relation till frågor om modernitet och materiell kultur. Rámus. Dissertation.
 • Dal, B. (2001). Med kolorerade figurer : handkolorering i Sverige under 1700- och 1800-talen. Bokhistoriska skrifter, 4. Book and Library History. Dissertation.
 • Jacobsson, R. (2001). Medierad kultur : bokhistorisk kulturforskning – kommunikation och innebörder. Bokhistoriska skrifter, 3. Carlsson Bokförlag.
 • Ridderstad, P. S. (1999). Textens ansikte i seklernas spegel : om litterära texter och typografisk form : anförande vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöte den 27 maj 1998. Svenska Vitterhetssamfundet.
 • Dal, B. & Ridderstad, P. S. (1996). Svenska bokband : historisk översikt. Bokbindarmästareföreningen i Stockholm.

Editorships (2)

 • Lundblad, K. & Horstbøll, H. (2010). (Eds.) Tema bokhistoria i Lychnos. Årsskrift för idé- och lärdomshistoria. Lychnos. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Lundblad, K., Nylander, E., Rydén, T. & Strömquist, H. (2007). (Eds.) Bokhistorier : studier tillägnade Per S. Ridderstad. Bokförlaget Signum.

Articles (31)

 • Lundblad, K. (2016). Föreställningar om förlag : gränser mellan produktion och förmedling i den svenska bokvärlden, 1600-tal till idag. Biblis, 3-11. Föreningen Biblis.
 • Lundblad, K. (2015). Böcker, teknik och ekonomi : Förlagsbandet och framväxten av en modern bokmarknad. Studier i Nordisk, 2010-2011, 145-170. Selskab for Nordisk Filologi.
 • Svensson, R. (2015). Afrikansk skönlitteratur på svensk bokmarknad 1961-1981 : Bo Cavefors Bokförlag och Afrika berättar. Tidskrift för litteraturvetenskap, 45, 33-44. Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap.
 • Lundblad, K. (2014). Demokratins pris och litteraturens värde : böcker, politik och marknad i ljuset av 2002 års svenska bokmomssänkning. Tidskrift för litteraturvetenskap, 44, 27-41. Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap.
 • Svensson, R. (2014). Bo Cavefors BOC-serie, den nya vänstern och pocketrevolutionen. Biblis, 68, 36-49. Föreningen Biblis.
 • Svensson, R. (2013). En outsider och en gentleman : mediala mytbilder och Bo Cavefors bokförlag. Tidskrift för litteraturvetenskap, 43, 45-58. Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap.
 • Horstbøll, H. (2012). En bogtrykker og boghandler i København : Claude Philiberts forbindelse med Societé typographique de Neuchatel 1771-1783. Fund og forskning i det kongelige biblioteks samlinger, 51, 311-336. Det Kongelige Bibliotek, København.
 • Horstbøll, H. & Bregnsboe, M. (2012). Dronning Caroline Mathildes bøger : et inventarium fra juli-august 1775 over dronning Caroline Mathildes efterladte bogsamling. Danske magazin : inholdende bidrag til den danske histories oplysning, 51, 555-581. Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie.
 • Horstbøll, H. (2010). Anonymiteten, trykkefriheden og forfatterrollens forandring i 1700-tallets Danmark. Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society, 2010, 147-161. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Horstbøll, H. (2010). Bibliografi som boghistorie. Biblis, 50, 90-95. Föreningen Biblis.
 • Lundblad, K. (2010). Bokband, materiell kultur och samhällsstruktur : om det moderna förlagsbandets framväxt, form och betydelse. Lychnos, 2010, 219-238. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Lundblad, K. & Horstbøll, H. (2010). Inledning. Lychnos, 2010, 89-95. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Törnvall, G. (2010). Lindman och krutbrännaren : om färgsättningen av en orkidé. Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society, 187-199. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Törnvall, G. (2010). Tibast : om bilden av Daphne mezereum i Palmstruchs Svensk Botanik. Svenska Linnésällskapets årsskrift, Årgång 2010, 101-118. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Ilsøe, H., Horstbøll, H. & Jacobsen, G. (2009). Legal Deposit in Denmark over three hundred Years. Archives et bibliothèques de Belgique : revue semestrielle de l'Association des archivistes et bibliothécaires = Archief- en bibliotheekwezen in België, 80, 71-84. Brussels : Association des archivistes et bibliothecaires.
 • Lundblad, K. (2007). Handskriften i den digitala kulturen. Nordisk tidskrift for bok- och bibliotekvasen, 2006, 246-254. Stiftelsen NTBB.
 • Ridderstad, P. S. (2006). Swedish book history research 1990-2005. Nordisk tidskrift for bok- och bibliotekvasen, 86, 317-332. Stiftelsen NTBB.
 • Ridderstad, P. S. (2006). Tryckta handskrifter och digitala : några bokhistoriska funderingar. Biblis, 11-17. Föreningen Biblis.
 • Törnvall, G. (2006). Konservering och digitalisering av breven till Tegnér. Ikoner: vision och tradition, 22-25. Bibliotekstjänst.
 • Nylander, E. (2005). ’I lägret var sorgen fruktansvärd’ – Röster från Ravensbrück”. Ikoner: vision och tradition, 10-12. Bibliotekstjänst.
 • Nylander, E. (2005). To the Glory of Mary: Liber scole virginis at Lund University Library. Variants - the Journal of the European Society for Textual Scholarship, 4, 77-88. Brepols.
 • Rydén, T. & Nylander, E. (2004). Bibliotheca Carolina Antiqua realitet – virtualitet. Arkiv, samhälle och forskning, 176-186. Svenska Arkivsamfundet.
 • Ridderstad, P. S. (2001). Kring några Tessinska småtryck i Ericsbergsarkivet. Biblis, 3(2000), 54-57. Föreningen Biblis.
 • Strömquist, H. (2000). Folkliga band i parti och minut. Biblis, 2000(3):1, 23-29. Föreningen Biblis.
 • Strömquist, H. (2000). Pappersomslag och pappersband i arkivens samlingar. Biblis, 3/4, 20-22. Föreningen Biblis.
 • Strömquist, H. (1999). Kärleksband i bunden form. Biblis, 1999(2):3, 14-20. Föreningen Biblis.
 • Strömquist, H. (1999). Om bokbindarnas bruk av träspån. Ark, December 1999, 10-22. Malmgrens bokbinderi och förlag.
 • Ridderstad, P. S. (1997). Einar Hansen 14/11 1902-21/1 1994. Årsbok / Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund : akademi för naturvetenskap, medicin och teknik, 1995-1996, 91-94. Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund.
 • Strömquist, H. (1997). Fru Nanna Grönvalls bokbinderi. Nordisk tidskrift for bok- och bibliotekvasen, 84, 30-43. Stiftelsen NTBB.
 • Ridderstad, P. S. (1996). En liten typsnittshistoria. Preprint without journal information. Manne Siegbahn Institute.
 • Ridderstad, P. S. (1993). Book and Library History. Svensk Biblioteksforskning, 1993, 50-52. Högskolan i Borås.

Book chapters (39)

 • Stobaeus, P. (2016). Matordningen : en spegling av Hans Brasks roll i samhället. In Gröntoft, M. (Eds.) Biskops Brasks måltider : svensk mat mellan medeltid och renässans (pp. 115-134). Bokförlaget Atlantis.
 • Horstbøll, H. (2015). Jakob Christian Bie og skrivefriheden 1765-1774. In Janss, C., Taugbøl, S. B. & Bøe, H. (Eds.) Filologi og sensur (pp. 155-175). Novus Forlag.
 • Lundblad, K. (2014). Återge eller återskapa? : faksimilen som verktyg och konstverk. In Nilsson Nylander, E. (Ed.) Mellan evighet och vardag – Lunds domkyrkas martyrologium, Liber daticus vetustior (den äldre gåvoboken) – studier och faksimilutgåva (pp. 79-102). Universitetsbiblioteket, Lunds universitet.
 • Lundblad, K. (2014). Dokument, taktilitet och "diakonisk doft". Om några förmågor och egenskaper hos det analoga och det digitala. In Cronqvist, M., Lundell, P. & Snickars, P. (Eds.) Återkopplingar (pp. 349-363), 28. Mediehistoriskt arkiv, Mediehistoria Lunds universitet.
 • Svensson, R. (2014). Outsidern i centrum : Bo Cavefors bokförlag. In Cronqvist, M. (Ed.) Återkopplingar (pp. 287-308). Lunds universitet. Mediehistoriskt arkiv.
 • Törnvall, G. (2014). Mediering av växter under 600 år : om reproduktionsteknikens betydelse för hur växter avbildats och uppfattats. In Cronqvist, M., Lundell, P. & Snickars, P. (Eds.) Återkopplingar (pp. 263-285), 28. Mediehistoria, Lunds universitet.
 • Horstbøll, H. (2012). Absolutism, Patriotism and Publicity in Denmark-Norway in the Eighteenth Century : Jens Schielderup Sneedorff, Andreas Schytte and Frederik Sneedorff. In Cuttica, C. & Burgess, G. (Eds.) Monarchism and absolutism in early modern Europe (pp. 91-100). Pickering & Chatto.
 • Horstbøll, H. (2012). In Octavo : die Formveränderung der "Kleinen Historien" auf dem dänischem Buchmarkt vom 16. bis zum 19. Jahrhundert. In Glauser, J. & Richter, A. K. (Eds.) Text - Reihe - Transmission : Unfestigkeit als Phänomen skandinavischer Erzählprosa 1500-1800 (pp. 5-27). A. Francke Verlag.
 • Horstbøll, H. (2012). The unstable Almanac : Transformations of the Almanac in Denmark in the Eighteenth and Nineteenth Centuries. In Siegert, R. (Ed.) Volksbildung durch Lesestoffe im 18. und 19. Jahrhundert : Voraussetzungen - Medien - Topographie = Educating the people through reading material in the 18th and 19th centuries : principles - media - topography (pp. 207-226). edition lumière.
 • Rydén, T. (2012). Dalbyboken : en omvärdering av attributionskriterierna. In Borgehammar, S. & Wienberg, J. (Eds.) Centrum för Danmarksstudier, Locus celebris : Dalby kyrka, kloster och gård (pp. 424-435), 28. Makadam förlag.
 • Horstbøll, H. (2011). The Politics of Publishing : Freedom of the Press in Denmark 1770-1773. In Ihalainen, P. (Ed.) Scandinavia in the age of revolution : Nordic political cultures, 1740-1820 (pp. 145-156). Ashgate.
 • Horstbøll, H. (2010). Rasmus Nyerup og morskabslæsningens historie. In Agertoft, R. (Ed.) I gamle bøger, i oplukte høje : Rasmus Nyerup 1759-1829 (pp. 119-135). Museerne på Vestfyn.
 • Horstbøll, H. (2009). In octavo : formater, form og indhold på det litterære marked i 1700-tallets Danmark. In Malm, M., Ståhle Sjönell, B. & Söderlund, P. (Eds.) Bokens materialitet : bokhistoria och bibliografi : bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer, 14-16 september 2007 (pp. 197-223). Svenska Vitterhetssamfundet.
 • Lundblad, K. (2009). Om böckers värde. In Mortensen, A. (Ed.) Litteraturens värden (pp. 143-159). Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Lundblad, K. (2007). Inledning. Bokhistorier : studier tillägnade Per S. Ridderstad, 9-11. Bokförlaget Signum.
 • Lundblad, K. (2007). Kodexsimulationer. In Lundblad, K., Nilsson Nylander, E., Rydén, T. & Strömquist, H. (Eds.) Bokhistorier : Studier tillägnade Per S. Ridderstad (pp. 95-103). Bokförlaget Signum.
 • Ridderstad, P. S. (2007). Forskningsbiblioteken och forskarna : en möjlig bibliotekshistoria. In Håkansson, H., Nilsson Nylander, E. & Dal, B. (Eds.) Här får intet arbete utföras : Universitetsbiblioteket 100 år på Helgonabacken (pp. 205-215). Lunds universitet. Universitetsbiblioteket.
 • Ridderstad, P. S. (2007). Textens ansikte i seklernas spegel [med Efterskrift 2007]. In Ståhle Sjönell, B. & Söderlund, P. (Eds.) Svenska vitterhetssamfundet 1907-2007 : historik och textkritik (pp. 132-160). Svenska Vitterhetssamfundet.
 • Rydén, T. (2007). Den dematerialiserade inskriften. In Rydén, T., Nilsson Nylander, E., Lundblad, K. & Strömquist, H. (Eds.) Bokhistorier : Studier tillägnade Per S. Ridderstad (pp. 89-93). Bokförlaget Signum.
 • Strömquist, H. (2007). Marknaden för populuxetryck efter sekelskiftet 1800. In Lundblad, K., Nilsson Nylander, E., Rydén, T. & Strömquist Dal, H. (Eds.) Bokhistorier : Studier tillägnade Per S. Ridderstad (pp. 164-171). Bokförlaget Signum.
 • Ridderstad, P. S. (2006). Boksamlande och bibliotek. In Christensson, J. (Ed.) Signums svenska kulturhistoria : Frihetstiden. Bokförlaget Signum.
 • Rydén, T. (2006). Skaramissalets bilder. In Pahlmblad, C. (Ed.) Acta Bibliothecae Scarensis, Skaramissalet : studier, edition, översättning och faksimil av handskriften i Skara stifts- och landsbibliotek (pp. 89-110), 11. Stiftelsen för utgivande av skaramissalet.
 • Rydén, T. (2006). Skaramissalets bokband. In Pahlmblad, C. (Ed.) Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, Skaramissalet : studier, edition, översättning och faksimil av handskriften i Skara stifts- och landsbibliotek (pp. 111-113), 27. Stiftelsen för utgivande av skaramissalet.
 • Ridderstad, P. S. (2005). Bibeln på bokmarknaden : ur Karl XII-bibelns editionshistoria. In Larsson, T. & Olsson, B. (Eds.) Den gamla översättningen : Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria : föredrag vid en konferens i Lund den 21-25 februari 2003 anordnad av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. Almqvist & Wiksell.
 • Ridderstad, P. S. (2005). Diktning för tillfället. In Christensson, J. (Ed.) Signums svenska kulturhistoria : Stormaktstiden. Bokförlaget Signum.
 • Ridderstad, P. S. (2005). En boksamlare på Läckö. 1700-tal : Carl Gustaf Tessin på Läckö. Stiftelsen Läckö Slott & Nationalmuseum.
 • Ridderstad, P. S. (2005). Manuscripts and bookprinting from the mid-16th century to 1800. In Bandle, O., Braunmüller, K., Elmevik, L. & Widmark, G. (Eds.) The Nordic languages : an international handbook of the history of the North Germanic languages. Vol. 2, 22:2. De Gruyter.
 • Ridderstad, P. S. (2005). Smedh, Johannes. In Karlsson, Å. (Eds.) Svenskt biografiskt lexikon (pp. 561-561), Band 32 (2003-2006). Svenskt biografiskt lexikon.
 • Ridderstad, P. S. (2005). Snell, Johann. Svenskt biografiskt lexikon. H. 159, 32, 595-595. Svenskt biografiskt lexikon.
 • Ridderstad, P. S. (2003). Hur dokumenteras ett dokument? : om kravspecifikationer för materiell bibliografi och immateriell textkritik. In Forssell, P. & Knapas, R. (Eds.) Varianter och bibliografisk beskrivning : bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt nätverk för editionsfilologer 4-6 oktober 2002. Svenska litteratursällskapet i Finland.
 • Ridderstad, P. S. (2003). The white library of the red rose : Petr Wok z Rozmberka (1539-1611) and his library. In Hobson, A. (Ed.) Actes et comunications = Transactions / Association Internationale de bibliophilie = International Association of Bibliophily, XIX congrès, Prague, 1995. Ediciones El Viso.
 • Ridderstad, P. S. (2002). Om de imaginära biblioteken. In Mansén, E. & Nordin, S. (Eds.) Lärdomens bilder : festskrift till Gunnar Broberg. Bokförlaget Atlantis.
 • Ridderstad, P. S. (2001). Lärdomen och förgängligheten. In Broberg, G. (Ed.) Kulturanatomiska studier : tillägnade Anja Edén och Sten Kindlundh (pp. 164-173). Lunds universitet, Avd. för idé- och lärdomshistoria.
 • Strömquist, H. (2000). Inbindningen av stadsbibliotekets böcker :bokbanden i Stiftsbibliotekets referenssamling och Östgötasamling. In Jacobson-Schacht, A.-L. (Ed.) Linköpings stadsbiblioteks återuppbyggnad 1996-2000. Linköpings stadsbibliotek.
 • Ridderstad, P. S. (1997). Tryckpressens makt och makten över tryckpressen : om tryckerietableringar i det svenska riket 1600-1650. In Nilsson, S. Å. & Ramsay, M. (Eds.) 1600-talets ansikte (pp. 345-356). Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.
 • Ridderstad, P. S. (1996). 'Tystnader som tagit form' : om tecken och tomrum i tryck. Det roliga börjar hela tiden : bokförläggare Kjell Peterson 60 år den 20 december 1996, 238-250. Clio.
 • Ridderstad, P. S. (1995). Sex frågor ställda till sex decennier. 60 år svensk bokkonst, 20-31. Nationalmuseum.
 • Ridderstad, P. S. (1995). Skriftkultur, bokkultur, tryckkultur. In Nilsson, N. (Ed.) Bokkulturen i Lund (pp. 25-43). Kulturen i Lund.
 • Ridderstad, P. S. (1995). Tessin i tidens typografi : om grafisk form vid 1700-talets mitt. Carl Gustaf Tessin : kulturpersonen och privatmannen : 1695-1770, 183-214. Bokförlaget Atlantis.

Conference contributions (17)

 • Lundblad, K. (2015). Matter matters : material communication and the role of book history in the curriculum of publishing studies.
 • Lundblad, K. (2014). Bound to be Modern : Cloth Bindings and Literature as Thing.
 • Lundblad, K. (2013). Varaktig, kortvarig, betydelsebärande.
 • Törnvall, G. (2013). Mediering av växter under 600 år : om reproduktionsteknikens betydelse för hur växter avbildats och uppfattats.
 • Lundblad, K. (2012). Bokens rematerialisering i det digitala rummet : historiska spår och förlusten av titelspecifik materialitet.
 • Lundblad, K. (2012). Why Documents Matter : The Materiality of Literature.
 • Törnvall, G. (2011). Från handkolorerat koppartryck till färglitografi.
 • Törnvall, G. (2011). To be printed without contour : on the transferring of botanical illustrations from engraving to lithography.
 • Lundblad, K. (2010). The title specific bookbinding or How to mass produce the unique.
 • Lundblad, K. (2009). Leka bok : kodexsimulationer och litteraturens materialitet.
 • Strömquist, H. (2008). The market for populuxeprints in Sweden after 1800.
 • Strömquist, H. (2007). Bookbinding and reading practises : technical and material changes in Swedish bookbinding culture around 1800.
 • Lundblad, K. (2006). Codex simulations.
 • Strömquist, H. (2006). Swedish paper Bindings, 1787-1846 : A Book History.
 • Lundblad, K. (2005). Publishers’ cloth bindings, individuality and mass society.
 • Rydén, T. (2003). Cataloguing illuminated manuscripts — the equilibrium of detail and pragmatism. In Fellows-Jensen, G. & Springborg, P. (Eds.) Care and Conservation of Manuscripts : Proceedings of the Seventh International Seminar held at the Royal Library, Copenhagen 18th-19th April 2002 (pp. 101-109). Museum Tusculanum Press.
 • Ridderstad, P. S. (2002). Bokhistoria och bokmuseer : notiser om ett forskningsfält och dess tillämpning. In Rahikainen, A. (Ed.) Litterära museer i Norden : möte 4 : seminarium på Hanaholmens kulturcentrum, Esbo 9-11 mars 2001. Litterära museer i Norden.

Reports (2)

 • Lundblad, K. (2010). Folkbildning, kultur och politik : Region Skåne, studieförbunden och den nya modellen för bidragsgivning. Rapport från ett uppföljningsarbete. Region Skånes kulturnämnd.
 • Strömquist, H. (2002). Dokumentation och analys av Skaramissalets två band.

Working papers (1)

 • Törnvall, G. (2006). From Khotan and Kashghar.

Reviews (11)

 • Horstbøll, H. (2015). Sensuren i Danmark-Norge. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 12, 287-289. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Simonsen, M. (2015). The Forgotten Encyclopedia : The Maurists' Dictionary of Arts, Crafts, and Sciences, the Unrealized Rival of the Encyclopédie of Diderot and d'Alembert. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 12, 237-240. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Svensson, R. (2015). Stå i bredd. Politiken.se. Politiken, Politiken.
 • Törnvall, G. (2015). Flora Danica. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 103-106. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Lundblad, K. (2014). Med Vila-Matas i Gutenberggalaxen. Biblis, 66-72. Föreningen Biblis, Föreningen Biblis.
 • Lundblad, K. (2014). Papyrusseger : utan papper hade vi inte varit vad vi är. Sydsvenskan, 4-4. Sydsvenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet.
 • Svensson, R. (2014). Ner med allt. Politiken.se. Politiken, Politiken.
 • Horstbøll, H. (2013). Anmeldelse : Revolution and the Antiquarian Book. Reshaping the Past, 1780-1815. Oxford University Press, 2011. Fund og forskning i det kongelige biblioteks samlinger, 52, 462-466. Det Kongelige Bibliotek, København.
 • Lundblad, K. (2011). Bokband, bokbindare och bibliografi i Finland. Historisk tidskrift för Finland, 2011:1, 46-49. Historiska föreningen r.f..
 • Törnvall, G. (2009). Draughtsmen, Botanists and Nature. Svenska Linnésällskapets årsskrift, Årgång 2008, 244-248. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Törnvall, G. (2009). Kärin Nickelsen, Draughtsmen, botanists and nature : the construction of eighteenth-century botanical illustrations. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 156-157. Sällskapet för 1700-talsstudier.

Articles in specialist publications and popular press (6)

 • Svensson, R. (2015). Bokcafét : politisk och social mötesplats i 1970-talets röda Lund. Biblis, 62-69. Biblis, Kungliga biblioteket, Föreningen Biblis.
 • Strömquist, H. (2007). Fru Nanna Grönvalls bokbinderi. Malmö Museers e-skrifter, 1-15. Malmö Museer, Malmö Museer.
 • Törnvall, G. (2007). Livspusslare och globetrotter : nu iordningställs det enorma personarkivet efter diplomaten och språkvetaren Gunnar Jarring. Populär Historia, 12-13. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Lundblad, K. (2006). Lexikaliska förskjutningar. Ord och bild, 123-127. P.A. Norstedt & Söner.
 • Lundblad, K. (2001). Boken dematerialiserad. Ikoner: vision och tradition, 10-14. BTJ Förlag, Bibliotekstjänst.
 • Lundblad, K. (1999). Herzogs och det svenska klotbandets framväxt. Företagsminnen : tidskrift från Föreningen Stockholms företagsminnen. Föreningen Stockholms företagsminnen, Föreningen Stockholms företagsminnen.

Newspaper articles (4)

 • Lundblad, K. (2015). En död som kan besvärjas. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Lundblad, K. (2015). Sänkt moms lyfter inte litteraturen. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Törnvall, G. (2007). Det hade blivit Jarring om Bush fått bestämma. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Lundblad, K. (2001). Från hieroglyfer till handdatorer : Kristina Lundblad funderar över boken och den tryckta textens framtid. Göteborgsposten. Tidningsaktiebolaget Stampen.

Miscellaneous (2)

 • Lundblad, K. (2011). Har boken en framtid?. BTJ Förlag.
 • Simonsen, M. & Poulsen, P. J. (2011). Dansk Antikvarboghandel i dag, i går og i morgen. Den Danske Antikvariatsforening.