Course

Course code: ETNA12
Swedish title: Etnologi: Kulturanalys med etnologisk inriktning
ECTS credits: 30

NB! The course is not given this semester. The information below was about autumn semester 2015.

Study period: autumn semester 2015
Type of studies: full time, day
Study period: 2015-08-31 – 2016-01-17
Language of instruction: Swedish
Application code: LU-30501
Eligibility: General requirements for university studies in Sweden

Introductory meeting: 2015-08-31 at 10:15 – 12:00 in LUX:B339

Teachers: Åsa Alftberg, Karin Gustavsson, Charlotte Hagström, Kristofer Hansson, Markus Idvall, Lars-Eric Jönsson, Gabriella Nilsson, Thomas O'dell, Karin Salomonsson, Patrik Sandgren, Magnus Wikdahl

Description

Kursen ger insikter om hur kulturbegrepp och kulturvetenskapliga perspektiv kan användas dels för att belysa dagens samhällsfrågor och livsmönster och dels för att rekonstruera historiska miljöer.

Etnologi kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Från dalahästen och bondesamhället till mikroprocessorn och svenska IT företag! Denna kurs ger dig insikter om hur det svenska samhället och de värderingar som genomsyrar Sverige har ändrats genom tiden. Under kursens gång kommer du att få en djupare insikt i hur människor i Sverige har uppfattat och förhållit sig till fenomen som sexualitet, våld, rädsla, familjeliv, arbete och fritid. Men kursen ger inte bara en möjlighet att läsa om dessa företeelser, det ger dig även möjlighet att aktivt arbeta med egna analyser.

Vi startar kursen med att läsa och diskutera hur etnologi kan öka förståelsen för människors vardagsliv och hur ämnet formats som vetenskaplig disciplin. Därefter genomför vi ett mindre fältarbete där du tillsammans med några kurskamrater lär dig att upptäcka, beskriva och analysera nuet, vad som finns och pågår här och nu, i Sverige just denna termin. I uppgiften som vi kallar ”Rekonstruktion” får du med hjälp av arkivmaterial ta fatt i ett livsöde, som utspelats för drygt hundra år sedan och sätta in det i sitt kulturella och historiska sammanhang. I övningen Spår utgår vi från ett föremål och beskriver dess form och funktion och försöker sedan att spåra föremålets historia. Hela kursen kan ses som en utgrävning av dagens Sverige, där du får hjälp att synliggöra underliggande kulturella mönster som formar våra handlingar, men som vi ofta inte är medvetna om.

Modules

  1. Cultural Perspectives 1, 7.5 ECTS
  2. Ethnographic Methods, 7.5 ECTS
  3. Cultural-Historical Perspectives and Methods, 7.5 ECTS
  4. Narrativity and Folklore, 7.5 ECTS

Note!

This course is not open as a freestanding course next semester. It can be open for application within a programme or for students in an exchange programme. Please ask your academic advisor for information.

How to apply

Lund University uses a national application system run by University Admissions in Sweden. It is only possible to apply during the application periods: October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

Extended application deadline

Sometimes the application deadline is extended for a specific programme or course. In these cases you will find the message "open for late application" by the programme/course information on universityadmissions.se. You apply with the usual application steps. As long as this message is showing, it is possible to apply, but late applications are processed in order of date, so it is still important to apply as soon as possible. Please note that if the programme/course does not have an extended deadline, it is not possible to apply late.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Tuition Fees

Non-EU/EEA citizens

Citizens of a country outside of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland are required to pay tuition fees. You pay one instalment of the tuition fee in advance of each semester.

Read more about tuition fees, payments and exemptions

EU/EEA citizens and Switzerland

There are no tuition fees for citizens of the European Union (EU), the European Economic Area (EEA) and Switzerland.

Application fee

If you are required to pay tuition fees, you are generally also required to pay an application fee of SEK 900 (approximately EUR 100) when you apply at universityadmissions.se. You pay one application fee regardless of how many programmes or courses you apply to.

Read more about paying the University Admissions in Sweden application fee and exemptions

Page Manager: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15