Kurs

Kursen ETNA12 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ETNA12
Engelsk titel: Ethnology: Cultural Analysis with Ethnological Perspectives
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2015.

Kurstillfälle: höstterminen 2015
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2015-08-31 – 2016-01-17
Anmälningskod: LU-30501
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2015-08-31 kl. 10.15 – 12.00 i LUX:B339

Lärare: Åsa Alftberg, Karin Gustavsson, Charlotte Hagström, Kristofer Hansson, Markus Idvall, Lars-Eric Jönsson, Gabriella Nilsson, Thomas O'dell, Karin Salomonsson, Patrik Sandgren, Magnus Wikdahl

Beskrivning

Kursen ger insikter om hur kulturbegrepp och kulturvetenskapliga perspektiv kan användas dels för att belysa dagens samhällsfrågor och livsmönster och dels för att rekonstruera historiska miljöer.

Etnologi kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Från dalahästen och bondesamhället till mikroprocessorn och svenska IT företag! Denna kurs ger dig insikter om hur det svenska samhället och de värderingar som genomsyrar Sverige har ändrats genom tiden. Under kursens gång kommer du att få en djupare insikt i hur människor i Sverige har uppfattat och förhållit sig till fenomen som sexualitet, våld, rädsla, familjeliv, arbete och fritid. Men kursen ger inte bara en möjlighet att läsa om dessa företeelser, det ger dig även möjlighet att aktivt arbeta med egna analyser.

Vi startar kursen med att läsa och diskutera hur etnologi kan öka förståelsen för människors vardagsliv och hur ämnet formats som vetenskaplig disciplin. Därefter genomför vi ett mindre fältarbete där du tillsammans med några kurskamrater lär dig att upptäcka, beskriva och analysera nuet, vad som finns och pågår här och nu, i Sverige just denna termin. I uppgiften som vi kallar ”Rekonstruktion” får du med hjälp av arkivmaterial ta fatt i ett livsöde, som utspelats för drygt hundra år sedan och sätta in det i sitt kulturella och historiska sammanhang. I övningen Spår utgår vi från ett föremål och beskriver dess form och funktion och försöker sedan att spåra föremålets historia. Hela kursen kan ses som en utgrävning av dagens Sverige, där du får hjälp att synliggöra underliggande kulturella mönster som formar våra handlingar, men som vi ofta inte är medvetna om.

Ingående delar

  • Kulturella perspektiv 1, 7,5 hp
  • Etnografiska metoder, 7,5 hp
  • Kulturhistoriska perspektiv och metoder, 7,5 hp
  • Berättande och folklore, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15