Art History and Visual Studies

The Division for Art History and Visual Studies at Lund University conducts research about older, modern and contemporary art, from historical, social and aesthetic angles of approach. Art History is an old academic discipline. In its modern form it emerged in the 19th century, but has predecessors back to Antiquity. Today the discipline is characterized by a varied range of methods and theories, and contacts with other disciplines inside and outside the humanities. Art History itself, however, is a deeply humanistic discipline, as a study of that which is human. What we call art can be seen as a mirror for the human, which is older than historical text-based sources, and today is living and multi-faceted. At the same time, every artistic expression is linked to its time, place and originator, and the scholar must pursue that which is historically and historiographically specific. In Lund, in the beginning of the 21th century, the name of the discipline was given a second part, ’Visual Studies’. This reflects the insight, that images and other visual signs that are not categorized as art are equally important as expressions of human knowledge and experience. The border between them and art is not seldom fleeting and changeable; a photograph, for instance, is often an image of knowledge as well as a commercial and artistic image. In Lund, as internationally, the growing link between Art History and Visual Studies has made the research less disciplinary isolated, while the awareness of the disciplinary identity has been strengthened. The Division aims to let its research influence its courses and teaching.

Books (80)

 • Bengtsen, P. (2014). The Street Art World. Almendros de Granada Press. Dissertation.
 • Weimarck, A.-C. (2012). Jugendvillorna på Olympia i Helsingborg : en essä om arkitektur och livsmiljö i förvandling. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Weimarck, A.-C. (2011). Joseph Beuys : fett och filt : en forskningskritisk essä. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Ingemark Milos, A. (2010). Stockholms stadsbibliotek och Moderna museet : en analys av arkitekturkritik i svensk press. Sekel Bokförlag. Dissertation.
 • Flagge, S. (2009). 6 x Saudek. Aspekter på ett konstnärskap. Sekel Bokförlag. Dissertation.
 • Hammarlin, M.-M. (2008). Att leva som utbränd - En etnologisk studie av långtidssjukskrivna. Att leva som utbränd - En etnologisk studie av långtidssjukskrivna, 1200. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Dissertation.
 • Jönsson, J. (2007). Läsmaskinen. Aspekter på bild och bok med utgångspunkt i Anders Billows verksamhet 1923–1953. Dissertation.
 • Rosenqvist, J. (2007). Könsskillnadens estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990-talen. Nordiska museets handlingar. Nordiska museets förlag. Dissertation.
 • Andersson, F. (2007). Elis Eriksson: Ting och tecken. Sekel Bokförlag. Dissertation.
 • Scherman, S. (2007). Marieberg och 1700-talets kakelugnar. Institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet. Dissertation.
 • Petersen, A. (2007). På visit i verkligheten. Fotografi och kön i slutet av 1800-talet. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Dissertation.
 • Sandström, S. (2007). Explaining the obvious : a theory of visual images as cognitive structures. Scripta Minora Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis, 2007/2008:1. Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund.
 • Sjölin, J.-G. (2007). Studier till bildens och konstens historia: En forskningsteoretisk introduktion. Edition Arcana.
 • Wadstein MacLeod, K. (2006). Lena Cronqvist: Reflections of Girls. Sekel Bokförlag. Dissertation.
 • Hildeman Sjölin, C. (2006). Bilden, texten och kyrkorummet. En studie av scener kring Jesu födelse och Kristoffermotivet i Sydskandinaviens medeltida kalkmåleri. Edition Arcana. Dissertation.
 • Cronqvist, M., Eriksdotter, G., Hagström, C., Liljefors, M., Mossberg, F. & Willim, R. (2006). Virtualiteter : sex essäer. Hex, 1. Lund University.
 • Larsen, B. (2006). Mari Slaatelid. Loud and Close, Kisses and Dust. Mari Slaatelid. Loud and Close, Kisses and Dust. Galleri k.
 • Fuchs, H. (2005). Glasmåleri, modernitet och modernism : studier i glasmåleriets (konst)historia 1851-1955. Department of Art History and Musicology. Dissertation.
 • Bjurklint, K. (2005). Scenografi för ett ståndsmässigt liv. Adelns slottsbyggande i Skåne 1840-1900. Sekel Bokförlag. Dissertation.
 • Fagerström, L. (2005). Randi Fisher - svensk modernist. Ellerströms förlag. Dissertation.
 • Sundberg, M. (2005). Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll. Makadam förlag. Dissertation.
 • Liljefors, M. (2005). Videokonsten. En introduktion. Studentlitteratur AB.
 • Qvarnström, L. (2005). Form i förändring: några teman i Föreningen Svenska Forms tidskrift 1945-2002.
 • Sjölin, J.-G. (2005). Bertil Gadö : Bilder om människa och kosmos. Palmkrons förlag.
 • Weimarck, A.-C. & Weimarck, T. (2005). Lergodset från Höganäsbolaget 1832-1926. Raster förlag.
 • Sternudd, H. (2004). Excess och aktionskonst en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale. Heterogénesis förlag, Box 760, SE-220 07 LUND,. Dissertation.
 • Sampaio Amaro, F. (2004). Mexican Mural Movement. Myths and Mythmakers. Fernando Amaro, Rua Miguel Bombarda, Bloco B, 5° dt° mar, 8000-394 FARO, Portugal,. Dissertation.
 • Jönsson, K. (2004). Det förbjudna mödraskapet : En moralfilosofisk undersökning av surrogatmödraskap. Bokbox förlag. Dissertation.
 • Högdahl, E. (2003). Göra gatan. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden. Gidlunds förlag. Dissertation.
 • Olsson, G. (2003). Mellan Rum. En studie i fysisk och mental utveckling av kommunikation med utgångspunkt i en mellanstadieklass. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Dissertation.
 • Sjöholm, C. (2003). Gå på bio : rum för drömmar i folkhemmets Sverige. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Dissertation.
 • Adelsten, N. (2003). Interikonicitet. En semio-hermeneutisk studie. Nils Adelsten, Farinvägen 41, S-245 33, Staffanstorp, Sweden. Dissertation.
 • Larsen, B. (2003). Navnene findes. Galleri Bo Bjerggaard.
 • Månsson, A. (2002). Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam. Anna Månsson, Finngatan 8, 223 62 Lund, Sweden,. Dissertation.
 • Rampell, L. (2002). En kritisk undersökning av det modernistiska projektet för design i Sverige. Art History. Dissertation.
 • Ideland, M. (2002). Dagens Gennyheter : Hur massmedier berättar om genetik och genteknik. Nordic Academic Press. Dissertation.
 • Liljefors, M. (2002). Bilder av Förintelsen. Mening, minne, kompromettering. Palmkrons Bok & Utbildningsförlag, Stora Södergatan 13, S-222 23 Lund, SWEDEN,. Dissertation.
 • Ranby, H. (2002). Harald Boklund : kosmopolitiskt, regionalt och nationalromantiskt i Skånes arkitektur 1890-1930. Arkitekturmuseets Skriftserie, 10. Arkitekturmuseet. Dissertation.
 • Sjöholm, C. (2002). Moderna skärgårdsbor i gammal kultur. Bohusläns museum.
 • Lundahl, P. (2001). Intimitetens villkor : kön, sexualitet och berättelser om jaget. Pia Lundahl, N Sonnarpsvägen 55, S-286 72 Åsljunga. Dissertation.
 • Claesson, A. M. (2001). Kinesernas vänner : en analys av missionens berättelse som ideologi och utopi. Jönköpings läns museum. Dissertation.
 • Gudmundsson, M. (2001). Tarot : New age i bild och berättelse. Carlsson Bokförlag. Dissertation.
 • Saltzman, K. (2001). Inget landskap är en ö : dialektik och praktik i öländska landskap. Nordic Academic Press. Dissertation.
 • Färnström, M. (2001). Himlens fröjd eller helvetets fasa : perspektiv på västsvenska kyrkomålningar från 1700-talet. Swedish Science Press. Dissertation.
 • Rydén, T. (2001). Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet : Det kongelige bibliotek, Gl. Kongl. Saml. 10 2º. Skrifter / utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund, 91. Vetenskapssocieteten i Lund. Dissertation.
 • Olin, M. (2000). Det karolinska porträttet. Ideologi, ikonografi, identitet. Raster förlag. Dissertation.
 • Hansen, K. (1998). Välfärdens motsträviga utkant : lokal praktik och statlig styrning i efterkrigstidens nordsvenska inland. Historiska Media, Box 1206, S-221 05 LUND. Dissertation.
 • Bjurman, E. L. (1998). Catrines intressanta blekhet. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Dissertation.
 • Fredriksson, C. (1998). Ett paradis för alla. Epa mellan folkhem och förförelse. Nordiska museets Handlingar, 127. Nordiska museets förlag. Dissertation.
 • Salomonsson, K. (1998). Fattigdomens besvärjelser : visionära ideal och vardagliga realiteter i socialt arbete. Historiska Media, Box 1206, S-221 05, Lund, Sweden. Dissertation.
 • O'Dell, T. (1997). Culture Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden. Nordic Academic Press. Dissertation.
 • Liljefors, M. (1997). Anders B. Liljefors - Max Liljefors: "Stryk ut vad du skriver, skriv vad du stryker ut". Blekinge Läns Museum.
 • Börnfors, L. (1996). Bankmannen : en etnologisk studie av yrkesvardag och yrkesidentitet 1945-1995. Historiska Media, Box 935, S-220 09 Lund, Sweden, email: red@pophist.se. Dissertation.
 • Wigerfelt, B. (1996). Ungdom i nya kläder: Dansbanefröjder och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Dissertation.
 • Holst-Ekström, M. (1996). Raphael's Madonna of the Goldfinch, Copies and the Abbey of Vallombrosa Reconsidered, appendix: 1867-70, the Vallombrosa Arguments in Letters and Publications. Licentiate thesis.
 • Sjölin, J.-G. (1996). Endre Nemes: Det olikartades förmälning – det förgångnas återfödelse. En studie av Endre Nemes' senare skapande 1965-1985. Del 2, L-Ö. Övriga. Edition Arcana.
 • Weimarck, T. (1996). Akademi och anatomi. Om människokroppens historia i nya tidens konstnärsutbildning och ateljépraktik, med särskild tonvikt på anatomiundervisningen vid konstakademierna i Stockholm och Köpenhamn fram till 1800-talets början. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Hildeman Sjölin, C. (1995). Berättelsen om den helige Kristoffer i det medeltida Danmarks kalkmåleri. Inst för konstvetenskap, Lunds Universitet. Licentiate thesis.
 • Rydén, T. (1995). Domkyrkan i Lund. Corona.
 • Weimarck, A.-C. (1995). Joseph Beuys och sökandet efter den egentliga livskraften. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Sjölin, J.-G. (1992). Det stora i det lilla: Om Endre Nemes' collage som förlagor till monumental utsmyckning 1965-85. Edition Arcana.
 • Weimarck, T. (1992). Nya borddansen: En essä om det bildskapande bordet. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Weimarck, T. (1990). "Solen smälta ner som snö": Essäer i konst: ordens, bildernas, stenarnas. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Sjölin, J.-G. (1989). Endre Nemes: Det olikartades förmälning – det förgångnas återfödelse. En studie av Endre Nemes' senare skapande 1965-1985. Del 1. A-K. Edition Arcana.
 • Weimarck, T. (1989). Den normala kroppen: Några förvandlingar i bildkonsten av ett anatomiskt motiv. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Weimarck, A.-C. (1987). Annamirl och njutningens ugn : aspekter på "folkkonsten" och folkkonstforskningen i Europa. Kalejdoskop. Kalejdoskop förlag.
 • Weimarck, T. (1983). The Digital Theatre. Den blå serie. Eks-skolens Forlag, Copenhagen.
 • Sjölin, J.-G. (1981). Den surrealistiska erfarenheten: Upplevelsen. En tolkning av surrealismens åskådning. Kalejdoskop förlag. Dissertation.
 • Sjölin, J.-G. (1981). Bilaga med svenska översättningar av alla franska citat i Jan-Gunnar Sjölins bok Den surrealistiska erfarenheten: Upplevelsen. Kalejdoskop förlag.
 • Sjölin, J.-G. (1980). Den andra verkligheten: Anteckningar till Björn Dawidssons fotografi (förord). 20 fotografier av Dawid (Björn Dawidsson). Camera Obscura.
 • Tausk, P. (1980). Fotografins historia under 1900-talet. Liber.
 • Weimarck, A.-C. (1980). "Nordisk anarkism" : Asger Jorn och projektet 10 000 års nordisk folkkonst. Kalejdoskop. Kalejdoskop förlag.
 • Weimarck, T. (1979). Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi. Kalejdoskop förlag. Dissertation.
 • (1978). Industriell formgivning. Sociala utopier och ideologier. Studentlitteratur AB.
 • Klausen, A. M. (1978). Konstsociologi. Om konstens ställning i samhället – hos oss och i andra kulturer. En introduktion. PAN/Norstedts. Norstedts Förlag.
 • Selle, G. (1978). Industriell formgivning : Sociala utopier och ideologier. Studentlitteratur AB.
 • Sjölin, J.-G. (1976). Frederick Sommer. Kalejdoskop förlag.
 • Weimarck, A.-C. (1975). Lergodset från Rønne : en studie i hantverkets förvandling. Studentlitteratur AB.
 • Weimarck, T. (1974). Om konst. Två essäer. Cavefors.
 • Weimarck, A.-C. & Weimarck, T. (1969). Höganäskeramik. Konst och bruksföremål 1832-1926. ICA-förlaget.

Editorships (19)

 • Liljefors, M., Lundin, S. & Wiszmeg, A. (2012). (Eds.) The atomized body : The cultural life of stem cells, genes and neurons. Nordic Academic Press.
 • Rosenqvist, J., Palmsköld, A. & Almevik, G. (2012). (Eds.) Crafting Cultural Heritage.
 • Sundberg, M. & Rosenqvist, J. (2012). (Eds.) Reconsidering the Carpet Paradigm.
 • Rosenqvist, J., Carlgren, M., Fagerström, L. & Wadstein MacLeod, K. (2011). (Eds.) Genuspedagogiska gärningar : Subversiv och affirmativ aktion. Vulkan förlag.
 • Holst-Ekström, M. (2007). (Eds.) Gora & Bandolin, samarbeten 1992-1998 och nya aktiviteter. Skissernas museum, Lund.
 • Lindberg, A. L. (2007). (Ed.) Den maskulina mystiken. Konst, kön och modernitet. Studentlitteratur AB.
 • Swahn, J.-Ö. (2005). (Eds.) Måltiden i framtiden II : symposium om mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 2 februari 2004. Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad, 6. Kristianstad : Högskolan Kristianstad.
 • Sjölin, J.-G. (2003). (Eds.) Om konstkritik. Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000. Palmkrons förlag.
 • Swahn, J.-Ö. (2003). (Eds.) Måltiden i framtiden : symposium om mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 11 februari 2002. Skrifter utgivna vid Högskolan Kristianstad, 1404-9066 ; 5. Kristianstad University.
 • Swahn, J.-Ö. & Grill, C. (2003). (Eds.) Tre banketter till drottning Kristinas ära år 1668 / utgiven av June di Schino. Gastronomiska akademiens bibliotek, 4. Gastronomiska akademin, Stockholm.
 • Weimarck, T. (2003). (Ed.) Design och konst : texter om gränser och överskridanden. Del 1: Texter före 1960. Skriftserien Kairos, 8. Raster förlag.
 • Weimarck, T. (2003). (Ed.) Design och konst : texter om gränser och överskridanden. Del 2: Texter efter 1960. Skriftserien Kairos, 8. Raster förlag.
 • Lindberg, A. L. (2002). (Ed.) Den maskulina mystiken. Konst, kön och modernitet. Studentlitteratur AB.
 • Andersson, L. M., Zander, U. & Berggren, L. (2001). (Eds.) Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna. Nordic Academic Press.
 • Linde-Laursen, A., Berg, P. O. & Löfgren, O. (2000). (Eds.) Invoking a Transnational Metropolis. The Making of the Øresund Region. Studentlitteratur AB.
 • Nilsson, S. Å. & Landen, A. (1999). (Eds.) Glimmingehus 500 år : tretton texter. Skånsk senmedeltid och renässans, 17. Lund University Press.
 • Sjölin, J.-G. (1998). (Eds.) Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag. Studentlitteratur AB.
 • Sjölin, J.-G. (1994). (Eds.) Konst och Bildning. Studier tillägnade Sven Sandström den 1 juli 1993. Carlsson Bokförlag.
 • Sjölin, J.-G. (1993). (Eds.) Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag. Studentlitteratur AB.

Articles (68)

 • Qvarnström, L. (2016). The Jewish Modernist : Isaac Grünewald in Bertel Hintze’s Art History. Journal of Art Historiography, 1-22. Department of History of Art, Univeristy of Birmingham.
 • Bengtsen, P. (2015). Carelessness or Curatorial Chutzpah? Controversies Surrounding Street Art in the Museum. Konsthistorisk Tidskrift, 84, 220-233. Taylor & Francis.
 • Bengtsen, P. (2015). Until the end of the world? Biocentrism and traces of human presence in the paintings of Josh Keyes. Journal of Ecocriticism, 7. Canadian Association for the Study of Humanities and the Environment.
 • Bengtsen, P. & Arvidsson, M. (2014). Spatial justice and street art. NAVEIÑ REET: Nordic Journal of Law and Social Research, 1, 117-130.
 • Gärdebo, J., Helsing, D., Svensson, A. & Brenthel, A. (2014). We Don't Need No Education : A Case Study for Situating the Environmental Humanities. Resilience : A Journal of the Environmental Humanities, 1. University of Nebraska Press.
 • Hildeman Sjölin, C. (2014). Gränsens ikonografi: En studie av kalkmålade bilder vid kyrkorummens trösklar och gränser. Svensk Teologisk Kvartalskrift, 89. Gleerups Utbildning AB.
 • Bengtsen, P. (2013). Beyond the Public Art Machine : a Critical Examination of Street Art as Public Art. Konsthistorisk Tidskrift, 82, 63-80. Taylor & Francis.
 • Bengtsen, P. (2013). Just gardens? On the struggle for space and spatial justice. Australian Feminist Law Journal, 39, 79-92. Routledge.
 • Larsson, E. (2013). Att se empatiskt - Samtida fotografiers möte med globaliserade rörelser, samspel och konflikter. Ekfrase, 3-20. Universitetsforlaget.
 • Höög, V. & Liljefors, M. (2012). Editorial: The Image in Science : responses of the Humanities to Visualism in Science. Ideas in History. The journal of the Nordic Society of the History of Ideas, 5, 3-9. Museum Tusculanum Press.
 • Liljefors, M. (2012). Visualitet bortom subjektets gränser: biometri och geopolitik. Ekfrase, 3, 129-132. Universitetsforlaget.
 • Rosenqvist, J. (2012). En förtingligad känsla av tillhörighet - om folkliga uttryck i samtidskonst och samtida konsthantverk. Preprint without journal information. Manne Siegbahn Institute.
 • Liljefors, M. (2010). In Between the Human and the Animal: Subjectivity and Authority in Ann-Sofi Sidén's Queen of Mud Project. Konsthistorisk Tidskrift, 79, 185-199. Taylor & Francis.
 • Liljefors, M. (2007). Rätten och den sociosymboliska sömnen - reflektioner om det industriella folkmordets eftereffekter. Retfærd: Nordisk juridisk tidsskrift, 115, 7-21. DJØF Forlag.
 • Linde-Laursen, A. (2007). Is Something Rotten in the State of Denmark? The Muhammad Cartoons and Danish Political Culture. Contemporary Islam, 1, 265-274. Springer.
 • Larsen, B. (2006). Overfladens afstand: Om forholdet mellem motiv og flade i Gerhard Richters kunst. Konsthistorisk Tidskrift. Taylor & Francis.
 • Larsen, B. (2006). Overflicker distance: About the motives of flutter in the arts of Gerhard Richters. Konsthistorisk Tidskrift, 75, 214-229. Taylor & Francis.
 • Larsson, L. (2006). Glimtar ur ett yxliv. Stenåldersforskningen i Fornvännen. Fornvännen, 107-117. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien.
 • Liljefors, M. (2006). Destruktion av bilden. Förstörandets impulser i 1900-talskonsten. Res Publica. Symposions teoretiska och litterära tidskrift: Destruktion/Gustav Metzger, 70-77. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Linde-Laursen, A. (2006). Universiteter i deres samtid. Praktik & Teori, 2006, 29-35. Malmö högskola.
 • Linde-Laursen, A. (2005). Kalkyler ersätter visioner. I & M, 2005, 22-24. Invandrare och Minoriteter.
 • Qvarnström, L. (2005). Funktionell stilren och blond: designretoriken i tridskriften Form. Valör, 12-19. Föreningen Valör, Uppsala.
 • Qvarnström, L. (2005). Kvinna vid havet: några reflektioner kring Konstverkets födelse. Valör, 10-16. Föreningen Valör, Uppsala.
 • Salomonsson, K. (2005). Bröllopskoordinatorn som ceremonimästare. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 2005, 49-56. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Sjöholm, C. (2005). Hotell Aston + biograf Rival = Hotel Rival. ETN:POP, 61-78. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Liljefors, M. & Zander, U. (2004). Bildrepresentationer och bildanalys - replik till Thomas Roth. Scandia, 70, 99-100. Stiftelsen Scandia.
 • Andersson, F. (2003). Den anonyme EE – 12 reliefer och tre lådor på Norrköpings Konstmuseum. Artes, 109-119. Svenska Akademien.
 • Liljefors, M. (2003). Boris Lurie and NO!art. Heterogénesis: Revista de Artes Visuales, 44, 32-41. Konstföreningen Mulati Gil.
 • Liljefors, M. & Zander, U. (2003). Det neutrala landet ingenstans. Bilder av andra världskriget och den svenska utopin. Scandia, 69, 209-242. Stiftelsen Scandia.
 • Meurling, B. & Schoug, F. (2003). Kunskapsinstitutioner. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 3, 2-3. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Salomonsson, K. (2003). Flexibel och anställningsbar - en moralisk förpliktelse?. Rig, 129-141. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Salomonsson, K. (2003). The E-economy and the Culinary Heritage. Articulating Europe. Local Perspectives. Special edition of Ethnologia Europea. Journal of European Ethnology, 125-144. Museum Tusculanum Press.
 • Salomonsson, K. (2003). Work-shopping. Arbete, konsumtion och kulturell ekonomi. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 2003, 24-34. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Weimarck, T. (2002). Om ’verklighet’ i några arbeten av Meta Isæus-Berlin. Konsthistorisk Tidskrift, 71, 26-38. Taylor & Francis.
 • Weimarck, T. (2002). Om designkonferensen i Lund. Designjournalen, 9, 6-7. Svensk industridesign.
 • Weimarck, T. (2002). Till en teori om design som representationsnivå, som verklighetsnivå. Designjournalen, 9, 8-11. Svensk industridesign.
 • Sjöholm, C. (2001). Hegel eller Hitchcock? : bio som bildningsmedel. Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 25, 38-43. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
 • Sjölin, J.-G. (2001). Writing the Painting: Materials for a Study of Simon Hantaï's Work 1953-1959. Konsthistorisk Tidskrift, 70, 129-156. Taylor & Francis.
 • Weimarck, T. (2001). Recension av Adrian Heath, Ditte Heath & Aage Lund Jensen 300 Years of Industrial Design: Function, Form, Technique 1700–2000 (New York: Watson–Guptill Publications 2000. Scandinavian Journal of Design History, 11. Danish Museum of Decorative Art.
 • Weimarck, T. (1998). Punctum (alt.) Visuell fjärrkontroll. S.cr.a.m. (Swedish Critical Art Magazine), Two, 41-46. Kulturföreningen S.cr.a.m..
 • Sjölin, J.-G. (1997). Om beskrivning och teori i konstvetenskapen. Konstvetenskaplig bulletin, 1997, 18-23. Samarbetsnämnden för de konstvetenskapliga institutionerna.
 • Sjölin, J.-G. (1996). L'image visuelle – signification matérielle, plastique et iconique. Visio, 1, 43-48. Association internationale de sémiotique visuelle.
 • Weimarck, T. (1996). Chance Meetings of Umbrellas with Sewing-Machines: some Reflections on the Object, the Table and the Tableau in 20th Century Art." Paper delivered at the Still Life Symposium, Nationalmuseum, 3.4 1995. Konsthistorisk Tidskrift, LXV, 143-150. Taylor & Francis.
 • Weimarck, T. (1994). Anteckningar om objektet. Res Publica, 28, 95-108. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Weimarck, T. (1993). Kilroy was here. Om verket, handen och viljan. Pequod. Kulturföreningen Pequod.
 • Weimarck, T. (1993). Synens och seendets historia. Paletten. Stiftelsen Paletten.
 • Weimarck, T. (1992). Medaljongen och dess baksida. Reflexioner över det mekaniserade avbildandet och döden. Artes. Svenska Akademien.
 • Weimarck, T. (1991). Byggnaden är en kropp och byggnadskonsten en kärlek : '...ett vällustigt nöje ...hur mycket man än gör det, vill man bara mer'. Byggnadskultur, 17-21. Svenska föreningen för byggnadskultur.
 • Weimarck, T. (1990). "Paraplyhanne kramar symaskin". (Om Man Rays Hommage à Lautréamont). Dagens Nyheter. Dagens Nyheter.
 • Weimarck, T. (1990). Några iakttagelser och bildexempel kring kroppens historia. Meddelanden från Kungliga Akademien för de fria konsterna, 1990/91, 31-51. Akademien för de sköna konsterna.
 • Weimarck, T. (1990). Objektet och bildvetenskapen. Paletten, 22-26. Stiftelsen Paletten.
 • Hildeman Sjölin, C. (1988). Borgmästarehusets muralmålningar. Ystadiana: Ystads Fornminnesförenings Skrift, XXXIII, 105-125. Ystads fornminnesförening.
 • Weimarck, T. (1988). Table et tableau. Res Publica, 11. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Weimarck, T. (1985). Amatörboxare kl. 4 om morgonen. Observanda Medica Ferrosan. Ferrosan.
 • Weimarck, T. (1985). Att översätta stenar. Kalejdoskop. Kalejdoskop förlag.
 • Weimarck, T. (1985). Att beskriva konstverk är ingen konst. Res Publica, 169-190. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Dubuffet, J. (1984). Utdrag ur Prospekt för alla slags konstamatörer. 1946. Paletten, 1984, 4-7. Stiftelsen Paletten.
 • Floch, J.-M. (1984). Kandinsky: Semiotiken i en icke figurativ plastisk diskurs. Paletten, 1984, 8-23. Stiftelsen Paletten.
 • Hildeman Sjölin, C. (1983). Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri II. Tomelilla Hembygdskrets Årsbok, 22-35. Tomelilla Hembygdskrets.
 • Sjölin, J.-G. (1983). Det förflutnas öde. Om Endre Nemes' senare verk. Artes, 1983 (nionde årgången), 37-74. Svenska Akademien.
 • Weimarck, T. (1983). Estetikens andra natur. TeKla, 15, 57-81.
 • Hildeman Sjölin, C. (1981). Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri I. Tomelilla Hembygdskrets Årsbok, 1981, 10-19. Tomelilla Hembygdskrets.
 • Weimarck, T. (1981). Ett samtal med Giorgio Vasari i den andra naturens trädgård. Radix. Cavefors.
 • Weimarck, T. (1981). Sakord, sakbilder: Franco Leidi. Kalejdoskop. Kalejdoskop förlag.
 • Sjölin, J.-G. (1978). Till ett fotografi av Cartier-Bresson. Kalejdoskop, 1978, 26-39. Kalejdoskop förlag.
 • Weimarck, T. (1978). Om "Det vita djuret". Kalejdoskop. Kalejdoskop förlag.
 • Weimarck, T. (1976). Helmtrud Nyströms flyktfåglar. Kalejdoskop. Kalejdoskop förlag.
 • Sjölin, J.-G. (1973). The Reality of the Imaginary: The Surrealist View. Aris, 1973, 50-65. Institutionen för konstvetenskap, Lunds universitet.

Book chapters (145)

 • Petersén, M. (2018). Country Beside Itself : Photography and Politics in Late 20th-Century Sweden. In Qvarnström, L. (Eds.) Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, Swedish Art History : A Selection of Introductory Texts (pp. 379-387), 18. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences.
 • Bengtsen, P. (2016). Stealing from the public : the value of street art taken from the street. In Ross, J. I. (Ed.) Routledge Handbook of Graffiti and Street Art (pp. 416-428). Routledge.
 • Sprung, J. (2016). Ways of losing oneself in an image : Notes regarding Aby Warburg and the artistic investigations of Elsebeth Jørgensen. Dublett, Elsebeth Jørgensen, 4, 38-63. Hordaland Kunstsenter, Bergen.
 • Lee-Morrison, L. (2015). Drone Warfare : Visual Primacy as a Weapon. In Wiegand, F., Michelsen, A. & Kristensen, T. (Eds.) Trans Visuality : The cultural dimension of visuality Vol. 2 : Visual Organizations (pp. 201-214), 2. Liverpool University Press.
 • Liljefors, M. & Lee-Morrison, L. (2015). Mapped Bodies : Notes on the Use of Biometrics in Geopolitical Contexts. In Anders, M. & Frederik, T. (Eds.) Socioaesthetics. Ambience – Imaginary (pp. 53-72), 19. Brill Academic Publishers.
 • Bengtsen, P., Goysdotter, M. & Hedlund, A. (2014). Interdisciplinarity, group responsibility and conflict as resources for learning. In Maurits, A. & Mårtensson, K. (Eds.) Högskolepedagogisk reflektion och praktik : proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012. Lunds universitet, Humanistiska och teologiska fakulteterna.
 • Hildeman Sjölin, C. (2014). Sankt Olof: Kyrkorum och bilder under medeltiden. [Host publication title missing].
 • Hildeman Sjölin, C. & Rosenqvist, J. (2014). Kyrkorummet som pedagogiskt problem - och möjlighet. In Lindblad, J., Widmark, H. & Karlsmo, E. (Eds.) De kyrkliga kulturarven Aktuell forskning och pedagogisk utveckling.
 • Qvarnström, L. (2014). Vart tog alla dessa dekorationsmålare vägen? : om yrkeskåren som försvann. In Karlsmo, E., Lindblad, J. & Widmark, H. (Eds.) De kyrkliga kulturarven : aktuell forskning och pedagogisk utveckling (pp. 145-151). Acta Universitatis Upsaliensis.
 • Bengtsen, P. (2013). Site Specificity and Street Art. In Elkins, J. (Ed.) Theorizing Visual Studies: Writing Through the Discipline (pp. 250-253). Routledge.
 • Liljefors, M. (2013). Öyvind Fahlström : three images from the series Columns and Sketch for World Map Part I. In Monika, F. (Ed.) Verführung Freiheit : Kunst in Europa seit 1945 ; XXX. Europaratsausstellung. Deutsches Historisches Museum & Sandstein Verlag.
 • Liljefors, M. (2013). Atrocity Media: Negotiating the Abject in Images of Torture and Death. In Tore, K., Anders, M. & Frauke, W. (Eds.) Transvisuality: the Cultural Dimension of Visuality. Volume 1: Boundaries and Creative Openings (pp. 185-206). Liverpool University Press.
 • Liljefors, M. (2013). Believing in the ESS: Scale, vision, and Pioneering. In Kaiserfeld, T. & O'Dell, T. (Eds.) Legitimizing ESS. Big Science as a Collaboration Across Boundaries. (pp. 187-203). Nordic Academic Press.
 • Liljefors, M. (2013). Max Book : a second second. In Flacke, M. (Ed.) Verführung Freiheit : Kunst in Europa seit 1945 ; XXX. Europaratsausstellung. Deutsches Historisches Museum & Sandstein Verlag.
 • Liljefors, M. (2013). Milan Kunc : Pravda Coca-Cola. In Flacke, M. (Ed.) Verführung Freiheit : Kunst in Europa seit 1945 ; XXX. Europaratsausstellung. Deutsches Historisches Museum & Sandstein Verlag.
 • Holst-Ekström, M. (2012). A Space to Explore, Places to Remember. In Diedrich, L. (Ed.) Light Volumes: art and landscape by Monika Gora (pp. 46-49). Birkhäuser Verlag.
 • Liljefors, M. (2012). Bodies Against Meaning. De-Subjectification in Body Art and Bioart. In Martin, G. & Fredrik, S. (Eds.) The Body as Gift, Resource, and Commodity. Exchanging Organs, Tissues, and Cells in the 21st century. (pp. 169-203), Södertörns studies in practical knowledge 6. Södertörns högskola.
 • Liljefors, M. (2012). Body and Authority in Contemporary Art: Tehching Hsieh’s One-Year Performances. In Dahlberg, L. (Ed.) Visualizing Law and Authority: Essays on Legal Aesthetics (pp. 204-233), Law & Literature 4. De Gruyter.
 • Liljefors, M. (2012). Neuronal Fantasies : Reading Neuroscience with Schreber. In Max, L., Susanne, L. & Andréa, W. (Eds.) The Atomized Body. The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons (pp. 143-169). Nordic Academic Press.
 • Liljefors, M. (2012). The Power and Challenges of Boris Lurie's Work. In Patterson, C. (Ed.) Jews : a people's history of the Lower East Side (pp. 257-266), Volume 3. Clayton Books, LLC.
 • Lundin, S. & Liljefors, M. (2012). Introduction. In Liljefors, M., Lundin, S. & Wiszmeg, A. (Eds.) The Atomized Body. The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons (pp. 15-40). Nordic Academic Press.
 • Rosenqvist, J. (2012). Traditionen och gästforskningens villkor - om förutsättningarna för det konstnärliga projektet Tradition Matters. In Bergström, I. (Eds.) Everything Matters (pp. 54-83).
 • Holst-Ekström, M. (2011). Från Spadarvet till Kokapell: Jordbruk och skogsbruk i konsten. In Antonson, H. & Jansson, U. (Eds.) Jordbruk och skogsbruk i Sverige - studier av de areella näringarnas geografi och historia (pp. 486-502), nr 53. Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien.
 • Holst-Ekström, M. (2011). From A Farm to Cow Chapel: Farming and Forestry in Art. In Hans, A. & Jansson, U. (Eds.) Agriculture and Forestry in Sweden Since 1900 - geographical and historical studies (pp. 513-530), No 54. The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.
 • Larsson, E. (2011). En värld av bilder. Fotografi i fokus, Tjugohundraelva, 14-19. Fotografi i fokus.
 • Liljefors, M. (2011). Industrial Genocide Imagery: Negotiations with the Abject. In Anders, M. & Karl Erik, S. (Eds.) Atrocity Exhibition (pp. 12-35). Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.
 • Rosenqvist, J. & Wadstein MacLeod, K. (2011). Fortsatt implementering av ett kritiskt genusperspektiv. In Carlgren, M., Fagerström, L., Rosenqvist, J. & Wadstein MacLeod, K. (Eds.) Genuspedagogiska gärningar: Subversiv och affirmativ aktion (pp. 71-80). Vulkan förlag.
 • Sjöholm, C. (2011). Att gå på bio. In Ohlsson, K. (Ed.) Kring Kärnan, Helsingborgs biografer...och lite filmhistoria (pp. 129-148). Helsingborgs museer och Helsingborgs museiförening.
 • Sjölin, J.-G. (2011). The Human Body in a Cube. The swedish dance history, 534-556. INPEX.
 • Fritz, B. (2010). Konsten i nätverket lever sitt egna liv. In Fagerström, L. & Haglund, E. (Eds.) Plats, poetik och politik, samtida konst i det offentliga rummet (pp. 102-107). Arenagruppen.
 • Hildeman Sjölin, C. (2010). Kyrkorum och bild i Brunnby kyrka. In Sanders, H. & Palm, A. (Eds.) Flytande gränser: Dansk-svenska förbindelser efter 1658 (pp. 62-93). Makadam förlag.
 • Johansson, B.-I. (2010). I historiens ljus. In Alm, G. & Millhagen Adelswärd, R. (Eds.) Drottningholms slott. Bd 2, Från Gustav III till Carl XVI Gustaf (De kungliga slotten ). Votum i samarbete med Kungl. hovstaterna och Statens fastighetsverk.
 • Liljefors, M. (2010). Boris Lurie and NO!art. In Cavello, J. (Ed.) NO!art. Boris Lurie, 1924-2008. An Exhibition of Early Work. (pp. 2-12). Westwood Gallery, NYC, & Boris Lurie Art Foundation.
 • Rosenqvist, J. (2010). Damernas doktor Fischer. In Olsson, A. (Ed.) Yllebroderier : berättande folkkonst från Norden. Hemslöjdens förlag, Stockholm.
 • Sjölin, J.-G. (2010). Body Movements as Terrestrial Events. The swedish dance history, 283-321. INPEX.
 • Weimarck, A.-C. (2010). Om gul fajans, flintgods och lysterglasyrer. En jämförande studie av tillverkningar mellan flytande gränser i Höganäs, Rønne och Næstved under 1800-talet. In Palm, A. & Sanders, H. (Eds.) Flytande gränser. Dansk-svenska kulturella förbindelser efter 1658 (pp. 172-191). Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.
 • Weimarck, T. (2010). Further reflections on the performative experiences of artefacts for everyday use. In Björk, T., Borg Wik, L., Gillgren, P., Schaffer, B., Snickare, M., Tellgren, A. & Trobrandt Åkerström, B. (Eds.) Det åskådliga och det bottenlösa : tankar kring konst och humaniora tillägnade Margaretha Rossholm Lagerlöf (pp. 254-259), 22. Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet / Eidos : Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.
 • Holst-Ekström, M. (2009). Idea Landscapes - Experiential Movement and the Creative Eye. In Diedrich, L., Adam, H., Hendriks, M. & Kacan, A. (Eds.) On Site, Landscape Architecture Europe (pp. 175-177). Birkhäuser Verlag.
 • Liljefors, M. (2009). Förgänglighet och förstörande i 1900-talskonsten. In Askander, M. (Ed.) Förgängligheter (pp. 73-82). Sekel Bokförlag.
 • Liljefors, M. (2008). The Interplay of Memory and Amnesia: Sites of Memory in Europe and Africa. In Wachtmeister, M. (Ed.) Förlust / Loss (pp. 47-59). Wanås Foundation.
 • Liljefors, M. (2008). Videokonst: omtagningar. In Hedling, E. & Jönsson, M. (Eds.) Välfärdsbilder - Svensk film utanför biografen (pp. 247-259). Statens ljud- och bildarkiv.
 • Sjöholm, C. (2008). Smalfilm som semesterminne. In Hedling, E. & Jönsson, M. (Eds.) Välfärdsbilder : svensk film utanför biografen (pp. 282-301). Statens ljud- och bildarkiv.
 • Weimarck, A.-C. (2008). Stolen måste ha svans. Något om kroppsmetaforer och stolar. In Hedén m.fl., B. (Eds.) Theorier om verklig diktning: festskrift till Per Erik Ljung (pp. 155-164). Absalon.
 • Weimarck, T. (2008). När ordens långa näsa intervenerade i kapitallogiken, bl.a. In Hedén m.fl., B. (Eds.) Theorier om verklig diktning. En festskrift till Per Erik Ljung (pp. 145-152). Absalon.
 • Weimarck, T. (2008). Vardagstingens visuella brus : mediala aspekter på teknologi- och designhistoria. In Jülich, S., Lundell, P. & Snickars, P. (Eds.) Mediernas kulturhistoria (pp. 193-205), Mediehistoriskt arkiv, 1654-6601 ; 8. Statens ljud- och bildarkiv.
 • Fritz, B. (2007). Angående det dokumentära. In Lindskog, K. & Cybinski, H. (Eds.) Fotografi i Fokus 2007 (pp. 15-16). Fotografi i fokus.
 • Holst-Ekström, M. (2007). Magnificens. In Holst-Ekström, M. (Eds.) Gora & Bandolin, samarbeten 1992-1998 och nya aktiviteter (pp. 6-9). Skissernas museum, Lund.
 • Holst-Ekström, M. & Wizén, P. (2007). Espace libre. In Mühleisen, W. & Sverre, C. (Eds.) Meningen med sex: Noen kunstnerlige, populaerkulturelle og vitenskaplige undersökelser (pp. 9-16). Pax Forlag.
 • Larsen, B. (2007). Presence. Per Inge Bjørlo, 3-3.
 • Weimarck, T. (2007). Ett konstvetenskapligt perspektiv på design. In Edman, R. & Ilstedt Hjelm, S. (Eds.) Under ytan: en antologi om designforskning. Raster förlag.
 • Larsen, B. (2006). Indledning. Estetikk : sansing, erkjennelse og verk. Unipub.
 • Liljefors, M. (2006). Bilder från det frivilliga våldets arenor: verklighet och representation i nya kampsporttävlingar. In Österberg, E. & Lindstedt Cronberg, M. (Ed.) Våld. Representation och verklighet. Nordic Academic Press.
 • Liljefors, M. (2006). I overklighetens gränsmarker. Om normala och speciella effekter i bilder. In Willim, R. (Ed.) virtualiteter. HEX (Humanistisk EXperimentgrupp), Lunds universitet.
 • Rydén, T. (2006). Skaramissalets bilder. In Pahlmblad, C. (Ed.) Acta Bibliothecae Scarensis, Skaramissalet : studier, edition, översättning och faksimil av handskriften i Skara stifts- och landsbibliotek (pp. 89-110), 11. Stiftelsen för utgivande av skaramissalet.
 • Rydén, T. (2006). Skaramissalets bokband. In Pahlmblad, C. (Ed.) Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, Skaramissalet : studier, edition, översättning och faksimil av handskriften i Skara stifts- och landsbibliotek (pp. 111-113), 27. Stiftelsen för utgivande av skaramissalet.
 • Salomonsson, K. (2006). En minnesvärd måltid. In Burstedt, A., Fredriksson, C. & Jönsson, H. (Eds.) Mat: Genealogi och gestaltning (pp. 165-183). Studentlitteratur AB.
 • Weimarck, T. (2006). Meta Isæus-Berlin på Skissernas museum / Meta Isæus-Berlin at Skissernas museum. Drömdiken. Skissernas museum, Lund.
 • Weimarck, T. (2006). Meta Isæus-Berlin: De animerade installationerna /The Animated Installations. Meta Isæus-Berlin. Fickla Vrårna. Liljevalchs konsthall, Stockholm.
 • Färnström, M. (2005). Bibeln i Bild. Om den obligatoriska "stofferingen" av kyrkorummet under 1700-talet. In Holmberg, B. (Ed.) Den gamla översättningen. Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria (pp. 41-56). Acta Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis.
 • Johansson, B.-I. (2005). NM 412 Abraham van Dijck A Family Saying Grace, kat. nr. 166. Dutch and Flemish Paintings II. Görel Cavalli-Björkman.
 • Liljefors, M. (2005). En tidig morgon i det offentliga rummet. Fotografi i fokus. Malmös och Lunds fotobienneal 2005. Fotografi i fokus.
 • Liljefors, M. (2005). Prime time trauma - historia och television. In Raudvere, C., Andrén, A. & Jennbert, K. (Eds.) Hedendomen i historiens spegel - bilder av det förkristna Norden. Nordic Academic Press.
 • Rosenqvist, J. (2005). Hemslöjd som feministisk strategi?. In Svensson, B. & Waldén, L. (Eds.) Den feminina textilen. Makt och mönster. Nordiska museets förlag.
 • Rosenqvist, J. (2005). Om High Heel Sisters' Stand Piece i Stockholm, mars 2004: Föreställningar om teori i praktiken eller en ny treenighet utmanar patriarkatet. In Fagerström, L. & Nilson, M. (Eds.) En blick från sidan. Genusforskning under tre decennier. Förlags AB Gondolin.
 • Salomonsson, K. (2005). Flexible, Adaptable, Employable: Ethics for a New Labour Market. In Löfgren, O. & Willim, R. (Eds.) Magic, Culture and the New Economy (pp. 117-129). Berg Publishers.
 • Sjöholm, C. (2005). Gå på bio och läsa böcker : materialets status och metodens betydelse. In Hagström, C. & Marander-Eklund, L. (Eds.) Frågelistan som källa och metod (pp. 103-114). Studentlitteratur AB.
 • Strannegård, M. (2005). Boutiquehotell och aura-ekonomi. In Corvellec, H. & Lindquist, H. (Eds.) Servicemötet - Multidisciplinära öppningar. Liber.
 • Strannegård, M. (2005). Mobile Dreams. In O'Dell, T. & Billing, P. (Eds.) Experiencescapes. Tourism, Culture, and Economy. Copenhagen Business School Press.
 • Strannegård, M. (2005). Transformers. Hip hotels and the cultural economics of aura-production. In Löfgren, O. & Willim, R. (Eds.) Magic, Culture and the New Economy. Berg Publishers.
 • Weimarck, T. (2005). "Kroppen och den anatomiska kroppen", i: Kroppen. Konst och vetenskap. In Holger, L. (Ed.) Kroppen. Konst och vetenskap. Nationalmuseum.
 • Liljefors, M. (2004). Förflutenhetens bilder. In Karlsson, K.-G. & Zander, U. (Eds.) Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken. Studentlitteratur AB.
 • Liljefors, M. (2004). Från jordbävning till byggnadsgrund: mytiska inslag i minnet av Förintelsen. In Berggren, Å., Arvidsson, S. & Hållans, A.-M. (Eds.) Minne och myt - konsten att skapa det förflutna. Nordic Academic Press.
 • Liljefors, M. (2004). Tredje rikets estetik. In Söderberg, P. (Eds.) Andra världskriget. En uppslagsbok om bakgrund, förlopp och efterspel. Nationalencyklopedin.
 • Liljefors, M. & Zander, U. (2004). Der Zweite Weltkrieg und die schwedischen Utopie. In Flacke, M. (Ed.) Mythen der Nationen. 1945 - Arena der Erinnerungen, Band II (pp. 569-587). Deutsches Historisches Museum.
 • Liljefors, M. & Zander, U. (2004). Schweden : Der Zweite Weltkrieg und die schwedische Utopie. In Flacke, M. (Ed.) Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen (pp. 569-587), 2. Deutsches Historisches Museum.
 • Linde-Laursen, A. & Tangkjær, C. (2004). Place-Making in the Global Village. Øresund: a Brand New Future?. In Zimmermann, F. & Janschitz, S. (Eds.) Regional Policies in Europe. Soft Features for Innovative Cross-Border Cooperation (pp. 9-29). Graz: Leykam.
 • Rosenqvist, J. (2004). Är hemslöjden en spettkaka?. In Malmstedt, M., Ohlsson, K. & Rigstam, U. (Eds.) Design - vad är det? med fokus på H55. Helsingborg : Kulturmagasinet : Helsingborgs museiförening.
 • Salomonsson, K. (2004). The Fate of Quorn; Looking for a Heritage in the Era of Postmodern Foodstuffs. In Lysaght, P. (Ed.) Changing Tastes, Food culture and the processes of industrialization (pp. 287-294). Schweizerische Gesellschaft fur Volkskunde.
 • Weimarck, T. (2004). Nu kan vi lyfta oss själva i håret, resp. Ur The Digital Theatre (1983). Sture Johannesson : Counterclockwise Circumambulation. Lunds konsthall.
 • Weimarck, T. (2004). Om design och designforskning : ett humanistiskt perspektiv. Designmedvetenskap. Vetenskapsrådets temabok 2004.. Vetenskapsrådet.
 • Barthes, R. (2003). Bild, förnuft och oförnuft. Om Encyklopediens planscher. Design och konst: Texter efter 1960 / Skriftserien Kairos, 8:2, 21-238. Raster förlag.
 • Larsen, B. (2003). Kunsten og kønnet. Om udsmykningen på Gimlemoen. In Vaa, A. (Ed.) I fellesskapets rom (pp. 39-55). Høyskoleforlaget.
 • Liljefors, M. (2003). Kameran kan inte se. Fotografi i fokus. Malmös och Lunds fotobienneal 2003. Fotografi i fokus.
 • Linde-Laursen, A. (2003). Regional integration: processer og paradokser. In Adriansen, I. & Christiansen, P. O. (Eds.) Forskellige mennesker? Regionale forskelle og kulturelle særtræk (pp. 185-204). Ebeltoft: Skippershoved.
 • Qvarnström, L. (2003). Den stökiga samtiden i en slottspark: en studie i användningen av liknelser, metaforer, associationer och referenser i beskrivningar av konst. In Sjölin, J.-G. (Eds.) Om konstkritik: Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000 (pp. 268-302).
 • Rydén, T. (2003). Liber scole virginis och dess förhållande till Mariakulten i Lunds domkyrka. In Bohlin, F., Llewellyn, J., Nilsson Nylander, E., Petersen, N. H., Piltz, A., Rydén, T. & Østrem, E. (Eds.) Liber scole virginis, En medeltida samling av Mariamusik i Lund, Faksimilutgåva av LUB MH 14 med inledning, transkription och kommentar; Liber scole virginis, A Medieval Collection of Marian Music in Lund, Facsimile Edition of LUB MH 14 with Introduction, (pp. 18-20). Lunds universitetsbibliotek.
 • Salomonsson, K. (2003). Kompetensindustrin. Rekrytering, personalutveckling och karriärplanering. In Idvall, M. & Schoug, F. (Eds.) Kunskapssamhällets marknad (pp. 29-55). Studentlitteratur AB.
 • Salomonsson, K. (2003). Vem behöver ett yrke när man har personlig kompetens!. Yrkens gränser och gestaltning, 12-23. Arbetets museum.
 • Schoug, F. (2003). De effektiva lärjungarna. Politiska reformer och akademisk praktik. In Kim, L. & Mårtens, P. (Eds.) Den vildväxande högskolan. Studier av reformer, miljöer och kunskapsvägar (Skrifter 8) (pp. 205-236). Bokförlaget Nya Doxa.
 • Sjögren, K. (2003). Anklagad Gerhard Richter – retoriken i kritiken. In Sjölin, J.-G. (Eds.) Om konstkritik. Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000 (pp. 142-171). Palmkrons förlag.
 • Sjöholm, C. (2003). Rum för fantasi. In Andersson, L. G. & Mansén, E. (Eds.) Vidgade sinnen : en antologi (pp. 101-128). Bokförlaget Nya Doxa.
 • Sjölin, J.-G. (2003). Inledning. In Sjölin, J.-G. (Eds.) Om konstkritik: Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000 (pp. 11-33). Palmkrons förlag.
 • Sjölin, J.-G. (2003). Måleri – det utvidgade fältet. En studie av 20 kritikers respons på en programutställning. In Sjölin, J.-G. (Eds.) Om konstkritik: Studier av konstkritik i svensk dagspress 1990-2000 (pp. 64-141). Palmkrons förlag.
 • Sjölin, J.-G. (2003). Något in i bildrummet... In Hahr, T., Engblom, S. & Claeson, I. (Eds.) Moderna Museet c/o Malmö konsthall (pp. 41-41), Malmö konsthalls katalog nr 194. Moderna museet, Stockholm & Malmö konsthall, Malmö.
 • Weimarck, T. (2003). Introduktion. In Weimarck, T. (Ed.) Design och konst – texter om gränser och överskridanden. Del 1: Texter före 1960 (pp. 11-40), 1. Raster förlag.
 • Weimarck, T. (2003). Introduktion. In Weimarck, T. (Ed.) Design och konst – texter om gränser och överskridanden. Del 2: Texter efter 1960 (pp. 11-19), 2. Raster förlag.
 • Weimarck, T. (2003). On 'Image', 'Mimesis', and 'Representation', and the Roles of studium and punctum in Interpretation. In Rossholm Lagerlöf, M. & Karlholm, D. (Eds.) Subjectivity and Methodology in Art History. Eidos. Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.
 • Andersson, F. (2002). Skriftens Teknologi som visuellt tema – Ett historiskt perspektiv. In Hayden, H. & Tellgren, A. (Eds.) Perspektiv på samtiden, samtida perspektiv: Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur. Stockholm University.
 • Larsen, B. (2002). Tekst og form. Om konceptkunsten og kunstnerisk udsmykning. Årskatalog, 13-17. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.
 • Lindberg, A. L. (2002). "The Space of Possibilities. Hanna Hirsch Pauli's Portrayal of Venny Soldan". Women Painters in Scandinavia 1880-1900, 64-76. Kunstforeningen, København.
 • Lindberg, A. L. (2002). Inledning. In Lindberg, A. L. (Ed.) Den maskulina mystiken. Konst, kön och modernitet (pp. 7-32). Studentlitteratur AB.
 • Linde-Laursen, A. (2002). Broer til omverdenen. In Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (Eds.) Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen (pp. 187-202). Studentlitteratur AB.
 • Linde-Laursen, A. (2002). Solvang. Et stykke Danmark i Californien?. In Stoklund, B. (Ed.) Kulturens nationalisering. Et etnologisk perspektiv på det nationale (pp. 213-234). Museum Tusculanum Press.
 • Linde-Laursen, A. (2002). Sovietski collection. Tidsskriftet Antropologi, 43-44, 71-72.
 • Sjögren, K. (2002). Konceptkonst och intermedialitet. In Lund, H. (Ed.) Intermedialitet. Ord, bild och ton i samspel (pp. 173-179). Studentlitteratur AB.
 • Sjölin, J.-G. (2002). Video – nuets medium. In Lund, H. (Ed.) Intermedialitet (pp. 109-118). Studentlitteratur AB.
 • Weimarck, T. (2002). Det samtida designobjektet som social materia: några teoretiska implikationer. In Boyer, K., Hans, H., Anna, T. & Jeff, W. (Eds.) Perspektiv på samtiden – samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur. Eidos, Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet.
 • Weimarck, T. (2002). Verkligheten är sin egen beskrivning / Reality is its own description. Magnus Wallin. SOLO/Physical Sightseeing.. Malmö konsthall.
 • Andersson, L. M., Berggren, L. & Zander, U. (2001). Bilden som källa. In Andersson, L. M., Berggren, L. & Zander, U. (Eds.) Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna (pp. 7-16). Nordic Academic Press.
 • Fritz, B. (2001). Udkast til den homoseuelle krops historie. In Gade, R. (Ed.) Maskuliniteter, køn og kunst (pp. 49-70). Informations forlag.
 • Liljefors, M. (2001). Bonnard Goes Bondage. Alba. Paintings, Gouaches, Drawings. Bondage - and other stories from now and then.
 • Sjölin, J.-G. (2001). Endre Nemes: Fetisch. In Nilsson, S. Å. (Eds.) Lunds universitets konstsamling. Måleri & skulptur i urval (pp. 128-129). Lund University.
 • Liljefors, M. (2000). Auschwitz, autenticitet, kunskap. Stumma föremål och levande historia – om autenticitet och kunskap i undervisningen om Förintelsen. Texter utgivna av Kommitén för levande historia. Swedish Prime Minister's Office.
 • Liljefors, M. (1999). Icke-determinerad teknologi. In Göthlund, A. & Tellgren, A. (Eds.) Bilder och Internet – texter kring konstruktion och tolkning av digitala bilder. Skriftserien Visuellt, nr. 6, 1999. Konst- och bildvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.
 • Liljefors, M. (1999). Skärvor av samtid. Om virtualitet, Förintelsen och ett predikament i Edinburgh. Candide och Pangloss: med vems ögon betraktar vi samtiden? Skriftserien Brytpunkt, nr 1 1999. HSFR (National Research Council for the Humanities and Social Sciences).
 • Rydén, T. (1999). Adam van Düren. In Nilsson, S. Å. (Eds.) Skånsk senmedeltid och renässans, Glimmingehus 500 år : tretton texter (pp. 75-79), 17. Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Sjöholm, C. (1999). Biobiljetter, filmstjärnealbum och frågelistor. In Bergquist, M. & Svensson, B. (Eds.) Metod och minne : etnologiska tolkningar och rekonstruktioner. Studentlitteratur AB.
 • Weimarck, T. (1999). Martin, Elias. New Dictionary of National Biography.
 • Rydén, T. (1998). Lunds domkyrka, det universella rummet. In Wahlöö, C. (Eds.) Kulturen: en årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för Södra Sverige, Metropolis Daniae : ett stycke Europa (pp. 98-115), 1998. Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige.
 • Sjölin, J.-G. (1998). Inledning. In Sjölin, J.-G. (Eds.) Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag (pp. 11-194). Studentlitteratur AB.
 • Holst-Ekström, M. (1997). Inside the Garden: An Essay with an Hypothesis Concerning the Central Fountain of Cardinal Gambara's Giardino at the Villa Lante in Bagnaia. In Nacking, Å. (Eds.) Yearbook Malmö Art Academy 1996-97. Malmö Art Academy.
 • Rydén, T. (1997). Den tredje mannen — Om originalitet och imitation. In Andersson, H. & Österberg, E. (Eds.) Tystnader (pp. 78-84). Lund University Press.
 • Sjöholm, C. (1997). Rörelse och frigörelse : om biogående på svenska landsbygden under 1940- och 50-talen. In Alsmark, G. (Ed.) Skjorta eller själ? : kulturella identiteter i tid och rum (pp. 130-147). Studentlitteratur AB.
 • Weimarck, T. (1997). "Först med sin hud lägger människan av sin ärelystnad." Några aspekter på anatomi som vetenskaplig, konstnärlig och moralisk förebild i nordiskt 1600-tal. In Nilsson, S. Å. & Ramsay, M. (Eds.) 1600-talets ansikte. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.
 • Weimarck, T. (1996). Swedish Historiography. The Dictionary of Art. Macmillan.
 • Sjölin, J.-G. (1995). Nicola Perscheid in Schweden – damals und heute. In Hartel, B. & Lichtnau, B. (Eds.) Malerei, Graphik, Photographie von 1900 bis 1920. In: Kunst im Ostseeraum. Greifswalder Kunsthistorische Studien. (pp. 13-28), 1. Peter Lang Publishing Group.
 • Sjölin, J.-G. (1994). Att forska om konstnärligt skapande. In Acosta, E., Frankel, G. & Ståhl, S. (Eds.) Lundaforskare föreläser (pp. 46-53), 26. Lund University Press.
 • Sjölin, J.-G. (1994). Bildens retorik: Exemplet Endre Nemes. In Sjölin, J.-G. (Eds.) Konst och bildning. Studier tillägnade Sven Sandström den 1 juli 1993 (pp. 222-240). Carlsson Bokförlag.
 • Sjölin, J.-G. (1994). Den surrealistiska bilden. Struktur och etik – anteckningar inför en undersökning. In Gundersen, K., Wikshåland, S., Kongslien, I. & Linneberg, A. (Eds.) EST IX: Surrealisme. Grunnlagsproblemer i estetisk forskning (pp. 7-28). Norges Forskningsråd, Oslo.
 • Weimarck, T. (1994). Målningar - 'åtskillige wackra Stycken ... men mera aktade efter dukens finhet, än efter den derpå anwände konsten...' Kvalitetshistoriska anteckningar kring materiam superabat opus med utgångspunkt från bl.a. några äldre svenska exempel. In Sjölin, J.-G. (Eds.) Konst och bildning : Studier tillägnade Sven Sandström den 1 juli 1993. Carlsson Bokförlag.
 • Sjölin, J.-G. (1993). Inledning. In Sjölin, J.-G. (Eds.) Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag. Studentlitteratur AB.
 • Sjölin, J.-G. (1992). Annika Svenbro. Originalgrafik våren 1992, 11-13. Konstfrämjandet, Stockholm.
 • Weimarck, T. (1992). Före betydelsernas förnumstiga inträde. Till Bertil Lundberg. Bertil Lundberg. Malmö konsthall. 7/11 - 13/12 1992.. Malmö konsthall.
 • Weimarck, T. (1992). Konst och den artificiella skapelsen: människor, maskiner. In Lagerroth, U.-B. & Andersson, H. (Eds.) Mänskligt och omänskligt. Lund University Press.
 • Sjölin, J.-G. (1991). Den surrealistiska bilden. Struktur och etik – anteckningar inför en undersökning. In Borgen, T. & Mæland, I. F. (Eds.) Blind navigatør/Blind Navigator (pp. 33-73). Projekt Samtidskunst, Bergen.
 • Sjölin, J.-G. (1991). Konstverkets födelse – 50 år senare. Konstverkets födelse, 181-203. Studentlitteratur AB.
 • Weimarck, T. (1991). "...om jag inte hade jagats av demoner...". Ola Billgren. Texter. Retrospektiv II. Rooseum/Moderna museet.
 • Sjölin, J.-G. (1987). Surrealismen och den abstrakta konsten. Saltets ljus. Halmstadgruppens första decennium, 30-57. Skånska Konstmuseum/Pictura.
 • Sjölin, J.-G. (1986). Man Ray, fotografien och surrealismen. In Nanne-Bråhammar, M. (Eds.) Man Ray: Fotografier Rayogram Teckningar Objekt Grafik M.M. Lunds konsthall (pp. 20-39). Lunds konsthall.
 • Weimarck, T. (1985). "Autonomi", "Bild", "Skönhet". In Cornell, P. & Dunér, S. (Eds.) Bildanalys: Teorier. Metoder. Begrepp. Gidlunds förlag.
 • Weimarck, T. (1985). Det kalla ögat och det varma. In Werner, A. (Ed.) Filosofi och kultur. 2. Etiken och estetiken.
 • Weimarck, T. (1983). Konst är det som håller gudabilden levande när den är död som gudabild. Om idoler och bilder, gudabilder och avgudabilder. In Westerhult, B. (Ed.) Årsbok, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1983 (pp. 102-128). Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Sjölin, J.-G. (1980). Notes on a Photograph by Frederick Sommer. In Glenn, C. W. & Bledsoe, J. K. (Eds.) Frederick Sommer at Seventy-five. A Retrospective (pp. 26-35). California State University, Long Beach.
 • Weimarck, T. (1978). Inledning. In Selle, G. (Ed.) Industriell formgivning. Sociala utopier och ideologier. (pp. 5-13). Studentlitteratur AB.
 • Weimarck, T. (1974). Grafik och teckning. In Robertson, V. & Weimack, T. (Eds.) Konst i Skåne 1954-1974. Skånes Konstförening, Malmö.

Conference contributions (75)

 • Bengtsen, P. (2015). Keynote : Thoughts on the preservation of street art murals.
 • Bengtsen, P. (2015). Street art and museums.
 • Bengtsen, P. (2015). Takashi Murakami and Louis Vuitton : on the integration of art and fashion.
 • Lee-Morrison, L. (2015). Eigenface : The image and the machine.
 • Lee-Morrison, L. (2015). The Forensic Architecture Project : Virtual imagery as evidence in the contemporary context of the war on terror.
 • Suneson, E. (2015). Bilder, seende och normalitet : populärvetenskapens visuella representationer av hjärnan.
 • Bengtsen, P. (2014). Flooding culture : street art and graffiti as means of opposition.
 • Bengtsen, P. (2014). Stealing from the public : on the removal of street art from the street.
 • Bengtsen, P. (2014). The value of street art : on the commodity status of artworks removed from the street.
 • Bengtsen, P. (2014). Urban miners : life in the waste-land of the information society.
 • Bengtsen, P. & Arvidsson, M. (2014). Law, street art and spatial justice.
 • Arvidsson, M. & Bengtsen, P. (2013). Artistic and Cultural Practices in Urban Spaces: Law, Justice, Contestation.
 • Bengtsen, P. (2013). Bridging the islands of consciousness : on street art’s potential to affect our perception of public space.
 • Bengtsen, P. (2013). Including everyone and boring no one : on the advantages and challenges of teaching interdisciplinary courses.
 • Bengtsen, P. & Arvidsson, M. (2013). Artistic and cultural praxes in the transitional and contested territory of urban public space.
 • Hildeman Sjölin, C. (2013). Över gränsen: Liminalitetsaspekter på senmedeltida kalkmåleri i några skånska kyrkorum.
 • Rosenqvist, J. (2013). Design as Craft. Performativity and Interpellation in Design History. In Johansson, U. (Ed.) 10th European Academy of Design Conference. Gothenburg University.
 • Weimarck, T. (2013). Placebo och narrstensoperationerna : konsten som läkning och rationalitetskritik. In Palm, A. & Stenström, J. (Eds.) Kroppen i humanioraperspektiv / Symposier på Krapperups borg (pp. 217-241), 9. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.
 • Bengtsen, P. (2012). Carelessness or Curatorial Chutzpah? : Controversies Surrounding Street Art in the Museum.
 • Bengtsen, P. (2012). Just gardens? : On parks as spaces of law and morality.
 • Bengtsen, P., Goysdotter, M. & Hedlund, A. (2012). Interdisciplinarity, group responsibility and conflict as resources for learning.
 • Goysdotter, M. (2012). Camera Body: Prosthesis, Index and Voodoo in Photo Art from the 70s.
 • Goysdotter, M. (2012). Damien Hirsts Pickled Animals : estetisering av djur i formaldehyd och dess konstmarknad.
 • Goysdotter, M. (2012). Embodied and esoteric? Is this the future of photo-methodology?.
 • Larsson, E. (2012). Empathic Visions – Globalization and Situated Differences in Contemporary Photography.
 • Larsson, E. (2012). On the Affectivity of Globalization and Contemporary Photography.
 • Weimarck, T. (2012). Is There Really Something Which Might Be Called a 'Self-Demonstrating Picture' : Even Within Scientific Imagery? Some Observations on a Double Illusion of Communication. In Dorfman, B. (Ed.) Ideas in History. Journal of the Nordic Society in the History of Ideas (pp. 71-87), Vol. 5. Museum Tusculanum Press.
 • Bengtsen, P. (2011). Cultural Production Outside the Confines of the Institution.
 • Bengtsen, P. (2011). Images of Risk Taking : On Graffiti as Process and Gesture.
 • Goysdotter, M. (2011). Loan wolves and ”terjed” images. Indexicality in nature and wildlife photography.
 • Larsson, E. (2011). Photographic Gestures and Situated Belongings.
 • Larsson, E. (2011). Photography, representation and movement in the Ottoman Empire and contemporary Turkey.
 • Melin, M., Rosenqvist, J., Lindström, K. & Ståhl, Å. (2011). An Editorial Sewing Circle – Collaborative Storytelling beyond Established Journalistic Platforms: Paper presented at the Media- and Culture Studies Group at the NordMedia11 conference, Akureyri, Iceland, August 11th-13th 2011.
 • Rosenqvist, J. & Palmsköld, A. (2011). Crafting Knowledge?. In Fredriksson, M. (Ed.) Linköping Electronic Conference Proceedings (pp. 65-71). Linköping University Electronic Press.
 • Ståhl, Å., Lindström, K., Rosenqvist, J. & Melin, M. (2011). Stitching Together an Editorial Sewing Circle.
 • Brenthel, A. (2010). CSPR Workshop - Climate Dramas Project Presentation.
 • Goysdotter, M. (2010). Extension desire and amputation fear. Post-phenomenologic theories on the relation between human beings and technology.
 • Holst-Ekström, M., Hildeman Sjölin, C. & Fritz, B. (2010). Att skapa en röd tråd: kontinuitet genom kontrakt. Grupparbete som terminsprojekt.
 • Liljefors, M. (2010). Signs of Flesh: Institution and Body in Accounts of Paranoia (Notes on Schreber and Fabian).
 • Holst-Ekström, M. (2009). Exkursionen som pedagogisk möjlighet inom humaniora. In Sonesson, A. & Almén, G. (Eds.) Proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet 2009 (pp. 98-103). Lednings- och kompetensutveckling/CED.
 • Rosenqvist, J. (2009). Paperpresentation ”Skånsk hemslöjd som visuell kultur eller som natur” vid ACSIS konferens ”Kultur~Natur”, Norrköping 15-17 juni 2009.
 • Weimarck, A.-C. (2009). Ett starkt campus ethos - är detta något för Lunds universitet?. In Sonesson, A. & Amnér, G. (Eds.) Proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet 2009 (pp. 124-124). Lednings- och kompetensutveckling/CED.
 • Liljefors, M. (2008). Att ge tentamensrespons - några idéer och erfarenheter.
 • Weimarck, A.-C. (2008). Joseph Beuys reconsidered.
 • Weimarck, T. (2008). Mediala aspekter på teknologi- och designhistoria (Paper vid konferensen Kulturhistorisk medieforskning, Vadstena 19-21/4 2007. Mediehistoriskt arkiv 8, 193-205. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv.
 • Larsen, B. (2007). On – Off – On – Off. A Discussion of Martin Creed’s Work, The Lights Going On and.
 • O'Dell, T. (2007). My Soul for a Seat.
 • Rosenqvist, J. (2007). Folkkonstskonstnärer versus Hemslöjdskonstnärer.
 • Sjölin, J.-G. (2007). I ljuset av surrealismen: Lasse Söderbergs tidiga poesi. In Andersson, L. G. & Mortensen, A. (Eds.) En uppslagen telefonkatalog i Brasiliens urskogar: En bok om Lasse Söderberg (pp. 33-47). Ellerströms förlag.
 • Salomonsson, K. (2006). De små tingens betydelse: autenticitet, norm och social distinktion i bröllopsfirande.
 • Flagge, S. (2005). Bodies, Desires, Identities. The Photography of Jan Saudek.
 • Johansson, B.-I. (2005). Att förbättra campusstudenters lärande med IKT och förbereda dem för nätundervisning. Utvecklingskonferensen för högre utbildning.
 • Johansson, B.-I. (2005). Vägen till en färdig C-uppsats kan vara lång – men god handledningsdesign kan skapa genvägar. Utvecklingskonferensen för högre utbildning.
 • Larsen, B. (2005). Without Body.
 • Salomonsson, K. (2005). Bröllopsnojja: Kulturell osäkerhet i upplevelsepåbudets tid.
 • Rosenqvist, J. (2003). Transgressing the boarders of textile art.
 • Rydén, T. (2003). Cataloguing illuminated manuscripts — the equilibrium of detail and pragmatism. In Fellows-Jensen, G. & Springborg, P. (Eds.) Care and Conservation of Manuscripts : Proceedings of the Seventh International Seminar held at the Royal Library, Copenhagen 18th-19th April 2002 (pp. 101-109). Museum Tusculanum Press.
 • Salomonsson, K. (2003). Flexible, Adaptable, Employable: Ethics for a New Labour Market.
 • Salomonsson, K. (2003). Kompetensindustrin- eller vikten av att vara anställningsbar.
 • Sjölin, J.-G. (2003). The Problem of Uncertainty, Elusiveness, and Absence of Meaning in Art History. In Hall, T. & Rossholm Lagerlöf, M. (Eds.) Eidos (pp. 45-58), 8. Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
 • Liljefors, M. (2002). Fotografiet som historiskt och virtuellt minne. In Boyer, K., Hayden, H., Tellgren, A. & Werner, J. (Eds.) Perspektiv på samtiden/Samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya milleniets konst och visuella kultur (pp. 69-74). Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
 • Salomonsson, K. (2002). Unwrapping packaging strategies. Sammandrag av workshopdiskussion vid konferensen Elusive Consumption, Göteborg 2002.
 • Sjögren, K. (2002). Talande bilder. In Boyer, K., Hayden, H., Tellgren, A. & Werner, J. (Eds.) Perspektiv på samtiden/Samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya milleniets konst och kultur/Skriftserien Eidos (pp. 48-55), 6. Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.
 • Andersson, F. (2001). Art and National Identity – Sweden and Lithuania. In Civinskiene, K. (Ed.) Mutations. National M K Ciurlionis Museum.
 • Sjölin, J.-G. (2001). The Surrealist Image. In Hjort, Ø., Jensen, N. M. & Christensen, H. D. (Eds.) Rethinking Art Between the Wars: New Perspectives in Art History (pp. 91-150). Museum Tusculanum Press.
 • Sjölin, J.-G. (2000). Tecken. In Boström, H.-O. (Eds.) Tolv begrepp inom de estetiska vetenskaperna (pp. 81-113). Carlsson Bokförlag.
 • Fritz, B. (1999). Digitala objekt/digitala bilder. In Göthlund, A. & Tellgren, A. (Eds.) Konst- och bildvetenskapliga institutionens skriftserie (pp. 15-20). Konst- och bildvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet.
 • Sjölin, J.-G. (1998). Fiktion och verklighet i nutida rörelsekonst. In Lindberg, O. (Ed.) Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier (pp. 155-162), 19. Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria.
 • Sjölin, J.-G. (1998). Om gränser och metoder för forskningen om samtida konst: Reflektioner med anledning av konferensen Konsten efter 1945. In Lindberg, O. (Ed.) Taidehistoriallisia tutkimuksia – Konsthistoriska studier (pp. 31-35), 19. Taidehistorian seura – Föreningen för konsthistoria.
 • Andersson, F. (1997). Art and Vandalism - Where is the difference?. Art and Centres of Conflict – Outer and Inner Realities, Belfast, cop. 2001. AICA Ireland.
 • Sjölin, J.-G. (1997). Man, Body Movement and Time in the New Media of Art. In Lagerroth, U.-B., Lund, H. & Hedling, E. (Eds.) Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Litteraturwissenschaft (pp. 305-324), 24. Rodopi.
 • Hildeman Sjölin, C. (1996). Jesu födelse i ord och bild. In Härdelin, A. & Brodd, S.-E. (Eds.) [Host publication title missing] (pp. 431-444), Maria i Sverige under tusen år. Artos & Norma.
 • Sjölin, J.-G. (1994). Surréalisme sous roche: la Suède après 1945. In Béhar, H. (Eds.) Mélusine, Cahiers du centre de recherches sur le surréalisme (pp. 275-285), N° XIV, L'Europe surréaliste. Éditions L'Âge d'Homme, Paris.
 • Sjölin, J.-G. (1989). Om den fotografiska bildens särart och dess roll i Endre Nemes' collage. Några fenomenologiska aspekter. In Johannesson, L., Sjölander-Hovorka, A. & Söderlind, S. (Eds.) SIC (pp. 159-183), 30. Universitetet i Linköping, Tema kommunikation.
 • Hildeman Sjölin, C. (1985). Kvinnobilder - helgonnamn. In Trotzig, G. (Ed.) Iconographisk post (pp. 17-28), 1985:2. Riksantikvarieämbetet.

Reports (7)

 • Lee-Morrison, L. (2014). State of the Art Report on Drone-Based Warfare. Division of Art History and Visual Studies, Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
 • Weimarck, A.-C. (2009). Om att leda ett lärarlag och att arbeta för att utveckla ett campus ethos. Första året i ett två-årigt internationellt masterprogram.
 • Weimarck, A.-C. (2009). Yoko Ono på Venedigbiennalen. Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Weimarck, A.-C. (2008). En pedagogisk diskussion om kriterierna vid bedömningen av examensuppgifter.
 • Lindberg, A. L. (2007). Implementing a critical gender perspective in art history/visual culture. Högskoleverket.
 • Andersson, F. (2004). Takahiko iimura: Video and Semiology.
 • Sjöholm, C. (2003). Vad sägs om "Kultur i skolan"?. Rapporter om utbildning, 3. Malmö högskola, Lärarutbildningen.

Working papers (1)

 • Linde-Laursen, A., Buhl Pedersen, S. & Tangkjær, C. (2003). Mellem postkort og politisk strategi – branding af nationer, regioner og byer. Working Paper, 4. Copenhagen Business School.

Reviews (16)

 • Fagerström, L. (2013). Feminisms is Still Our Name. Seven Essays on Historiography and Curatorial Practices. Konsthistorisk Tidskrift, 82, 122-127. Taylor & Francis.
 • Bjurklint, K. (2011). The Battle of the Styles. Society, Culture and the Design of the New Foreign Office, 1855-1861. Konsthistorisk Tidskrift, 80, 234-237. Taylor & Francis.
 • Kristenson, H. (2011). Västsvenska kyrkor från nygotikens storhetstid. Konsthistorisk Tidskrift, 80, 230-234. Taylor & Francis.
 • Rosenqvist, J. (2007). Recension av boken Fiber Art Sweden. Paletten. Stiftelsen Paletten.
 • Rosenqvist, J. (2007). Recension av Katarina Bonneviers avhandling Behind Straight Curtains. Tidskrift för genusvetenskap. Tidskrift för genusvetenskap, Karlstads universitet.
 • Larsen, B. (2006). Romantik. Kunst og Kultur, 35-43.
 • Sjöholm, C. (2006). Klas Grinell: Att sälja världen : Omvärldsbilder i svensk utlandsturism. Rig, 89, 167-169. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Salomonsson, K. (2005). Recension: Åsa Andersson: Inte samma lika. Identifikationer hos tonårsflickor i en multietniks stadsdel. Rig, 223-226. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Salomonsson, K. (2005). Recension: Kön och känsla.Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet. Rig, 2005, 226-230. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Weimarck, A.-C. (2004). Kählers værk. Om familjen Kähler og deres keramiske værkstedt i Næstved 1839-1974. Scandinavian Journal of Design History, Vol. 14, 105-110. Danish Museum of Decorative Art.
 • Linde-Laursen, A. (2002). Review of "Heritage on Stage: The Invention of Ethnic Place in America's Little Switzerland". American Ethnologist, 29, 220-222. American Anthropological Association.
 • Salomonsson, K. (2002). Recension: Malaria Urbana. Om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900. Rig, 2002. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Weimarck, A.-C. (2002). Katherine Jørgensen & Bente Holst, "Et keramisk eventyr. P. Ipsens Enke Kgl. Hof Terracottafabrik 1843–1955", and, Ane Marie & Annimi Holst Schmidt, "Kähler & keramikken.". Scandinavian Journal of Design History, vol. 12, 124-126. Danish Museum of Decorative Art.
 • Sjölin, J.-G. (1993). Tankar om fotografi. INDEX. Contemporary Scandinavian Images., 1993, 20-20. Fotograficentrum, Fotograficentrum.
 • Sjölin, J.-G. (1992). Bilder som ställer frågor. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Sjölin, J.-G. (1988). Populärt och vetenskapligt om futurismen. Paletten, 1988, 40-43. Stiftelsen Paletten.

Articles in specialist publications and popular press (38)

 • Weimarck, T. (2014). Torsten Andersson: ”Särlingskapet är en konstruktion i intelligensaristokratins hjärnor med samma mysiga funktion som tomten”. Oei, 63-64, 647-663. Tidskriften OEI, Tidskriften OEI.
 • Bengtsen, P. (2013). Gadekunsten og den kommercielle kunstverden. Konstperspektiv, 1/2013, 16-20. SKR.
 • Goysdotter, M. (2012). Thought-Images: The Quest for Visualisation of the Mental around 1900. Ideas in History. The journal of the Nordic Society of the History of Ideas, 5, 11-26. Museum Tusculanum Press, Museum Tusculanum Press.
 • Liljefors, M. (2011). Medical Imagery in an Imaging Society. Japan the Horned Islands: JSPS Nordic & Baltic Newsletter, 13-14. Japan Society for the Promotion of Science, Stockholm Office, Japan Society for the Promotion of Science, Stockholm Office.
 • Bengtsen, P. (2010). Pneumatic Objects. The Art Street Journal, 2, 4-4.
 • Goysdotter, M. (2010). Photography as Quasi-otherness: the resistance of the embodiment of a prosthesis. Corpus Journal. Corpus iuris, Corpus iuris.
 • Holst-Ekström, M. (2009). Läsaren förlåter allt utom dumhet: Oscar Wilde pekar ut kritikerns dilemma. Paletten, 48-49. Stiftelsen Paletten.
 • Goysdotter, M. (2008). “In the information age you are never at home.” Om elektronisk närvaro och ett lösskägg. Forum för teoretiska interventioner, 2008. Malmö : Forum för teoretiska interventioner,.
 • Färnström, M. (2007). Ikeanos är vi allihopa... Venue Arena för gränslös design, 5, 12-19.
 • Goysdotter, M. (2007). Det ljusa och det mörka rummet. Fotografiets limbo mellan död och frihet. Forum för teoretiska interventioner, 2007, 33-45. Moa Goysdotter, Malmö : Forum för teoretiska interventioner,.
 • Rosenqvist, J. (2007). "En trasselsudd av betydelser". Konstperspektiv, 32-35. SKR.
 • Andersson, F. (2006). Relativismen som maktutövning: En ojämlik betraktelse. Paletten, 262-63, 4-9. Stiftelsen Paletten, Stiftelsen Paletten.
 • Liljefors, M. (2005). Bilderna från dödslägren. Populär Historia, 38-43. Lund : Svenska Historiska media, Bonnier Publications International.
 • Andersson, F. (2004). 'Seeing/Hearing/Speaking'. Leonardo, 37, 169-169. MIT Press, MIT Press.
 • Andersson, F. (2004). Elis Eriksson, samtiden och nuet. Konstperspektiv, 30-33. SKR, SKR.
 • Liljefors, M. (2003). Butterflies, Immigration, and Tactics of Invisibility. Heterogénesis: Revista de Artes Visuales. Lund: Konstföreningen Mulati Gil, Konstföreningen Mulati Gil.
 • Sjölin, J.-G. (2003). Vi är alla samtida, men några är mera samtida än andra. Konstperspektiv, 2003, 22-26. SKR.
 • Qvarnström, L. (2002). Det totalistiska rummet. Parnass, 19-21. Allt om böcker/Parnass.
 • Weimarck, T. (2002). Bertil Gadö: laveringarna. Ett konstnärsporträtt. Pequod, 143-156. Kulturföreningen Pequod, Kulturföreningen Pequod.
 • Andersson, F. (2001). Om Elis Eriksson. Hjärnstorm, 73, 50-57. Föreningen Hjärnstorm, Föreningen Hjärnstorm.
 • Holst-Ekström, M. (2001). Kronprinsens drömstad. Area, 56-59. LAR, LAR.
 • Qvarnström, L. (2000). Spegelbild av Ludvig Nordström. Ludvig: medlemsblad för Ludvig Nordström-sällskapet.
 • Fritz, B. (1999). Den korrekta dumheten om avbilden. Reflektioner kring Softcore och Ecce Homo. Res Publica, 106-118. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Gudmundsson, M. & Ideland, M. (1999). Styrs Dolly av stjärnorna? Identitet mellan tro och vetenskap. Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), Vetenskapsrådet.
 • Liljefors, M. & Bydler, C. (1998). Another Great Divide or the Same Old Culture in the Virtual City?. S.cr.a.m. (Swedish Critical Art Magazine). Kulturföreningen S.cr.a.m..
 • Liljefors, M. & Bydler, C. (1998). Speaking the New x 3. S.cr.a.m. (Swedish Critical Art Magazine). Kulturföreningen S.cr.a.m..
 • Qvarnström, L. (1998). Ludvig Nordström som bildkonstnär. Ludvig: medlemsblad för Ludvig Nordström-sällskapet.
 • Liljefors, M. (1997). Post-holocausto, postcolonialismo, postmodernismo/Post-Förintelsen, postkolonialismen, postmodernismen. Heterogénesis: Revista de Artes Visuales, 14-19. Konstföreningen Mulati Gil.
 • Liljefors, M. (1997). Retórica global y exclusión/Global retorik och exkludering. Heterogénesis: Revista de Artes Visuales. Konstföreningen Mulati Gil.
 • Liljefors, M. (1997). Un jardín preocupante/En oroande trädgård. Heterogénesis: Revista de Artes Visuales. Konstföreningen Mulati Gil.
 • Weimarck, T. (1991). 'Lijkrevning', det är 'anatomi' på svenska : om Lars Roberg och hans poetiska anatomi. Artes, 45-51. Norstedts Förlag, Svenska Akademien.
 • Sjölin, J.-G. (1989). Något om vad en bild är. Konstvetenskaplig bulletin, 6-11. Samarbetsnämnden för de konstvetenskapliga institutionerna, Samarbetsnämnden för de konstvetenskapliga institutionerna.
 • Sjölin, J.-G. (1985). Från kilskriften till i dag. Om Endre Nemes som kulturkommentator. Hjärnstorm, 1985, 4-9. Föreningen Hjärnstorm.
 • Sjölin, J.-G. (1985). Manuel Alvarez Bravo. Kalejdoskop, 1985, 3-11. Kalejdoskop förlag, Kalejdoskop förlag.
 • Sjölin, J.-G. (1983). Dawid. Kalejdoskop, 1983, 11-21. Kalejdoskop förlag, Kalejdoskop förlag.
 • Sjölin, J.-G. (1980). Om fotografi. Kalejdoskop, 1980, 3-7. Kalejdoskop förlag.
 • Sjölin, J.-G. (1976). Anteckningar till en bild av Frederick Sommer. Kalejdoskop, 1976, 13-25. Kalejdoskop förlag, Kalejdoskop förlag.
 • Sjölin, J.-G. (1976). Sommers livslinje. Kalejdoskop, 1976, 43-49. Kalejdoskop förlag, Kalejdoskop förlag.

Newspaper articles (9)

 • Liljefors, M. (2014). En skugga av diktaturen föll över Limhamn. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Bengtsen, P. (2012). Den förlorade etiken. Sydsvenskan, 5-5. Sydsvenska Dagbladet.
 • Andersson, F. (2007). Konsten att öppna för konversation. Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet.
 • Andersson, F. (2006). Elis Eriksson – Uppfinnare av egna världar. Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet.
 • Sjölin, J.-G. (2002). Surrealism i vår tid. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Sjölin, J.-G. (2002). Varje bild har sin innebörd. [Publication information missing].
 • Sjölin, J.-G. (2000). Konstvetenskapen behövs. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Sjölin, J.-G. (1993). Nutidskonsten i bakvattnet. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Sjölin, J.-G. (1982). Fotografi kan inte tudelas. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.

Miscellaneous (12)

 • Bengtsen, P. (2015). Street art and the exploration of urban public space.
 • Bengtsen, P. (2015). Street art, exploration and democracy.
 • Bengtsen, P. (2015). Street art's explorative potential.
 • Bengtsen, P. (2015). Street art’s potential to create an active, critical public.
 • Bengtsen, P. (2014). That’s your shadow on the wall, you know?.
 • Bengtsen, P. (2013). Street art and the art market. Lunds konsthall.
 • Bengtsen, P. (2012). An Introduction to Street Art. UR Samtiden.
 • Bengtsen, P. (2011). Street art - what is it?. Skissernas museum, Lund.
 • Bengtsen, P. (2011). The hand of the artist and the eye of the beholder : a reading of Boris Hoppek’s "Obama Beach Ball". Arrested Motion (http://arrestedmotion.com/).
 • Rosenqvist, J., Hansson, N., Bergström, I., Christiansson, E., Lennerbjörk, T. & Wahlgren, M. (2011). Att pryda en plats. Växjö konsthall.
 • Holst-Ekström, M. & Hoflund, D. (2009). Italomemer - föreställningar om Italien.
 • Klein, Y. (1983). Yves den monokrome berättar om tomheten. Moderna Museet, 1983. Moderna Museet, Stockholm.