lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Charlie Järpvall

Lärare
Mediehistoria
Institutionen för kommunikation och medier

Universitetslektor
Avdelningen för digitala kulturer
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post charlie.jarpvallkom.luse

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (lärare)
Helgonavägen 3, Lund (universitetslektor)

Postadress
Box 117, 221 00 Lund (lärare)
Box 192, 221 00 Lund (universitetslektor)

Internpost hämtställe
20 (lärare)
30 (universitetslektor)