lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jonnie Eriksson

f. 1978, fil. dr i idé- och lärdomshistoria, fil. mag. i filmvetenskap, fil. kand. i litteraturvetenskap.

Min inriktning är mot kontinentalt tänkande i modern tid, särskilt fransk filosofi och kulturteori, med ett visst sidointresse för filosofiska och litterära aspekter av den antika grekiska kulturen. Jag är speciellt intresserad av att se samspelet mellan estetiska uttryck och naturfilosofiska föreställningar, i synnerhet som dessa angår människans försök att definiera och representera sin mänskliga natur.

Till mina forskningsämnen hör i främsta rummet Gilles Deleuze, Giorgio Agamben och fenomenologi, med allmän hänsyn till problematiken kring humanism och posthumanism.


Forskning

Undervisning


Övriga uppdrag och meriter

Vid Lunds universitet undervisar jag huvudsakligen i kurser rörande kontinentalt tänkande, fransk filosofi, modern amerikansk kultur, humanism, modernism och postmodernism. Jag ansvarar dessutom för delkurser om vetenskapsteori inom kandidatprogrammen i Digitala kulturer och Modevetenskap.

Sedan 1999 har jag även undervisat i filmvetenskap och sedan 2001 i idé- och lärdomshistoria vid Högskolan i Halmstad, där jag även undervisar på kurser i kulturvetenskap och handleder examensarbeten inom lärarutbildningen.

Innehållsansvarig: Jonnie Eriksson
Sidinnehåll uppdaterat: 2014-06-17

Jonnie Eriksson

Kontaktinformation

Jonnie Eriksson
Universitetslektor
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Fax 046–222 31 43

Rum 304

Besöksadress
Biskopsgatan 7

Postadress
223 62 Lund

Hämtställe 59