lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Nora Schmidt

Doktorand
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post nora.schmidtkultur.luse

Telefon 046–222 30 22

Rum LUX:C414

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk