lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Carl Magnus Pålsson

Projektkoordinator
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post carl_magnus.palssonkultur.luse

Mobil 070–511 64 29

Rum A410

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30