lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap.

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag informationslitteracitet i lärarstudenters digitala studievardag och föreställningen om lärarutbildningens digitalisering.

Jag har undervisat bl.a. om sociala medier och bibliotek, källkritik i digitala miljöer och referenssamtal.

Jag är medlem i forskargruppen ”Informationspraktiker: Kommunikation, Kultur och Samhälle", och medlem i "International Information Literacies Research Network".

Sedan 2017 vikarierar jag som avdelningsansvarig på avdelningen för ABM.

Forskning

Om forskningen

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap.

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag hur lärarstudenter approprierar digitala tjänster som redskap för lärande och hur samspelet mellan appropriering, identitet och informationslitteracitet ser ut. 

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (3 st)
Konferensbidrag (5 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Fredrik Hanell

Doktorand, avdelningsansvarig
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post fredrik.hanellkultur.luse

Mobil 070–400 71 29

Rum LUX:C454

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30