lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

disputerade 2007, fil. dr. etnologi, vid Etnologiska institutionen, Lunds universitet. Doktorandstudier vid Vårdalinstitutet. Är sedan 2014 docent i etnologi vid Lunds universitet. Arbetar som forskare och lärare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Forskning

Om forskningen

Forskar utifrån ett kulturanalytiskt perspektiv rörande barn och ungdomars vardagliga upplevelser av att leva med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Fokus även på den medicinsk praxis inom hälso- och sjukvård samt läkemedelsföretagens roll i denna praxis. Forskar också om allmänhetens delaktighet i policyprocesser rörande biomedicinsk teknologi. Forskningen genomsyras av både ett nutida och ett samtidshistoriskt perspektiv.

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (16 st)
Artiklar (27 st)
Bokkapitel (30 st)
Konferensbidrag (48 st)
Rapporter (7 st)
Recensioner (33 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (6 st)
Tidningsartiklar (10 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Kristofer Hansson

Docent, forskare
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristofer.hanssonkultur.luse

Telefon 046–222 83 92

Mobil 070–404 48 30

Rum
LUX:C420 (docent)
C420 (forskare)

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

+46462228392