Person

Marie Larsson

Studievägledare

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Avdelningen för etnologi
  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post marie.larssonkultur.luse

Telefon 046–222 79 55

Rum LUX:C312

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har en bakgrund inom antropologin med en kandidatexamen i kulturantropologi ochen forskarexamen i socialantropologi. På institutionen för kulturvetenskaper arbetar jag med studievägledning och administration. Dessutom har jag ansvaret för Kandidatprogrammet i digitala kulturer samt de fristående kurserna i Intermediala studier, Förlags- och bokmarknadskunskap och Bokhistoria. Under vårterminen kommer jag också att ansvara för etnologi och Masterprogrammet i tillämpad kulturanalys (MACA).

Huvudsakliga arbetsområden

· Vägledning och information om kurser och program

· Behörighet och antagning av reserver

· Arbetsmarknadoch karriär

· Kontaktpersonför pedagogiskt stöd

· Metodhandledareför SI på Institutionen för kulturvetenskaper

Marie Larsson

Studievägledare

  • Avdelningen för bokhistoria
  • Avdelningen för etnologi
  • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post marie.larssonkultur.luse

Telefon 046–222 79 55

Rum LUX:C312

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15