Person

Doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post niklas.ingmarssonkultur.luse

Telefon 046–222 75 66

Mobil 070–686 72 48

Rum LUX:A411

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag har arbetet inom musievärlden sedan mitten på 1990-talet. Sedan 2002 är jag fast anställd på museet Kulturen i Lund, där jag har arbetat med museets dokumentationsverksamhet samt med utställningsverksamhet. Under tre års tid var jag projektansvarig för museets samtliga utställningar.
Jag har författat tre böcker, Inte som förr.Henbygd i rörelse, Bilkultur i Malmö - hur en bilstad blir till, samt Förbisett, när vardagen glimrar till. Jag har också försökt skriva en bok om Drömmen om bilen, utan att lyckats åstadkomma något mer än en låda med oordnade papper.
Vid sidan av min anställning driver jag det egna företaget, Garage Text, där jag huvudsakigen skriver artiklar inom ämnet bil-motorhistoria.
När möjligheten dök upp att få påbörja forskarutbildning, kände jag att det var dags att pausa från museilivet, och istället försöka att med analytisk blick undersöka vad för slags rörelse och rytm som museihandlingar skapar.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Jag skriver på en avhandling med arbetsnamnet Försvinnandets Koreografi. Mycket kort går det att beskriva som en studie av hur det som upphör, alltså försvinner, påverkar oss. Fokus ligger i första hand på byggnader och hus. En arbetshypotes är att vi befinner oss i en tid där försvinnadet blivit en betydande ingrediens i återberättandet av efterkrigstidshistorien. Varför och hur går detta att se? Vad blir det för slags berättelser och vad säger de? Koreografibegreppet har smugit sig in då jag tänker att det är användbart för att inte riskera fastna i ett alltför traditionellt statiskt rumsligt tänkande. Istället vill jag försöka fånga den rörelse och det tempo som vi befinner oss i, en pendling mellan då, nu och framtid. Syftet är inte att det ska bli allt för högtflygande tankar, snarare att förbli jordnära. Målet är snarare att hitta ett annat sätt att se på det till synes självklara.

Doktorand

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post niklas.ingmarssonkultur.luse

Telefon 046–222 75 66

Mobil 070–686 72 48

Rum LUX:A411

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30