2017 års beviljade anslag från Crafoordska stiftelsen