Beviljade medel för forskning om fotbollsspelare och karriär

Publicerad den 14 juni 2019

Katarzyna Herd och Lars-Eric Jönsson har fått forskningsbidrag beviljat från Crafoordska stiftelsen. Projektet ”Transfer Patterns in Swedish Football” handlar, i vidare bemärkelse, om karriärrörelser i branscher med hög omsättning av personal och mer specifikt om hur fotbollsspelare, såväl kvinnliga som manliga, hanterar höga förväntningar, högt yttre tryck och förändrade familjeförhållanden. Grattis!