Katarzyna Herd och Jimmy Jönsson har fått medel från Erik Philip-Sörensens Stiftelse

Publicerad den 10 december 2021

Stiftelsen delar varje år ut anslag till framtidsinriktad forskning av välmeriterade forskare och forskningsgrupper inom genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning.

Katarzyna Herd, etnologi, får 380 000 SEK för "All Cops Are Bastards? Narrative perspective on control, power and resistance in meetings with the Swedish Police"

Jimmy Jönsson, idé- och lärdomshistoria, får 300 000 SEK för "Monokulturens kulturhistoria: Det svenska skogsbruket som fallstudie"

Vi säger grattis!

Läs mer om Erik Philip-Sörensens Stiftelse här.