Swedish Art History – ny bok inom skriftserien Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

Publicerad den 28 augusti 2018

Ludwig Qvarnström är redaktör för denna antologi som är den första i sitt slag skriven på engelska. Ludwig Qvarnström (ed.), Swedish Art History: A Selection of Introductory Texts, Lund Studies in Art And Cultural Sciences no. 18, 2018. <link http: www.ht.lu.se serie external-link-new-window external link in new>Läs mer om boken på skriftseriens hemsida