Person

Markus Idvall

Docent, forskare, universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post markus.idvallkultur.luse

Tjänstledig
Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.

Jag disputerade 2000 på doktorsavhandlingen Kartors kraft: Regionen som samhällsvision i Öresundsbrons tid. Avhandlingen behandlar frågor om rumslig och social makt utifrån en samtidshistoria som beskriver regionbegreppets successiva förankring i planeringsdebatten.
Därefter har jag arbetat med flera forskningsprojekt med inriktning på frågor om medicin, vård och kultur. Bland annat har jag i artiklar undersökt frågor om organdonation och transplantation.
I dag har jag mitt intresse inom tre kulturvetenskapliga fält: 1) Transnationalisering, nationalism, regionala rörelser 2) Medicin, vård och hälsa i kulturellt perspektiv 3) Etnografisk metodutveckling.
Jag är sedan 2009 docent i etnologi vid Lunds universitet.

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Böcker (1 st)

Redaktörskap (5 st)

Artiklar (18 st)

Bokkapitel (23 st)

Konferensbidrag (12 st)

Rapporter (2 st)

Recensioner (11 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (2 st)

Tidningsartiklar (1 st)

Markus Idvall

Docent, forskare, universitetslektor

  • Avdelningen för etnologi
  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post markus.idvallkultur.luse

Tjänstledig
Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.