lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Musik och samhälle

Programmet till 2018 års konferens!

Musik och samhälle IX: Musik och hälsa – program 2018 (PDF)

Konferens 2018 på temat: Musik och hälsa

Konferensen Musik och samhälle IX har temat Musik och hälsa, och äger rum 18–19 oktober i år. Alla är välkomna att anmäla sig, med eller utan presentationer/föredrag.

Inbjudan till konferensen (PDF)

För mer information, och för att anmäla dig, gå till följande sida hos ABF (som arrangerar konferensen i samarbete med Institutionen för kulturvetenskaper):


www.abf.se/arrangemang/skane-lan/lund/musik-sang-kor/musik-och-samhalle-ix---musik-och-halsa/

Lite information om tidigare års konferenser finns nedan

Äntligen! Programmet till 2016 års konferens!

Anna Gavanas till konferensen i oktober!

Anna Gavanas är forskare och DJ som i år är högaktuell med boken DJ-liv: historien om hur diskjockeyn erövrade Stockholm (Gidlunds förlag), som hon skrivit tillsammans med Anna Öström. Gavanas har tidigare publicerat ytterligare två böcker om DJkultur: DJ Culture in the Mix Power, Technology, and Social Change in Electronic Dance Music (Bloomsbury 2013) samt Rundgång: om Genus och Populärmusik (Makadam 2009). Gavanas verkar som DJ och producerar egen musik under namnet Gavana, och driver även skivbolaget Meerkat Recordings. Som socialantropolog kretsar hennes forskning i övrigt kring arbetslivsfrågor, migration, välfärd, sociala rättigheter, äldreomsorg och hushållstjänster.

2015 års konferens: Se nedan!

Välkommen till Musik och Samhälle VII!

 

När? 8-9 oktober, 2015

Var? LUX, Lunds universitet i Lund

 

Vilken roll spelar musik för enskilda människor och samhället i stort? Kritiker, musikforskare, professionella musiker och konsertarrangörer syns och hörs i massmedia. Samtidigt finns det en bred rörelse av hundratusentals människor som ägnar sig åt många former av musik i källare, musikhus, folkhögskolor, som amatörer eller professionella musiker.

Vår ambition är att samla forskare och praktiker för att diskutera musikens roll i samhället och därmed skapa en arena för gränsöverskridande samtal. För sjunde året i rad arrangerar vi därför konferensen Musik och samhälle.

 

Årets tema är ”Musik och kunskap”. Även i år skall temat uppfattas i bred mening. Det kan handla om hur musik skapar kunskap, eller om hur kunskap om musik fungerar, eller... Ett axplock av alla frågor som kan tänkas lyftas fram i dessa sammanhang är:

 

• Vilka olika sätt att inhämta kunskap finns det i relation till musik?

• Hur används musik i skolan, i ämnesundervisning som inte är just musikundervisning?

• Vilka lärostilar finns i lärandet om musik och i musiksundervisning?

• Hur fungerar de olika institutioner, föreningar och organisationer i samhället som lär ut om musik och sprider musik?

• På vilka sätt kan musik stimulera lärandet och kunskapsinhämtningen i ett bredare perspektiv? Vad kan man säga om hur framtiden ser ut?

• Hur kan specifika musikgenrer tänkas förhålla sig till kunskap och lärande?

• Hur ser olika relationer mellan kunskap och musik ut i ett historiskt perspektiv?

 

Och alltså mycket, mycket mer än så. Känn dig fri att föreslå en presentation/föredrag inom temat, som du vill dela med dig av!

 

Konferensen som är ett samarbete mellan Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet och ABF äger rum i universitetets nya byggnad LUX, torsdagen den 8 oktober 2015 till fredagen 9 oktober 2015, ungefär från lunch till lunch. konferensen står inte för lunch, men väl för kaffepauser och en middag på torsdagkvällen. Ett eller annat evenemang kommer också att prägla kvällen, på något sätt.

 

Konferensavgiften är 300 SEK, och för föredragshållare: kostnadsfritt.

Använd plusgiro 248541-5. Märk med ”Konferensen”.

 

Om du har frågor kan du skriva till oss på adressen: musikochsamhallekultur.luse

Och gå gärna med i vår facebookgrupp, Musik och samhälle

 

Vill du hålla ett föredrag ska du anmäla dig allra senast den 22 maj. För dig som vill delta i konferensen men inte föreläsa ber vi dig att anmäla dig senast den 15 september.

 

Presentationer och föredrag ska vara max 20 min långa, och så ges 10 minuter till frågor och diskussion.

 

Anmälan görs genom att e-posta till oss:

musikochsamhallekultur.luse

Var noga med att i din anmälan ange följande information:

Ditt namn

Din arbetsplats/institution, etc.

Om du vill hålla i en presentation

Vad i så fall den presentationen ska handla om (inkl. en rubrik, som förvisso kan ändras framöver)

Om du vill delta i middagen på torsdag kväll

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Om konferensen Musik och samhälle VI

ABF och Institutionen för kulturvetenskaper bjuder in till konferens för forskare och praktiker:

 

Musik och samhälle VI

Tema: Musik och politik

 

När? 9-10 oktober, 2014

Var? LUX, Lunds universitet i Lund

 

Vilken roll spelar musik för enskilda människor och samhället i stort? Kritiker, musikforskare, professionella musiker och konsertarrangörer syns och hörs i massmedia. Samtidigt finns det en bred rörelse av hundratusentals människor som ägnar sig åt många former av musik i källare, musikhus, folkhögskolor, som amatörer eller professionella musiker.

Vår ambition är att samla forskare och praktiker för att diskutera musikens roll i samhället och därmed skapa en arena för gränsöverskridande samtal. För sjätte året i rad arrangerar vi därför konferensen Musik och samhälle.

Årets tema är ”Musik och politik”. Detta ska fattas i bred bemärkelse: föredrag och presentationer kan komma att handla om en rad olika genrer, stilar, artister och andra musikfenomen, satta i någon typ av relation till politik. Hur fungerar ekvationen musik och politik för alla som är intresserade av musik? Är all musik med növändighet politisk? Vad har politik att vinna på en ökad förståelse för musik? Vad är egentligen politisk musik? Kan själva den ljudande musiken i sig vara politisk? Vem tar sig rätten att definiera allt detta?

 

Konferensen som är ett samarbete mellan Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet och ABF äger rum i universitetets nya byggnad LUX, torsdagen den 9 oktober 2014 till fredagen 10 oktober 2014, ungefär från lunch till lunch.

Konferensavgiften är 300 SEK, och för föredragshållare: kostnadsfritt. Använd plusgiro 248541-5. Märk med ”Konferensen”.

 

Om du har frågor kan du skriva till oss på adressen: musikochsamhallekultur.luse

Och gå gärna med i vår facebookgrupp, Musik och samhälle: Facebook-sidan