Forskarseminarium för medierad kultur och information

Biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet innefattar studier av produktion, organisation, lagring, förmedling och användning av information i dess materiella former samt de institutioner - exempelvis arkiv, bibliotek och museer - där detta äger rum. Ämnet inbegriper även kulturella, samhälleliga och tekniska förutsättningar för dessa aktiviteter, processer och institutioner. Ämnet har därför anknytningar till andra discipliner inom såväl humaniora, samhällsvetenskap som teknik. Vid det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskarseminariet presenteras forskning av doktorander och forskare inom ämnet samt inom angränsande ämnen.

Kontaktinformation

Olof Sundin
professor, Avdelningen för ABM och bokhistoria

Telefon
046-2220966

E-post
Olof.Sundinkultur.luse