Ulrika Liljenström – projektsamordnare på Lunds konsthall

Som projektsamordnare för den offentliga konsten i Lunds kommun har Ulrika Liljenström en mycket varierad vardag. Efter långa studier där hon parallellt arbetat på några olika konstinstitutioner och varit aktiv i studentföreningen Galleri Pictura anser hon verkligen att studietiden varit givande och hjälpt henne vidare in i arbetslivet.
 

– Jag har arbetat i många år med konstförmedling som konstpedagog. Där har ämnet konsthistoria varit betydelsefullt för att förmedla och kunna sätta den samtida konsten i ett sammanhang. Att tolka bilder har varit mycket användbart i många olika sammanhang och många olika former, säger Ulrika.

Efter ett år på folkhögskola med praktisk inriktning på bild bestämde sig Ulrika för att hon ville läsa mer konsthistoria. De få timmar teori och konsthistoria som hon läste under det året gav mersmak, och 2001 började hon läsa kurser på Lunds universitet som så småningsom skulle utmynna i en magister i Konsthistoria. Istället för att följa sina barndomsdrömmar om en Indiana Jones-karriär inom arkeologi hamnade hon alltså i Universitetsbibliotekets läsesal med hemtentor i konsthistoria.

– Jag gillar inte att sitta hemma själv på rummet. En läsesal är perfekt, pluggstämningen smittar av sig. Men inte för långa pass! En dryg timme kanske och sedan paus, gärna med fika, tipsar Ulrika.

Det myckna skrivandet är något som Ulrika Liljenström i efterhand uppskattar mycket. Även om det var jobbigt då är det värdefullt att kunna uttrycka sig på ett bra sätt i text. Vad som också är slående är Ulrikas känsla för humanistiska studier överlag.

– Människan är så irrationell och komplex, säger hon, och vad som är bra i ett läge är mindre bra i nästa och det behöver inte vara fel eller dåligt utan bara är så. Mycket av det kan en lära av humanistiska ämnen tycker jag. Den erfarenheten och insikten är viktig för att vi ska kunna samsas här på jorden.

Studierna i kombination med erfarenheten från Galleri Pictura (universitetets studentdrivna konstförening) förberedde Ulrika väl för yrkeslivet. De mer teoretiska studierna kompletterades då av det mer praktiska arbetet i Pictura.

– Vi drev ett galleri med allt vad det innebär. Kontakt med konstnärer, press, universitetet och så vidare, vi målade väggar, vaktade utställningar, ordnade performance-festival och annat.

Det första jobbet efter studierna kom sedan på en av konstinstitutionerna där Ulrika varit timvikarie under studietiden. Idag arbetar hon för Lunds kommun, där kombinationen av teori och praktik fortsätter. Varje vecka är olik den andra, men varje är rolig. För Ulrika är det mod och en ständig nyfikenhet som är viktiga drivkrafter i (arbets)livet.

– Att vara nyfiken och ödmjuk. Att våga ta steget fast en inte vet var en hamnar, avslutar Ulrika Liljenström.

Text: Sigrid Nilsson


Publicerat 2017.

Porträttbild

Namn: Ulrika Liljenström
Yrke: Projektsamordnare för Offentlig konst i Lunds kommun. Arbetsplats: Lunds konsthall.
Utbildning: Fil. Mag. i Konsthistoria och Fil. Kand. i Pedagogik (konstvetenskap, konstbild-massbild, konst i det offentliga rummet, socialantropologi och pedagogik)

Offentlig konst – Lunds konsthall

Läs om utbildningen i konsthistoria och visuella studier här

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-01