Strategiska utvecklingsplaner

Sammanställning av de skolbibliotek, kommunarkiv och hembygdsföreningar åt vilka studenterna gjort strategiska utvecklingsplaner HT 2017 och 2018 inom ramen för ABMM05 Strategisk utveckling.

Kommunarkiv som studerats inom ramen för strategisk utvecklingsplan 2017, 2018

Burlövs kommun
Kävlinge kommun
Lomma kommun
Malmö stadsbyggnadskontors arkiv
Perstorps kommun
Sjöbo kommun
Skurups kommun
Staffanstorps kommun
Svalövs kommun
Svedala kommun
Vellinge kommun
Ystads kommun

Skolbibliotek som studerats inom ramen för strategisk utvecklingsplan 2017,2018

Malmö kommun
Augustenborgsskolans bibliotek
Borgarskolans bibliotek
Holmaskolans bibliotek
Kirsebergsskolans bibliotek
Malmö Latinskolas bibliotek
Möllevångsskolans bibliotek
Pauliskolans bibliotek
Slottstadensskolas bibliotek
S:t Petriskolans bibliotek
Stapelbäddsskolans bibliotek
Örtagårdsskolan bibliotek Lunds kommun
Backaskolans bibliotek
Fågelskolans bibliotek
Gunnesboskolans bibliotek
Katedralskolans bibliotek
Oskarskolans och Lerbäcksskolans bibliotek
Nyvångskolans bibliotek Kävlinge kommun
Sköndalsskolans bibliotek Svedala kommun
Nils Fredrikssons utbildningar bibliotek

Hembygdsföreningar som studerats inom ramen för strategisk utvecklingsplan 2017, 2018

Under 2018 Nära samarbete med Höörs kommun inom ramen för delkurserna ABMM72 och ABMM73. I dialog med kultursekreteraren Sara Horvath fick studenterna först utveckla ett nytt utställningskoncept för skolmuseet (ABMM72). Studenterna fick därefter genomföra och skapa en utställning utifrån det upprättade utställningskonceptet (ABMM73).

Föreningen Jöns Henrikssons minne Östra Sallerup
Harjager härads fornminnes- och hembygdsförening
Kulturkvadranten, Dalby
Limhamns museiförening
Othinslundas hembygdsförening
Oxie härads hembygdsförening
Vallkärra-Torns hembygdsförening
Viking foundation, Löddeköpinge
Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-07-01