Kurs

Kurskod: BBHA22
Engelsk titel: Book History: Level 2
Högskolepoäng: 30

Observera! Från höstterminen 2015 finns informationen här: BBHA23

Kurstillfälle: vårterminen 2013
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2013-01-21 – 2013-06-07
Anmälningskod: LU-71902
Behörighet: Grundläggande samt Bokhistoria: Grundkurs (BBHA12), eller äldre kurser: BBHA11, BBH201 eller BBH001 eller motsvarande

Beskrivning

Kursen fortsätter grundkursens studium av bokens och andra grafiska dokuments betydelse i främst västerländsk kultur genom historien och belyser aktuella vetenskapliga förhållningssätt till fältet. Delkursindelningen är tematisk: tryckkulturers framväxt och samhällsfunktioner inklusive reklam och masskommunikation, digitaliseringen av bokmarknaden, läsningens praktiker från medeltid till nutid, det enskilda och institutionella boksamlandets historia och bibliotekens funktion och arbetssätt. Kursen avslutas med att du tillämpar kunskaperna i praktiken genom ett mindre, handlett uppsatsarbete.

Detta ämne kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180hp)

Delkurser

  1. Bokmarknad, bibl. & läsning i ett hist. & eur. perspektiv, 15 hp
  2. Boken som medium, 7,5 hp
  3. Uppsats inkl. metod och teori, 7,5 hp
  4. Uppsats, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15