Kurs

Kurs 7,5 högskolepoäng • BBHB51

På kursen studerar du den grafiska kommunikationens villkor, medier och dokument, från äldsta tid till omkring år 1500. Samspelet mellan texter, mediers materiella uttryck och samhällets förändring står i centrum. Tyngdpunkten ligger på den kommunikationsrevolution som skriften innebar. Viktiga frågor som behandlas är: Vilken betydelse fick övergången från en muntlig kultur till en skriftkultur? Varför skedde övergången från skriftrulle till kodex (det format en vanlig bok har i dag)? Hur påverkades handskriftskulturen av stat och kyrka under medeltiden? 

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2024-09-02 – 2024-10-31
Anmälningskod: LU-32001
Behörighet: Grundläggande behörighet

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar 15 juli

Kursen ingår även i BBHA15 Bokhistoria, grundkurs.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15