Kurs

Kurskod: HTXH02
Engelsk titel: Cultural Management: Project Management and Entrepreneurship in Arts and Humanities
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2022.

Kurstillfälle: höstterminen 2022
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2022-08-29 – 2022-10-30
Anmälningskod: LU-32600
Behörighet: Grundläggande samt 60 hp i något humanistiskt ämne (inklusive språk)

Introduktionsmöte: 2022-08-30 kl. 13.15 – 17.00 i LUX:B366

Beskrivning

Kursen projektledning och entreprenörskap för humanister syftar till att mot bakgrund av kompetenser från tidigare studier inom humanistiska ämnen (dvs ämnen vid humanistisk fakultet) ge kunskap om och träning i hur dessa kompetenser kan användas i projektledningsuppgifter och utnyttjas kreativt i skapandet och värderandet av nya affärsmöjligheter.

Kursen består i en teoretisk del kring projektledning, projektarbetet som arbetsform och villkor och förutsättningar för entreprenörskap, samt en praktisk del där varje kursdeltagare arbetar fram en projektplan eller affärsplan. Efter kursen skall kursdeltagarna ha kunskaper om och förståelse för projektarbetets arbetsform, ledarskapets betydelse genom projektarbetets olika faser, och kunna producera och arbeta med en projektplan.

Kursdeltagare skall dessutom kunna utöva och förstå villkoren för entreprenörskap mot bakgrund av kompetenser från tidigare humanistiska studier, och kunna producera och presentera en affärsplan. I kursen ingår flera moment där arbete i grupp är centralt.

Delkurser

  1. Teori, 7,5 hp
  2. Projektplan/Affärsplan, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15