Kurs

Kurskod: HTXH04
Engelsk titel: Cultural Entrepreneurship: Project Management and Entrepreneurship for the Humanities
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2024. Kursen har även givits tidigare. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid , dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2024-10-31
Anmälningskod: LU-30719
Behörighet: För tillträde till kursen krävs minst 60 högskolepoäng från tidigare studier i något humanistiskt ämne eller motsvarande.

Beskrivning

Kursen syftar till att ge kunskap om och träning i hur tidigare kompetenser inom kulturentreprenörskap eller andra humanistiska eller teologiska ämnen kan användas i projektledningsuppgifter och utnyttjas kreativt i skapandet och värderandet av nya affärsmöjligheter. Efter avslutad kurs skall de studerande kunna skapa och arbeta med en affärs/projektplan.

Med utgångspunkt i kunskaper från tidigare studier inom humanistiska och teologiska ämnen syftar kursen Projektledning och entreprenörskap för humanister till att ge kunskap om och träning i hur dessa kompetenser kan användas i projektledningsuppgifter och utnyttjas kreativt i skapandet och värderandet av nya affärsmöjligheter.

Kursen består i en teoretisk del kring projektledning, projektarbetet som arbetsform och villkor och förutsättningar för entreprenörskap, samt en praktisk del där varje kursdeltagare arbetar fram en projektplan eller affärsplan. Efter kursen skall kursdeltagarna ha kunskaper om och förståelse för projektarbetets arbetsform, ledarskapets betydelse genom projektarbetets olika faser, och kunna producera och arbeta med en projektplan.

Kursdeltagare skall dessutom kunna utöva och förstå villkoren för entreprenörskap i relation till sina tidigare humanistiska studier. I kursen ingår flera moment där arbete i grupp är centralt.

Ingående delar

  • Teori, hemtentamen , 7,5 hp
  • Projektplan , 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2024

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
2 september 2024 – 31 oktober 2024

Öppnar eventuellt för sen anmälan den 15 juli 2024

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Kulturentreprenörskap: Projektledning och entreprenörskap för humanister är 28 750 SEK.

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
höstterminen 2024

Öppnar eventuellt 15 juli

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15