Kurs

Kurskod: ILHA12
Engelsk titel: History of Ideas: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2013.

Kurstillfälle: höstterminen 2013
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2013-09-02 – 2014-01-19
Anmälningskod: LU-31212
Behörighet: Grundläggande samt Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs (ILHA11), eller äldre kurser: ILH701 eller ILH400 eller motsvarande

Kursansvarig: Fernando Flores

Beskrivning

Kursen behandlar 1900-talet och är uppdelad i fyra delkurser. De tre första kurserna är kronologiskt ordnade men tematiskt upplagda. Tre olika miljöer och epoker skildras under 1900-talet. En specifik stadsmiljö står i centrum för varje kurs, men där modernitetens komplexitet och effekter problematiseras ur ett globalt perspektiv. Filosofiska, kulturella, politiska, vetenskapliga aspekter behandlas, där centrala kategorier inkluderar etnicitet, genus, identitet, klass och kultur.

Den fjärde kursen löper parallellt med de andra och är en så kallad verkstadskurs med betoning på metodiska och praktiska frågor. Verkstadskursen ska ge redskap för informationssökning på bibliotek, arkiv och internet och innehåller föreläsningar och seminarier samt studiebesök på bibliotek och arkiv. (Under kursens gång ges ett antal praktiska problembaserade uppgifter.) Kursen avslutas med ett självständigt uppsatsarbete.

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180hp)

Kursen är utlyst med kurskod ILHA12, men byter kurskod till ILHA02 under VT14.

Delkurser

  1. Avantgarde och apokalyps - Berlin 1900-1939, 7,5 hp
  2. Revolt och totalitarism - Paris 1939-1968, 7,5 hp
  3. Identitet och imperium - amerikanska västkusten 1968-2000, 7,5 hp
  4. Verkstadskurs med uppsats, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15