Kurs

Kursen ILHB14 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ILHB14
Engelsk titel: History of Ideas: Science or Religion - From the Scientific Revolution to Intelligent Design
Högskolepoäng: 7,5

Beskrivning

Kursen behandlar den religiösa och vetenskapliga sanningsuppfattningen, dess likheter och olikheter. Såväl religion som vetenskap utformar livsåskådningar för hur människan ska leva sitt liv och för vad man ska kunna förvänta sig av livet. Religionen rör känslodimensioner i tillvaron som är främmande för vetenskapen. Religionen bygger på tron, tilliten till en högre makt. Likheten mellan religion och vetenskap är att de båda på sitt eget sätt söker kartlägga världen, utforska och ge sina förklaringar till den. Sedan Copernicus tid, men särskilt efter Darwins evolutionslära, har de religiösa och de vetenskapliga åskådningarna befunnit sig i en öppen konfrontation. Förklaringen av världens skapelse går isär mellan kreationismen och evolutionismen. Denna konfrontation får i våra dagar nytt liv då kreationismen återuppstår i i en ny skepnad i förenta staterna. Under namnet "intelligent design" ifrågasätts evolutionslärans självklara dominans i skolorna.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15