Kurs

Kursen ILHB23 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: ILHB23
Högskolepoäng: 7,5

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2013.

Kurstillfälle: vårterminen 2013
Studiesätt: trekvartsfart, kvällstid
Kursperiod: 2013-02-25 – 2013-04-02
Kursspråk: engelska
Behörighet: Grundläggande behörighet

Anmälningskod: LU-E7701

Anmälningskod: LU-71261

Beskrivning

Med termen postmodernism refererar man till en mycket komplex ideologisk rörelse som berör hela det kognitiva fältet, från musik till arkitektur, från film till filosofi, från teknologi till sociologi. Som akademiskt ämne eller studieobjekt kan dess ursprung dateras till mitten av 1980-talet, men som historisk process är datering mycket svårare. Skillnaden mellan modernism och postmodernism finns i de värderingar man lägger i det man gör. Medan modernismen ser subjektets fragmentering som en tragisk konsekvens av en värld som ses som obegriplig och av en objektivitet som inte kan nås. Postmodernismen däremot ser positivt på alla dessa faktorer och strävar efter att fördjupa dem.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15