Kurs

Kurskod: IMSK01
Engelsk titel: Intermedia Studies: Level 3 - B.A. Course
Högskolepoäng: 30

Kurstillfälle: höstterminen 2023
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2023-08-28 – 2024-01-14
Anmälningskod: LU-30718
Behörighet: Grundläggande samt Intermediala studier: Fortsättningskurs (IMSA22), eller motsvarande

Information om ingående delar

  1. Delkurs 1: Teorikurs, 7,5 hp
  2. Delkurs 2: Fördjupningskurs, 7,5 hp
  3. Delkurs 3: Examensarbete, 15 hp
    Delkurs 3 har ingen litteraturlista, utan består i att examensarbetet skrivs enligt anvisningar och med hjälp av handledning. Litteratur uppsökes av studenten själv, i samråd med handledare.

Beskrivning

Kandidatkursen i intermediala studier ger dig fördjupade insikter om konstarternas och mediernas interrelationer. Du får ta del av ämnesområdets aktuella forskning och teoretiska och metodiska frågeställningar.

Kursen består av tre delkurser. Förutom en teori- och metodkurs samt en uppsatskurs ingår en fördjupningskurs. Fördjupningskursen är inriktad mot det ämne som du skriver din uppsats om. Under kursens gång utvecklar du din förmåga till självständig problemdiskussion och kritisk bedömning av källor och vetenskaplig litteratur. Mot slutet av uppsatskursen kommer du dessutom få lägga fram och försvara dina egna forskningsresultat.

Intermediala studier kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex. Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Porträttbild.

Filippa Släger

Filippa har läst två terminer intermediala studier. Här berättar hon varför hon valt att läsa just detta ämne!

Porträttbild.

Silja Wendt

Silja har en kandidatexamen i intermediala studier och masterexamen från masterprogrammet MACA.

En full anslagstavla med många olika affischer.

Kompetensprofil: intermediala studier

– om intermedialisters kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15