Kurs

Kurskod: KOVA12
Engelsk titel: Art History of the Western World - Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2012.

Kurstillfälle: höstterminen 2012
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2012-09-03 – 2013-01-18
Anmälningskod: LU-31901
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia A, Samhällskunskap A eller Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1)

Beskrivning

Kursen ger en översiktlig presentation och problematisering av huvuddragen i den västerländska konsthistoriska kanonbildningen. Studieobjekten utgörs av en mångfald olika slags verk: konstbilder, massproducerade bilder och fotografi, arkitektur och stadsbyggnad m m. Studieobjekten diskuteras både i förhållande till den kultursituation i vilken de uppkommit, till konst- och bildtraditionen, till de individuella upphovsmännen och från utgångspunkter som är relaterade till aktuella förhållanden av olika slag. Kursen omfattar även praktiska övningar i beskrivning och tolkning inför originalverk, liksom i att uttrycka iakttagelserna muntligt och skriftligt i seminarieuppgifter och hemskrivningar. Frågor kring upplevelse, beskrivning och tolkning är centrala.

Delkurser

  1. Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, 7,5 hp
  2. Västerlandets konsthistoria 1400-1800, 7,5 hp
  3. Västerlandets konsthistoria 1800-1900, 7,5 hp
  4. Västerlandets konsthistoria 1900 till idag, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15