Kurs

Kurskod: KOVA13
Engelsk titel: Art History: The History of Architecture and Design of the Western World - Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2012.

Kurstillfälle: vårterminen 2012
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2012-01-16 – 2012-06-01
Anmälningskod: LU-71601
Behörighet: Grundläggande samt Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1)

Beskrivning

Detta är en grundkurs som behandlar arkitekturens och designens teori och historia i Västerlandet. Enstaka föremål, hela interiörer, byggnader, komplex av byggnader och städer tillhör denna historia. Många teman behandlas, t ex designkritik, trädgårdsstaden, järn- och stålarkitektur, grafisk design, motorvägar och förorter. Aspekter som uppmärksammas är t ex design- och arkitekturteori, teknologi i designens tjänst, stiltraditioner och kanonbildning. Man studerar också vilken roll arkitekter, hantverkare, mönstertecknare och designers intagit genom tiderna och hur de utbildats. Kursen ger också perspektiv på maktförhållanden, genus, etnicitet och mångfald inom arkitekturens och designens område. Frågor kring upplevelse, beskrivning och tolkning är centrala.

Ett viktigt mål för kursen är att i skrift och tal kunna beskriva, analysera, tolka och kontextualisera verk från olika epoker. Alla delkurser innehåller därför moment av studier av originalverk, byggnader och byggnadsmiljöer. Genomgången kurs ger behörighet till vår fortsättningskurs.

Delkurser

  1. Västerlandets arkitektur och design fr antiken till 1500, 7,5 hp
  2. Västerlandets arkitektur och designhistoria 1500-1800, 7,5 hp
  3. Västerlandets arkitektur och designhistoria 1800-1900, 7,5 hp
  4. Västerlandets arkitektur och designhistoria 1900-idag, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15