Kurs

Kursen KOVR01 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: KOVR01
Engelsk titel: Art History and Visual Studies: The City - Boundary Transgressions and Visual Expressions
Högskolepoäng: 15

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2012.

Kurstillfälle: vårterminen 2012
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2012-03-26 – 2012-06-01
Kursspråk: engelska
Behörighet: 30 hp på kandidatnivå i något av ämnena Konsthistoria och visuella studier, Arkitektur, Design, Socialantropologi, Sociologi, Samhällsgeografi. Svenska B.

Anmälningskod: LU-E7411

Anmälningskod: LU-71651

Beskrivning

Kursen är koncentrerad till staden som offentligt rum med sina gaturum och platsbildningar för invånarnas rörelser och livspraktik. I centrum för kursen står gatukulturen, icke-konsten, floran av graffiti, street art och andra visuella tecken i relation till det språk som tingen och själva gaturummet och platsen uttrycker. Särskilt studeras hur det samhälleligt reglerande, visuella maktspråket på olika sätt reflekteras, omskapas och överskrids av enskilda individer, som därmed bidrar till en levande gatumiljös mångfald.

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15