Centrum för Öresundsstudier

Centrum för Öresundsstudier är en nätverksorganisation med målsättningen att skapa möten mellan forskare intresserade av Öresundsregionen, dansk-svenska relationer, dansk historia, kultur och det danska samhället.

Forskningen utvecklas och koordineras kontinuerligt genom kontakter mellan danska och svenska forskare.

Centrum för Öresundsstudiers webbsida