24

maj

Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria: Sarah Vorminder, slutseminarium

24 maj 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Sarah Vorminder, doktorand i idé- och lärdsomhistoria, har slutseminarium för sin avhandling med titeln "Det stängda jordbrukslandskapet. Gränsdragningar och stängselskyldighet under skiftesreformerna i Sverige 1783-1864”.  I avhandlingen undersöks den svenska statens planläggning för ett mer produktivt jordbrukslandskap i samband med skiftesreformerna, med utgångspunkt i debatten om stängselskyldigheten. 

Slutseminariet kommer att äga rum den 24 maj kl. 13.15, i rum C327. Opponent är Anna Sténs från Umeå universitet.

 

Om händelsen:

24 maj 2024 13:15 till 15:00

Plats:
LUX: C327

Kontakt:
david.dunerkultur.luse

Spara händelsen till din kalender