Organisation

Avdelningar vid Institutionen för kulturvetenskaper

 • Avdelningen för ABM och digitala kulturer
 • Avdelningen för bokhistoria
 • Avdelningen för etnologi
 • Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap
 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Avdelningen för Intermediala studier
 • Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
 • Avdelningen för modevetenskap
 • Avdelningen för musikvetenskap
 • Ljudmiljöcentrum
 • Centrum för Öresundsstudier

Personal inom avdelningarna