Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen består av 1 ordförande, 8 lärarrepresentanter, 2 övrig personal (T/A-personal och forskare/adjunkt/postdoktor), 1 representant för centrumbildningarna samt 3 studeranderepresentanter (1 doktorand och 2 studenter).

Ledamöter för mandatperioden 2018-01-01 – 2020-12-31

Monica Libell, ordförande och prefekt
Jonas Hansson, idé- och lärdomshistoria
Sanne Krogh Groth, musikvetenskap
Sara Kärrholm, förlags- och bokmarknadskunskap samt intermediala studier
Max Liljefors, konsthistoria och visuella studier
Jonas Nordin, bokhistoria
Björn Magnusson Staaf, ABM
Karin Salomonsson, etnologi
Robert Willim, digitala kulturer samt modevetenskap
Åsa Lundgren, övriga anställda: T/A-personal
Thomas Olsson, övriga anställda: forskare/adjunkt/postdoktor
Johanna Rivano Eckerdal, centrumbildningarna
Doktorandrepresentant
Studeranderepresentant
Studeranderepresentant

Sekreterare: Valeria Naters, utbildningsadministratör

Sammanträdestider 2020

Sammanträdena hålls tisdagar 13.15-15 i LUX:C436, om inget annat anges.

4 februari

10 mars – INSTÄLLT!

31 mars (strategidag 9-15)

12 maj

9 juni

25 augusti

29 september – INSTÄLLT!

11 november (onsdag)

8 december