Person

Agneta Nilsson

Ekonom

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post agneta.nilssonkultur.luse

Telefon 046–222 75 60

Rum Lux C329

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som ekonom för avdelningarna etnologi, ABM, digitala kulturer och idé- och lärdomshistoria. Jag har hand om budget, bokslut och andra ekonomiska ärenden men också det administrativa arbetet kring personalens anställningar.

Agneta Nilsson

Ekonom

  • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post agneta.nilssonkultur.luse

Telefon 046–222 75 60

Rum Lux C329

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15