Person

Andrea Mervik

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
 • Historiska institutionen
 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Centrum för Öresundsstudier (CORS)
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post andrea.mervikhtbibl.luse

Telefon 046–222 83 97 (LUX)

Rum LUX:C241

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för idé- och lärdomshistoria)
Box 118, 221 00 Lund (Centrum för öst- och sydöstasienstudier)
Box 2074, 220 02 Lund (Centrum för Öresundsstudier (CORS))

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Jag är bibliotekarie på HT-biblioteken och arbetar huvudsakligen med forskningsstöd. Jag ingår i bibliotekens forskningsstödsgrupp som ger stöd i frågor som rör datahantering och publicering. Inom gruppen har jag särskilt fokus på upphovsrättsfrågor, datahantering samt bibliotekets stöd till doktorander.

HT-bibliotekens webbsidor för forskare finns information om vår verksamhet. Kontakta oss gärna via vår gemensamma e-postadress: forskningsstod@htbibl.lu.se.

Jag är också ämnesbibliotekarie för idé-och lärdomshistoria och Asienstudier. Det innebär att jag är bibliotekets kontaktperson för forskare och studenter vid dessa ämnen, att jag undervisar studenter i bland annat informationssökning samt hanterar bokinköp.

Andrea Mervik

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Centrum för öst- och sydöstasienstudier
 • Historiska institutionen
 • Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
 • Centrum för Öresundsstudier (CORS)
 • Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post andrea.mervikhtbibl.luse

Telefon 046–222 83 97 (LUX)

Rum LUX:C241

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund (LUX)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för idé- och lärdomshistoria)
Box 118, 221 00 Lund (Centrum för öst- och sydöstasienstudier)
Box 2074, 220 02 Lund (Centrum för Öresundsstudier (CORS))

Internpost hämtställe 30 (LUX)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15