Person

anja.hoppehtbibl.luse | 2023-04-24
Anja Hoppe

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Avdelningen för bokhistoria
 • Förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Tyska
 • Språk- och litteraturcentrum

Webbansvarig

 • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post anja.hoppehtbibl.luse

Telefon 046–222 32 23 (SOL)

Rum SOL:B106

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (bibliotekarie, webbansvarig)
Box 192, 221 00 Lund (bibliotekarie)

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Jag är bibliotekarie vid HT-biblioteken, där jag ingår i arbetsgrupperna stöd till lärande, fjärrlån, samt marknadsföring och kommunikation.

Stöd till lärande-gruppen arbetar med övergripande pedagogiska frågor och ger stöd till fakulteternas studenter och lärare. Mina specialområden är exempelvis system som LUP Student Papers, Canvas och Zoom, distansundervisning och digitala lärobjekt, utbytesstudenter, samt webbtillgänglighet.

Vi som jobbar med fjärrlån har koll på vilken litteratur vi kan låna in till fakulteternas aktiva studenter och anställda från andra bibliotek i Sverige och världen, samt var och hur vi hittar den.

Inom marknadsföringen är jag inblandad i större delen av gruppens uppgifter: Jag är exempelvis webbansvarig för HT-bibliotekens webb, del av Facebookredaktionen, fixar skyltning, anslag på informationsskärmarna och affischer.

Jag är ämnesbibliotekarie för följande ämnen:

Jag ingår även i kommunikationsgruppen för biblioteken vid Lunds universitet och är webbansvarig för bibliotekens gemensamma webbsida, samt sitter i HT-fakulteternas kommunikationsnätverk. Januari 2020 till och med augusti 2022 var jag utlånad som kommunikatör till fakultetskansliet på 40 procent.

I botten har jag en tysk magisterexamen i nordiska språk och tyska som främmande språk, samt en kandidatexamen i fonetik och en masterexamen i ABM från Lunds universitet. Innan jag började jobba inom bibliotekssektorn arbetade jag som lärare i tyska vid två svenska högskolor och ett språkkonsultföretag; både med fysisk undervisning och distansundervisning.

2013–2022 ingick jag i Svensk biblioteksförening, Regionförening Skånes styrelse.

Anja Hoppe

Bibliotekarie

 • HT-biblioteken
 • Avdelningen för bokhistoria
 • Förlags- och bokmarknadskunskap
 • Institutionen för kulturvetenskaper
 • Tyska
 • Språk- och litteraturcentrum

Webbansvarig

 • HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post anja.hoppehtbibl.luse

Telefon 046–222 32 23 (SOL)

Rum SOL:B106

Besöksadress
Helgonabacken 12, Lund (SOL)

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (bibliotekarie, webbansvarig)
Box 192, 221 00 Lund (bibliotekarie)

Internpost hämtställe 20 (SOL)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15